2018-01-26 09:11Pressmeddelande

Målmedveten träförespråkare belönades med Årets Träfluga

Gustav Ahlford.Gustav Ahlford, vd för fastighetsutvecklingsbolaget Walloxstrand, belönades med Årets Träfluga. Foto: Patrick Degerman

Gustav Ahlford, vd för fastighetsutvecklingsbolaget Walloxstrand i Knivsta belönades på torsdagen med Martinsons eget pris Årets Träfluga.
– Det betyder enormt mycket att bli uppmärksammad. Jag har i många år jobbat hårt för att främja användningen av trä och att få uppskattning för det värmer hjärtat, säger Gustav Ahlford.

Årets Träfluga instiftades av Martinsons 2017 och delas ut årligen till en person eller ett småföretag som genom sina insatser bidragit till att utveckla branschen. Priset utgörs av en träfluga och 10 000 kronor som skänks till Hjältarnas Hus i Umeå i pristagarens namn.

Gustav Ahlford fick motta det allra första priset för att han i sitt arbete starkt bidragit till en ökad kännedom och kunskap kring modernt industriellt träbyggande bland såväl beställare som allmänhet. 

– Gustav Ahlford är verkligen en värdig vinnare av Årets Träfluga. Har har stor praktiskt kunskap om trä och har dessutom lång erfarenhet när det handlar om modernt samhällsbyggande. Gustav har bidragit till det genomslag som trä och träbyggande fått genom sitt målinriktade arbete, säger Lars Martinson, koncernchef på Martinsons.

Gustav Ahlford arbetade tidigare på NCC och ledde projekteringen av den stora friidrotts- och innebandyarenan IFU Arena i Uppsala. Hans kunskap om träets möjligheter bidrog till att arenan fick den tydliga träprofil som gjort IFU Arena till en förebild när det gäller användningen av trä i offentliga byggnader.

– I takt med att kunskapen om trä växer inser allt fler att trä kan användas till så mycket mer än många tror. Det handlar bara om att våga, att lära sig och att använda rätt typ av trä i rätt sammanhang. Då får vi byggnader som inte bara är vackra att titta på, funktionella och hållbara. Vi får också god ekonomi i projekten, säger Gustav Ahlford.

Juryns motivering:
Gustav Ahlford har alltid varit en varm förespråkare av trä och träbyggande, både i sitt tidigare arbete som projektledare på NCC och i sin nuvarande roll som vd för fastighetsutvecklingsbolaget Walloxstrand i Knivsta. Genom att kombinera praktisk kunskap om trä med stor erfarenhet och kännedom kring det moderna byggandets förutsättningar och krav, ser han materialets potential ur ett såväl socialt som ekologiskt perspektiv. Gustav Ahlfords målinriktade och engagerade arbete har dessutom bidragit till en ökad kännedom och kunskap kring modernt industriellt träbyggande bland såväl beställare som allmänhet. Med samhällsansvar och miljömedvetenhet som ledstjärnor tillhör Gustav Ahlford den nya generation entreprenörer där trä och träbyggande spelar självklara roller i det hållbara och klimatsmarta samhällsbyggandet.

Mer information
Gustav Ahlford, vd
Walloxstrand
Tel: 0703 80 85 00
gustav.ahford@walloxstrand.se

Lars Martinson, koncernchef
Martinsons
Tel: 0914 - 207 12
lars.martinson@martinsons.se


Om Martinsons

Martinsons klimatfokuserade utvecklingsarbete har gett träkoncernen en central roll i byggandet av framtidens hållbara samhälle. Förutom omfattande produktion av sågade trävaror och byggprodukter är Martinsons en av Sveriges ledande producenter av limträ och störst i Norden inom KL-trä. Genom att ta tillvara produkternas unika byggegenskaper har Martinsons utvecklat byggsystem för hallar, broar och flerbostadshus som hela tiden flyttar gränserna inom modernt träbyggande. Koncernen har idag cirka 440 anställda och en årsomsättning på 1,7 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Bygdsiljum, Västerbotten. www.martinsons.se