2022-07-25 05:45Pressmeddelande

Wennerbergsbron renoveras vecka 32-45

Wennerbergsbron i centrala Lidköping

Under vecka 32-45 är framkomligheten på Wennerbergsbron begränsad då tätskiket som skyddar brons konstruktion från vatten ska bytas ut. I samband med detta byts också brunnar för yt- och grundavlopp ut och det läggs ny beläggning på körbana samt gång- och cykelbana.

För biltrafik kommer ett körfält i vardera riktning vara öppet under hela byggtiden. Gångare och cyklister hänvisas till torgbron och cykelbron vid sjukhuset.

Under byggtiden kommer delar av grusytan mellan Idrottsmuseet och Lidan vara inhägnad för entreprenörens bodar och maskiner.

För både arbetare och trafikanters säkerhet ber vi er respektera hastighetsbegränsningen förbi bron.Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.