2020-04-06 10:55Pressmeddelande

Martinsons levererar till rekordprojekt

Magasin X i Uppsala. Illustration White Arkitekter.Magasin X i Uppsala. Illustration: White Arkitekter.

Magasin X i centrala Uppsala blir med sina sju våningar Sveriges största kontorsbyggnad i trä och nu står det klart att Martinsons upphandlats som leverantör av trästommen.

– Det kommer bli ett fantastiskt bygge och vi är självklart stolta över att ha vunnit förtroendet i hård konkurrens, säger Johan Jarl, Key Account Manager på Martinsons.

Det är Vasakronan, Sveriges största fastighetsägare, som är beställare av Magasin X. Fastigheten har en uthyrningsbar yta på cirka 11 500 m2 och byggs bredvid resecentrum i Uppsala. Mark- och grundläggningsarbeten startade i september 2019, i slutet av juni 2020 inleds leveransen av trästommen.

Projektet genomförs i samverkan med NCC och trästommen levereras av Martinsons som upphandlats som totalentreprenör med både projekteringsansvar, tillverkning och montage av trästommen. Byggnaden kommer att uppföras med limträ i pelare och balkar samt KL-trä i bjälklag, hisschakt och trappor.

Helt unik klimatstämpel
– Det är så roligt att Vasakronan verkligen går ”all in” på trä. Byggnaden kommer få en klimatstämpel som ingen annan kontorsbyggnad av den här storleken har i Sverige. Många tar rygg på Vasakronan så det är väldigt inspirerande att få vara delaktig på deras resa. Både Vasakronan och NCC, som är en av landets största byggentreprenörer, är otroligt noggranna och professionella i allt de gör och lätta att jobba med. Jag tycker att vi har en lösningsorienterad process, säger Johan Jarl.

Redan 2017 startade Vasakronan en utredning om att bygga huset i trä istället för betong och tog då in Martinsons och Bjerking som träkonstruktiva konsulter samt ett antal andra nödvändiga konsulter, vilket resulterade i en rapport där de olika egenskaperna utvärderades. När NCC fått jobbet som byggentreprenör inleddes en upphandlingsprocess där Martinsons tävlade mot andra trävaruleverantörer och vann.

Materialvalet en avgörande faktor
Med innovativa och klimatsmarta tekniklösningar i kombination med en trästomme i limträ och KL-trä blir Magasin X en fastighet som kommer ge ett lågt CO2-avtryck.

– Byggbranschens största del av CO2-utsläpp handlar om vilket materialval man gör. Vasakronan inser att vi måste göra vad vi kan för att byta bort stål och betong där det är möjligt och istället välja trä. Det blir ett pilotprojekt och även för övriga Sverige skulle jag vilja säga, det här kommer ge ringar på vattnet, säger Jonas Wahlström projektchef på Vasakronan i Uppsala.

Magasin X kommer att certifieras enligt LEED nivå Platinum, vilket är den högsta nivån för så kallade “green buildings”. 

– NCC har bred erfarenhet av att bygga olika typer av fastigheter med stort hållbarhetsfokus, så vi vet att vi kan bidra till att skapa värde för Vasakronan. Valet av Martinsons grundar sig på den expertis och erfarenhet de besitter, samt det faktum att de erbjudit den bästa helhetslösningen både vad gäller pris, montage och klimatprestanda. Jag är säker på att vi i samverkan och med en öppen dialog kan skapa en modern kontorsbyggnad med ett så litet klimatavtryck som möjligt, säger Tommy Åhman, projektchef NCC Building Sverige.

 


Om Martinsons

Martinsons klimatfokuserade utvecklingsarbete har gett träkoncernen en central roll i byggandet av framtidens hållbara samhälle. Förutom omfattande produktion av sågade trävaror och byggprodukter är Martinsons en av Sveriges ledande producenter av limträ och störst i Norden inom KL-trä. Genom att ta tillvara produkternas unika byggegenskaper har Martinsons utvecklat byggsystem för hallar, broar och flerbostadshus som hela tiden flyttar gränserna inom modernt träbyggande. Koncernen har idag cirka 475 anställda och en årsomsättning på 1,9 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Bygdsiljum, Västerbotten. www.martinsons.se