2022-05-31 12:28Pressmeddelande

Välkommen till pressträff onsdag 1 juni 10:00 på Vänermuseet kring vår nya utställning:

Sötvatten - en värld av liv. Foto: Johan Hammar.Sötvatten - en värld av liv. Foto: Johan Hammar.

Sötvatten – en värld av liv

En hisnande upptäcktsfärd både över och under vattenytan.

Utställningen visas på Vänermuseet 4/6-11/9

Utställningen bygger på både fotograferat och filmat material av arter och miljöer både under och över vattenytan, från norra till södra Sverige. Fotografen, Johan Hammar, utsågs 2018 av Naturvårdsverket till Årets naturfotograf. Med utställningen vill vi öka förståelsen och kunskapen om hur livsnödvändigt det är med orörda, levande och friska vatten - för både människor och djur.

Sötvatten – en värld av liv är en samproduktion mellan fotograf Johan Hammar och Regionsmuseet Kristianstad.

Vid pressträffen närvarar Anna Hadders, som har producerat utställningen.

Kontakt:
Anna Örnefeldt
Miljövetare
0768-777501

www.vanermuseet.se


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.