2022-10-11 07:51Pressmeddelande

Välkommen att ansöka om att etablera laddplatser för elbil i Lidköping

Det blir allt fler laddbara bilar i vårt samhälle och även i Lidköping. Vi söker nu företag som vill installera och driva laddstationer på kommunal mark.

Företaget ska bland annat stå för finansiering, etablering av anläggningen, drift och underhåll av anläggningen.

Kommunen ansvarar för lokala trafikföreskrifter och att de är korrekt utmärkta. Kommunen ansvarar för drift och underhåll av parkeringsytan såsom snöröjning, städning, parkeringsövervakning med mera. 

För komplett information se dokument nedan.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Björn Stomberg
Fordonsstrateg
Björn Stomberg