2018-06-19 16:19Pressmeddelande

Villakunder kan styra sin fjärrvärme direkt i mobilen

null

Nu blir det ännu enklare för Lidköping Energis villakunder att ha koll på sin fjärrvärmeanvändning. Som en del i det nya förmånliga serviceavtalet Trygg Värme erbjuds möjligheten att styra bostadens fjärrvärmecentral via en apptjänst i mobilen eller läsplattan.

   – Appen gör kunden mer medveten om sin förbrukning.Samtidigt visar våra tester att inomhustemperaturen upplevs jämnare med appstyrning, säger energibolagets värmenätschef Katja Nylén. 

Lidköping Energi levererar klimatsmart fjärrvärme till totalt drygt 4 200 kunder i centralorten. Villakunderna utgör merparten och införandet av en mobil appstyrning är ytterligare ett steg mot en ännu smidigare och mer digitaliserad service, där kunden får bättre koll på sin förbrukning och kan styra sin inomhustemperatur mer exakt. I första skedet är det villakunderna som erbjuds serviceavtalet med fjärrvärmeappen, men Lidköping Energi ser också över möjligheterna att hitta smidiga digitala lösningar även för flerfamiljshus och företagskunder.
   – Vi har redan ”Mina Sidor” på vår hemsida där alla våra kunder får en bra överblick över sin förbrukning, men appen tar det ett steg till, påpekar Katja Nylén.

Sänkt förbrukning och jämnare temperatur
Appen, som alltså laddas ner i mobilen eller läsplattan, gör det exempelvis enkelt att sänka innetemperaturen när man åker på semester. Temperaturer och kurvor kan också följas och styras i realtid på distans. När systemet testats har resultatet bland annat blivit lägre förbrukning och därmed sänkta kostnader för kunden.
   – Den stora nyttan är att kunden får får full koll och intresserar sig för sin förbrukning på ett annat sätt. Det ökar motivationen att effektivisera sin energiförbrukning, vilket gynnar både miljön och den egna plånboken. Dessutom upplever många som testat appen att inomhustemperaturen blivit jämnare, säger Katja Nylén.

Tjänst med gratis arbetstid och service
Appstyrningen fungerar med hjälp av en temperaturgivare, en styrdosa och en särskild mjukvara som installeras av Lidköping Energi ute hos de villakunder som så önskar. Kundens direktiv via appen förmedlas sedan direkt till bostadens fjärrvärmecentral. Apptjänsten ingår i ett förmånligt serviceavtal kallat Trygg Värme. För 89 kronor i månaden samt en engångsavgift får villakunden inte bara apptjänsten, utan också en extra självriskförsäkring och gratis arbetstid vid servicearbeten.
   – Vi vill erbjuda en trygg och smidig helhetstjänst som lönar sig över tid för kunden. Våra kundundersökningar visar att intresset är stort för applösningen bland villaägarna och i samspel med dem gör vi nu fjärrvärmen i kommunen till en ännu mer hållbar lösning, säger Lidköping Energis VD Peter Johansson.

För mer information, kontakta:

Peter Johansson, VD Lidköping Energi
Tel 0510-77 02 90

Katja Nylén, Värmenätschef, Lidköping Energi
Tel 0510-77 02 91


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Anders Fyhr
Områdeschef Service
Anders Fyhr
Emma Korjonen
Internationell affärsutvecklare
Emma Korjonen
Kvalitets- och utvecklingschef
Camilla Börjesson Jansson
Ordf. Kultur- och Fritidsnämnden
Roger Ahlén
Enhetschef
Anna Vestberg
Brandingenjör
Roger Bergqvist
Mona Wrethman
Miljö- och hälsoskyddschef
Mona Wrethman
Landskapsarkitekt
Jacob Kindstedt
Chef strategisk planering, Sektor samhälle
Tora Gustafsson
Bredbandschef
Daniel Hamrén
Ulrika Strandrot Frid
Kommundirektör
Ulrika Strandrot Frid
2:e vice ordförande Servicenämnden
Mathias Andersson
Enhetschef
Ann-Sofie Lönn
Ordförande socialnämnden
Tommy Larsson
Ordförande Servicenämnden
Karl Wiktorsson
Björn Jonsson
Chef Tillväxt, Sektor samhälle
Björn Jonsson
IT- och teknikutvecklare
Peter Ahlqvist
Maria Synnerdahl
Verksamhetsutvecklare
Maria Synnerdahl
Områdeschef, Sektor bildning
Maria Hedén Sturesson
Trafikplanerare
Martin Björklund
Kommunikatör
Johanna Renko
Förtroendevald
Frida Nilsson
Irene Ejdestig
Nämndsekreterare
Maria Hamnered
Länsförsäkringar Skaraborg
Sven-David Malmsved
Tf Räddningschef
Joakim Ramåker
Antikvarie/etnolog
Björn Ohlsson
Bibliotekarie
Linnéa Kuster
Museichef Vänermuseet
Ida Billvén
Bibliotekschef
Kajsa Forsell
Andreas Bill
Ordförande Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Andreas Bill
Områdeschef Myndighetsutövning/Socialt ansvarig samordnare, SAS
Camilla Johansson
Urban Olsson
Sektorchef Sektor samhälle
Urban Olsson
Projektledare
Ronnie Hollsten
Stadsmilöutvecklare
Per Westerlind
Områdeschef
Jonas Lundquist
Samordnare
Elin Granath
Bemanningsansvarig
Madelaine Seger
Enhetschef
Susanne Sandén
Kulturassistent
Daniel Waggett
Ordförande i styrgruppen för Fairtrade City Lidköping
Ann-Carin Landström
Stadsarkitekt
Anders Hansson
Thomas Viksberg
Ordförande
Thomas Viksberg
Enhetschef Område Fritid
Lisa Holmström Gustafsson
Marcus Johansson
Marknadskoordinator
Marcus Johansson
Biblioteksassistent
Iida Höög
tf. VD Lidköping Energi
Klas Hallgren
Lotta Hjoberg
Sektorschef, Sektor social välfärd
Lotta Hjoberg
Enhetschef äldreomsorg
Lena Karlsson
Utvecklingsledare
Gunilla Larsson
Bad- och ungdomschef
Patrik Tigerberg
Metodutvecklare
Jenny Kron
Trafikplanerare
Denis Tomazic
Kommunikatör
Annika Bäckström
Områdeschef, Vård & Omsorg
Ingela Hellberg
Andrea Johansson
Planstrateg
Maria Nordqvist
Byggchef
Daniel Holdenmark
Bebyggelseantikvarie
Sandra Wall
Yvonne Träff
Strateg
Yvonne Träff
Utvecklingsledare Kommunikation
Anna Ekefri
Livsmedelsinspektör
Emelie Hallerbäck
Livsmedelsinspektör
Annika Grimling
Ungdomslots
Jacob Sjöberg
Konstintendent
Amanda Österberg
Utvecklingsledare sociala frågor
Dag Tore Stulen
Landskapsarkitekt
Marianne Magnusson
Aktivitetssamordnare
Cecilia Larsson
Personalkonsult
Mia Lindström
Områdeschef Fastighet & Park
Anders Kindberg
Utvecklingsledare internationalisering och landsbygd
Malin Olsson Lundqvist
Arbetsledare badhuset
Sofia Leth
Projektledare
Julia Hildorzon
Chef verksamhetsutveckling och digitalisering
Oskar Liljebäck
Projektledare
Linda Högstedt
Personalkonsult
Anna Hendén
Antikvarie - Vänermuseet
Malena Kindberg
Enhetschef fritid
Lisa Holmström Gustafsson
VD, Destination Läckö-Kinnekulle AB
Anna Ohlin Ek
Barnbibliotekarie
Lena Olsson-Zylberstein
Ungdomslots
Robert Johansson
Ungdomslots
Anna Gunnarsson
Samordnare för jätteloppisen och föreningshandläggare
Carina Grimling
Kontaktcenter
Projektledare
Henrik Johansson
Trafikplanerare hållbara resor
Dennis Tomazic
Exploateringsingenjör
Ann Janzon
Miljöpedagog på Vänermuseet vid Lidköpings kommun
Anna Örnefeldt
Michael Malmborg
Kommunikationschef
Michael Malmborg
Magnus Thilén
Gymnasiechef
Magnus Thilén
Utredningssekreterare
Anna-Karin Folger
Samordnare
Beatrice Broberg
VD
Anders Djup
Anna Sundbom
Näringslivschef
Anna Sundbom
Katarina Sundberg
HR-chef
Katarina Sundberg
Destinationsutvecklare
Carolina Hellström