2024-01-02 12:12Pressmeddelande

Martinsons och ByggDialog i vinnande koncept med skolor i trä

KvarngärdesskolanKvarngärdesskolan

När det privata bostadsbyggandet bromsat in har i stället kommuner och regioner tagit över som draglok på beställarfronten. Ny statistik visar att andelen nybyggda skolor och sporthallar med trästomme ökat till 34 procent under 2022. Martinsons levererar nu till sex skolor med ByggDialog som partner.
– Vi har ett helhetserbjudande som möter de här strömningarna väldigt väl. Kostnadseffektiva och hållbara lösningar med hög kvalitet är eftertraktat, säger Mikael Lindberg, försäljningschef på Martinsons.

Det är Prognoscentret som på uppdrag av Martinsons tagit fram statistiken för byggda skolor under 2022 där trästommar seglat upp som ett starkt erbjudande. Den här trenden har sedan fortsatt där Martinsons och ByggDialog, som är en av landets ledande totalentreprenörer, tillsammans gjort ett flertal framgångsrika projekt och nu är montaget av Västhorjaskolan i Värnamo påbörjat. I januari väntar sedan montage av nya Hammarlundens skola på Hammarö.
Tidigare under 2023 levererade och monterade Martinsons Byggsystem till fyra andra skolbyggen i södra Sverige tillsammans med ByggDialog:

* Emausskolan i Västerås: ny skolbyggnad och idrottshall.
* Kvarngärdesskolan i Uppsala: två skolbyggnader och en idrottshall.
* Mörmoskolan på Hammarö: en skolbyggnad i två plan.
* Trälleborgsskolan i Värnamo: en skolbyggnad i två plan.

Totalt uppgår de sex projekten till 28 100 kvadratmeter skola och idrottshallar som byggs av KL-trä och limträ från Holmens sågverk i Bygdsiljum.
– Det känns bra att många kommuner visar vägen när det kommer till hållbart byggande och just skolor känns det extra roligt att få leverera till. Forskningen stödjer också uppfattningen att skolor i trä bidrar till sänkt stressnivå och ökad koncentration och kreativitet. Vi har hittat en vägvinnande relation med ByggDialog som beställare, vi får vara med i ett tidigt skede och optimera projekten tillsammans med våra gemensamma styrkor, säger Mikael Lindberg.

37 kommuner har i dag tagit fram en träbyggnadsstrategi eller styrdokument som innehåller mål för ökat träbyggande, enligt en enkät bland Sveriges kommuner som skogsbolaget Holmen tagit fram.
– Det kan vara en anledning till att så många nu väljer offentliga byggnader i trä. Fler och fler får insikter om träbyggnadernas klimatfördelar som att flerbostadshus i trä har 40 procent lägre koldioxidutsläpp än ett betonghus, säger Mikael.

Även från ByggDialog ser man ljust på den trend som råder.
– Hållbarhet är viktigt för ByggDialog. Det är även en viktig fråga för våra beställare, vilket vi kommer se mer av i samband med att kraven på hållbart byggande ökar. Träkonstruktioner innebär ett lägre klimatavtryck än traditionella stål- och betongstommar. Därför är det något som vi på ByggDialog alltid utreder och som vi tillsammans med Martinsons har tagit fram bra tekniska lösningar för, säger Magnus Linder, teknisk chef på ByggDialog.

– I dag finns inga krav från Boverket på storleken av klimatavtrycket vid klimatdeklaration, inte heller så många beställare har en kravställan, men det kommer nog förändras och då blir trä ännu mer attraktivt som alternativ, spår Magnus.


Om Martinsons

Martinsons utvecklar och levererar stomsystem i limträ och KL-trä för allti-från industribyggnader, affärslokaler och sporthallar, till höga flerbostadshus och kontor. Bolaget ingår i Holmenkoncernen, som en del av en trygg värdekedja med full kontroll över hela projektprocessen – från skogsråvara till färdig byggnad - där Martinsons fokus ligger på konsultation, projektering, projektledning och montage. Bolagets specialiserade team inom management och projektstyrning fungerar som en drivande kraft i samarbeten med andra experter inom hållbart träbyggande, med målet att skapa värden i alla led. Kontoren är placerade i Umeå, Bygdsiljum och Skellefteå, med totalt cirka 60 medarbetare och en omsättning på närmare 400 mkr.


Kontaktpersoner

Mikael Lindberg
Försäljningschef
Mikael Lindberg