2022-06-23 10:14Pressmeddelande

Västsvenska Handelskammaren placerar Lidköping högt i omfattande mätning.

Lidköping på fjärde plats i prestigefylld mätningLidköping på fjärde plats i prestigefylld mätning

I rapporten, som jämför medelstora kommuner i Västsverige, Skåne och Mälardalen, placerar sig Lidköping som bäst i regionen. Bland alla kommuner i undersökningen hamnar Lidköping på en hedrande fjärde plats. Det är framför allt resultaten i skola & vård, samhälle & trygghet och boende som sticker ut. I kategorin Skola & Vård är kommunen bäst i klassen.

”Från Urban till Rurban” heter rapporten som fokuserar på dessa tre geografiska områden i sin jämförelse av konkurrenskraft och om vad som är attraktivt när företagare och Sveriges befolkning väljer ort att leva och verka i. Rurban är en blandning av orden Rural som betyder landsbygd och urban som betyder storstad. Det är en term som beskriver den snabbast ökande kategorin vad gäller efterfrågan av konkurrenskraft och attraktivitet – de mellanstora städerna!

Att vi kontinuerligt gör mätningar och beställer analyser är strategiskt viktigt för att se hur vi ligger till inom olika områden och vad vi behöver utveckla. Exempelvis hade vi en bostadsmarknadsanalys i januari som visade en liknande trend som den vi ser i Västsvenska Handelskammarens rapport i dag. NKI-undersökningarna för kundnöjdhet är ett annat exempel och vi vet att vi ligger högt där och har en god kvalitet i den kommunala verksamheten. Däremot är det inte alltid så lätt att tydliggöra detta i ett större sammanhang vilket vi nu fått kvitto på, säger Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör i Lidköping.

På uppdrag av Västsvenska Handelskammaren undersökte och presenterade konsultföretaget Afry i oktober 2021 resultatet om vad som attraherar unga mellan 18 och 35 år när det gäller boendeort. Resultatet visade att över hälften vill bo i en mellanstor stad med bra skolor, god samhällsservice och med närhet till familj och vänner. Närheten till natur, hållbarhet och god livskvalitet är andra viktiga parametrar när bopålarna ska slås ner. Detta är alltså saker som i dag betyder mer än storstadens puls och överlägsna utbud av restauranger och nöjen. Därmed är storstadsnormen bruten och Lidköping som kommun blir alltmer relevant och hamnar mer i fokus.   

Fortsatt uppvärderas de mindre städerna i takt med att bostadspriserna i storstäderna ökar och digitaliseringen som gör det möjligt för allt fler att arbeta på distans. Men det handlar inte bara om att tillgodose det ökade behovet av att kunna kombinera familj, arbete och fritid. För att fortsätta växa och bli mer konkurrenskraftiga måste Lidköpings kommun och regionen fortsätta att utveckla kommunikationer, företagsklimat och besöksnäring. Under pandemin fick hemestern, alltså semester i Sverige, ett uppsving och det är en trend som besöksbranschen tror kommer att hålla i sig. Det ger ju också ett minskat klimatavtryck, vilket också ligger i linje med mångas önskan.

Skaraborg placerar sig väldigt bra i den här undersökningen. Att ha tillgång till regionhuvudstadens arbetsmarknad, men slippa dess problem är en vinnande kombination. I takt med att Lidköping fortsätter arbetet med att förbättra företagsklimatet kommer också attraktiviteten att öka. Det goda livet i Västsverige finns helt enkelt i Skaraborg, avslutar Bjarne Pettersson, regionchef Västsvenska Handelskammaren. 


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.

Kontaktpersoner

Kommunikatör
Mikael Ingebäck