2018-06-07 06:38Pressmeddelande

Beijer Byggmaterial utser Martinsons till årets leverantör

LimträpaketBild: Martinsons

Bygghandelskedjan Beijer Byggmaterial har utsett Martinsons till årets leverantör. Företaget vann utmärkelsen i konkurrens med närmare 300 större samarbetspartners inom verktyg och byggmaterial. Peter Sjöström, senior sourcing manager på Beijer Byggmaterial menar att Martinsons är drivande och alltid beredda att pröva nya idéer:

– Martinsons har den där nyfikenheten som leder till utveckling. En annan positiv sak är kunnandet. På de flesta företag är det en liten grupp som verkligen kan produkterna. Men på Martinsons finns ett generellt kunnande, från koncernchefen Lars Martinson och vidare genom hela organisationen. Det är speciellt, säger Peter Sjöström.

Martinsons är en stor leverantör till byggvaruhandeln och har avtal med de flesta större kedjor.

– Vi har samarbetat med Beijer under lång tid och ser det som ett partnerskap där vi tillsammans utvecklat sortiment och idéer utifrån kundernas behov. Utmärkelsen är otroligt hedrande och ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Lars Källströmer, försäljningschef byggprodukter hos Martinsons.

Martinsons erbjuder byggvaruhandeln allt från limträbalkar, pelare och paneler till ett komplett sortiment av konstruktionsvirke. Under de senaste åren har Martinsons haft en mycket positiv försäljningsutveckling och fjolåret sattes bland annat nytt rekord när det handlar om försäljningen av limträ. En viktig anledning till framgången är Martinsons helhetssyn på produktions- och leveranskedjan.

– En bra leverans startar redan i skogen och fortsätter sedan genom sågverk, förädling och vidare till kunden. Vi har fokuserat på att arbeta med hela vårt flöde och det har gett riktigt bra resultat. Det är ett arbete vi gjort tillsammas i hela företaget och det är många som är en del av framgången. När handlarna är trygga med att vi levererar rätt produkter vid rätt tillfälle får vi dessutom utrymme att tillsammans med dem lyfta blicken för att se hur vi ska ta nästa steg, säger Lars Källströmer.

Beijers motivering till priset som årets leverantör lyder:

”Martinsons Trä har uttalat och långsiktigt varit en mycket viktig samarbetspartner för Beijer Byggmaterial gällande sortimentsutveckling och gällande flera stora sortimentsändringar. Martinsons trä har som företag en kompetens, en nyfikenhet och ett intresse för utvecklingen av trä vilket varit mycket betydelsefullt för Beijer Byggmaterial över tid. Beijer Byggmaterial har över tid haft en god försäljningsutveckling gällande ett antal kategorier från Martinsons Trä.”

Mer information
Lars Källströmer, försäljningschef byggprodukter
Martinsons
070-676 92 99
lars.kallstromer@martinsons.se

 


Om Martinsons

Martinsons klimatfokuserade utvecklingsarbete har gett träkoncernen en central roll i byggandet av framtidens hållbara samhälle. Förutom omfattande produktion av sågade trävaror och byggprodukter är Martinsons en av Sveriges ledande producenter av limträ och störst i Norden inom KL-trä. Genom att ta tillvara produkternas unika byggegenskaper har Martinsons utvecklat byggsystem för hallar, broar och flerbostadshus som hela tiden flyttar gränserna inom modernt träbyggande. Koncernen har idag cirka 440 anställda och en årsomsättning på 1,7 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Bygdsiljum, Västerbotten. www.martinsons.se