2022-05-09 14:06Pressmeddelande

Två räddningstjänster föreslås bli en

Insats Lidköping oktober 2021Insats Lidköping oktober 2021

Under hösten och våren har Räddningstjänsten Västra Skaraborg (RVS) tillsammans med Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) utrett förutsättningarna för RVS att söka medlemskap i kommunalförbundet RÖS. Under kommande vecka diskuteras frågan i kommunstyrelserna i Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga.  

Anledningen till att utredningen har gjorts grundar sig i de lagändringar som genomförts i lagen om skydd mot olyckor (LSO) och de nya föreskriftskrav som kommit därefter gällande exempelvis ledningssystem och tillsyn. RÖS och RVS har, med anledning av detta, redan idag ett gemensamt operativt ledningssystem. En sammanslagning av räddningstjänsterna förväntas ge fler samordningsfördelar så att resurser kan användas mer effektivt och kraftfullt. 

Utredningen grundar sig i att de fyra kommunerna som idag utgör RVS, det vill säga Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga, ansöker om medlemskap i kommunalförbundet RÖS. RVS är idag en samverkansorganisation med Lidköping som värdkommun för nämnden och arbetsgivare för personalen. RÖS är organiserade i ett kommunalförbund där kommunerna Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro, Töreboda ingår.  

-En gemensam organisation ökar vår förmåga i en robust verksamhet. Samverkan och samarbeten gynnar kärnverksamheten, samtidigt som utgångspunkten i utredningsuppdraget har varit att kapaciteten ska bestå. Antalet operativa styrkor och deras placering kommer att vara detsamma som idag. Tryggheten och säkerheten för invånarna garanteras och i en större organisation får vi bättre förutsättningar för räddningstjänsten på lång sikt, säger Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör i Lidköping.

Kommunfullmäktigeförsamlingarna i respektive RVS-kommun behandlar och beslutar om en ansökan till kommunalförbundet och det sker troligen under maj och juni månad. Om ett beslut om ansökan om medlemskap tas ska sedan kommunerna som idag ingår i RÖS behandla ansökan från RVS-kommunerna. Om alla formella beslut tas enligt tidsplanen kommer RVS-kommunerna att gå med i RÖS från och med 1 januari 2023 och förbundet byter då namn till Räddningstjänsten Skaraborg.  

Vi har redan idag ett mycket gott samarbete mellan räddningstjänsterna och ett utökat större förbund känns därför som ett naturligt och rätt nästa steg, säger Mikael Wallin, förbundsdirektör för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Alla medarbetare som väljer att tacka ja till att anställas i Räddningstjänsten Skaraborg är varmt välkomna till en ny arbetsgivare om positiva beslut enligt uppdragsraportens förslag fattas.  

Förslaget är enligt utredningen att den nya organisationen ska heta Räddningstjänsten Skaraborg och för medarbetarna i RVS kommer en så kallad verksamhetsövergång i så fall att ske. Säkerhetssamordnarna som idag är organiserade hos RVS kommer att organiseras i kommunerna, vilket innebär att de inte omfattas av en eventuell verksamhetsövergång. 

Detta blir ett bra sätt att möta de ökade krav som Räddningstjänsten fått i form av statlig styrning samt framtida krav. RÖS och RVS har redan idag ett utvecklat samarbete gällande det operativa ledningssystemet, säger Joakim Ramåker, räddningschef, Räddningstjänsten Västra Skaraborg.

Kontaktuppgifter 

Ulrika Strandroth Frid  
Kommundirektör Lidköpings kommun 
ulrika.strandrotfrid@lidkoping.se 
Telefon:0510- 77 67 77 

Mikael Wallin 
Förbundsdirektör Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
mikael.wallin@rtos.se  
Telefon: 0500-424010 

Joakim Ramåker Räddningschef, Räddningstjänsten Västra Skaraborg
joakim.ramaker@lidkoping.se  
0510-77 65 38 
 


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.

Kontaktpersoner

Ulrika Strandrot Frid
Kommundirektör
Ulrika Strandrot Frid
Tf Räddningschef
Joakim Ramåker