2016-10-30 16:38Pressmeddelande

Världens största bilevent till Lidköping och Skaraborg - Power Big Meet flyttar in på Hovby flygplats

Lidköpings kommun, American Car Club Sweden och Power Meet AB har kommit överens om att Power Big Meet skall arrangeras i Lidköping den 6-8 juli 2017. Förhoppningen är därefter att arrangemanget skall komma tillbaka varje sommar. Power Big Meet brukar kallas – ”Världens största Bilevenemang” och det med rätta.

Power Big Meet har arrangerats 39 gånger, varav de senaste 34 åren i Västerås. Detta är ett av Sveriges allra största besöksnäringsevenemang överhuvudtaget. Det kommer därför att få turisteffekter på hela Skaraborg. Totalt brukar årligen upp emot 80 000 besökare och över 20 000 bilar delta på arrangemanget. Arrangörerna räknar med en ökning på cirka 30 % för 2017 då man firar 40-års jubileum och just jubileumsåren drar till sig ett större antal deltagare.

Besökarna kommer vanligen från nästan 50 länder och redan nu har exempelvis en större grupp malteser anmält sin närvaro på nästa års träff. Det blir kanske att boka om flygbiljetterna nu när evenemanget flyttar från Västerås till Lidköping.


En kartläggning av alla typer av boendeformer i en radie av 100 kilometer runt Lidköping har gjorts och överlämnats till arrangören. Totalt har mer än 250 boendeformer från campingar, bed & breakfast, pensionat, vandrarhem och hotell identifierats som potentiella boenden för träffen. Dessutom så skall en stor tillfällig camping byggas upp ute på Hobvby.

Kjell Gustafson, eller som han är känd i dessa sammanhang, ”Kjelle Power”, är den arrangörsmässiga motorn i detta evenemang och den som äger dess varumärken. Om flyttet till Lidköping säger han;

- Vi har 40-års jubileum under 2017, då räcker inte flygplatsen Johannisberg i Västerås till. Vi har sökt en större flygplats, eller annan yta, som skulle kunna ta emot vårt event. Efter att under sju år drivit Power Vårmarknad i Sparbanken Lidköping Arena, så känner vi oss bekväma i Lidköping. Vi vet också att vi kan få den support som behövs från kommunen och de lokala näringsidkarna.

Kjell Gustafsson uttrycker vidare sitt gillande för det sätt som Lidköping mött upp i förhandlingarna kring detta event;

- När vi väl bestämde oss för att det var skarpt läge så har det gått mycket fort. Två besök i Lidköping och på Hovby flygplats där kommunens beslutsfattare mötte upp och sedan var vi överens.

Kommundirektör Jan Fransson, själv med ett stort motorintresse, är väldigt nöjd med att få Power Big Meet till Lidköping;;

- Vi känner stort förtroende för Kjell Gustafson och hans arrangemang. Vi har följt evenemanget under tiden det gått i Västerås och när vi nu fick chansen, så var vi självfallet positiva. Vi har förankrat detta i den politiska ledningen, där det rådde konsensus för att detta evenemang var till gagn för hela Skaraborg och inte minst för besöksnäringen här.

Även från Flygplatsbolaget har man deltagit i förhandlingarna med arrangören. Både VD Anders Djup, men också flygplatsbolagets ordförande Kommunalrådet Kjell Hedvall (s) har uttryckt sitt stora gillande med eventet. Detta då det funnits ett uppdrag att hitta besöksnäringsevenemang som passar för Hovby Flygplats. Vad kan då vara bättre än världens största bilträff.


Power Big Meet har under de 34 år det arrangerats i Västerås omsatt mer än 3 miljarder kronor i turisttjänster. Detta innebär också att arrangemanget kommer att spilla över rejält med turistkronor även till våra Skaraborgsgrannar.

Glenn Rytterfjell som för Lidköping kommuns räkning arbetat med värvningen av detta evenemang säger;

- Detta event, är precis, som när vi hade Melodifestivalen 2014, så stort att vi endast kan genomföra detta i samverkan med flera Skaraborgs kommuner. Att Lidköping åter en gång på detta sätt kan vara med och skapa turisteffekter även utanför kommunens gräns känns oerhört tillfredställande. Vi kommer ganska omgående att kontakta våra Skaraborgskollegor för att informera om eventet.

Glenn avslutar med att säga;- För att förstå storleken på detta event så kan man säga att det kommer att bli som att arrangera minst fem deltävlingar av Melodifestivalen samtidigt.


För mer information Kontakta;

Glenn Rytterfjell Lidköping Kommun, 0510-77 02 31
Kjell Gustafson, Power Big Meet, 070-796 27 57


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Anders Fyhr
Områdeschef Service
Anders Fyhr
Emma Korjonen
Internationell affärsutvecklare
Emma Korjonen
Kvalitets- och utvecklingschef
Camilla Börjesson Jansson
Ordf. Kultur- och Fritidsnämnden
Roger Ahlén
Enhetschef
Anna Vestberg
Brandingenjör
Roger Bergqvist
Mona Wrethman
Miljö- och hälsoskyddschef
Mona Wrethman
Landskapsarkitekt
Jacob Kindstedt
Chef strategisk planering, Sektor samhälle
Tora Gustafsson
Bredbandschef
Daniel Hamrén
Ulrika Strandrot Frid
Kommundirektör
Ulrika Strandrot Frid
2:e vice ordförande Servicenämnden
Mathias Andersson
Enhetschef
Ann-Sofie Lönn
Ordförande socialnämnden
Tommy Larsson
Ordförande Servicenämnden
Karl Wiktorsson
Björn Jonsson
Chef Tillväxt, Sektor samhälle
Björn Jonsson
IT- och teknikutvecklare
Peter Ahlqvist
Maria Synnerdahl
Verksamhetsutvecklare
Maria Synnerdahl
Områdeschef, Sektor bildning
Maria Hedén Sturesson
Trafikplanerare
Martin Björklund
Kommunikatör
Johanna Renko
Förtroendevald
Frida Nilsson
Irene Ejdestig
Nämndsekreterare
Maria Hamnered
Länsförsäkringar Skaraborg
Sven-David Malmsved
Tf Räddningschef
Joakim Ramåker
Antikvarie/etnolog
Björn Ohlsson
Bibliotekarie
Linnéa Kuster
Museichef Vänermuseet
Ida Billvén
Bibliotekschef
Kajsa Forsell
Andreas Bill
Ordförande Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Andreas Bill
Områdeschef Myndighetsutövning/Socialt ansvarig samordnare, SAS
Camilla Johansson
Urban Olsson
Sektorchef Sektor samhälle
Urban Olsson
Projektledare
Ronnie Hollsten
Stadsmilöutvecklare
Per Westerlind
Områdeschef
Jonas Lundquist
Samordnare
Elin Granath
Bemanningsansvarig
Madelaine Seger
Enhetschef
Susanne Sandén
Kulturassistent
Daniel Waggett
Ordförande i styrgruppen för Fairtrade City Lidköping
Ann-Carin Landström
Stadsarkitekt
Anders Hansson
Thomas Viksberg
Ordförande
Thomas Viksberg
Enhetschef Område Fritid
Lisa Holmström Gustafsson
Marcus Johansson
Marknadskoordinator
Marcus Johansson
Biblioteksassistent
Iida Höög
tf. VD Lidköping Energi
Klas Hallgren
Lotta Hjoberg
Sektorschef, Sektor social välfärd
Lotta Hjoberg
Enhetschef äldreomsorg
Lena Karlsson
Utvecklingsledare
Gunilla Larsson
Bad- och ungdomschef
Patrik Tigerberg
Metodutvecklare
Jenny Kron
Trafikplanerare
Denis Tomazic
Kommunikatör
Annika Bäckström
Områdeschef, Vård & Omsorg
Ingela Hellberg
Andrea Johansson
Planstrateg
Maria Nordqvist
Byggchef
Daniel Holdenmark
Bebyggelseantikvarie
Sandra Wall
Yvonne Träff
Strateg
Yvonne Träff
Utvecklingsledare Kommunikation
Anna Ekefri
Livsmedelsinspektör
Emelie Hallerbäck
Livsmedelsinspektör
Annika Grimling
Ungdomslots
Jacob Sjöberg
Konstintendent
Amanda Österberg
Utvecklingsledare sociala frågor
Dag Tore Stulen
Landskapsarkitekt
Marianne Magnusson
Aktivitetssamordnare
Cecilia Larsson
Personalkonsult
Mia Lindström
Områdeschef Fastighet & Park
Anders Kindberg
Utvecklingsledare internationalisering och landsbygd
Malin Olsson Lundqvist
Arbetsledare badhuset
Sofia Leth
Projektledare
Julia Hildorzon
Chef verksamhetsutveckling och digitalisering
Oskar Liljebäck
Projektledare
Linda Högstedt
Personalkonsult
Anna Hendén
Antikvarie - Vänermuseet
Malena Kindberg
Enhetschef fritid
Lisa Holmström Gustafsson
VD, Destination Läckö-Kinnekulle AB
Anna Ohlin Ek
Barnbibliotekarie
Lena Olsson-Zylberstein
Ungdomslots
Robert Johansson
Ungdomslots
Anna Gunnarsson
Samordnare för jätteloppisen och föreningshandläggare
Carina Grimling
Kontaktcenter
Projektledare
Henrik Johansson
Trafikplanerare hållbara resor
Dennis Tomazic
Exploateringsingenjör
Ann Janzon
Miljöpedagog på Vänermuseet vid Lidköpings kommun
Anna Örnefeldt
Michael Malmborg
Kommunikationschef
Michael Malmborg
Magnus Thilén
Gymnasiechef
Magnus Thilén
Utredningssekreterare
Anna-Karin Folger
Samordnare
Beatrice Broberg
VD
Anders Djup
Anna Sundbom
Näringslivschef
Anna Sundbom
Katarina Sundberg
HR-chef
Katarina Sundberg
Destinationsutvecklare
Carolina Hellström