2019-09-24 08:59Pressmeddelande

Tillväxt Lidköping och kommunen satsar för att lyfta företagsklimatet

null

Plats 212, det är Lidköpings resultat i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet bland landets 290 kommuner. Det innebär en försämring jämfört förra året, med 35 placeringar.

Ett gott företagsklimat är en angelägenhet och ett ansvar för näringslivet och kommunen, tillsammans. Det är också med den utgångspunkten förbättringsarbetet ska bedrivas för att nå det gemensamma målet om ett väsentligt förbättrat företagsklimat.

– Från kommunens sida fastställde vi under försommaren målet om vi ska bli topp 10 i Västra Götaland till år 2023 när det gäller företagsklimat vilket förpliktar. Vi behöver sätta ytterligare fokus på näringslivets villkor och driva ett än mer aktivt förbättringsarbete. Ett led i den strävan är att vi inrättar vi en tjänst som näringslivsstrateg, meddelar kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström (S).

Funktionen ska ha ett särskilt ansvar att driva näringslivsaspekten i kommunens utveckling. Rollen blir en självklar samarbetspart för Tillväxt Lidköping och de övriga näringslivsorganisationer som är representerade i kommunen.

Större fokus på att möjliggöra etableringar

Tillväxt Lidköping ser behov av en etableringsstrategi vilken ska ge insikter och kunskap om vilka branscher som det finns ett särskilt stort behov av och därmed goda förutsättningar för. Strategin ger vägledning för såväl företag som vill flytta till kommunen som för befintliga företag och för de som vill starta företag. Att ta fram underlaget blir ett av de första uppdragen för den vd som rekryteras som Maria Källssons efterträdare.

Den nya chefen för Samhällsbyggnad, Urban Olsson, kommer att ha ett betydligt starkare fokus på den strategiska delen av plan- och byggprocessen. Det görs möjligt genom att renodla kommunens interna organisation. Ett uppdrag för den nya chefen blir att göra verkstad av förstudien ”En väg in”. Det vill säga det förbättringsarbete som handlar om att effektivisera, stärka samordning och bemötande från det en intressent meddelar intresse för att bygga till dess lokalen är redo att tas i bruk.

Kraftsamling kring Stadskärnans och företagens utveckling

I Lidköping har vi goda förutsättningar. Det visar det faktum att många företag går bra och har en stark tillväxt. Den kommunala servicen är i de flesta fall god och står sig väl i jämförelser av landets kommuner. Lidköpingsbon är också en av kommunsveriges allra stoltaste invånare över att leva och bo just här.

– Vi har det bra i Lidköping vilket vi naturligtvis ska vara och stolta och glada över. Samtidigt kanske det kan göra oss lite för nöjda, resonerar Thomas Viksberg som är ordförande i Tillväxt Lidköping. Den press som många företag och kommuner har på sig och som krävt en mer utvecklad samverkan har inte funnits här på samma sätt. Det gemensamma drivet behöver bli mer närvarande varje dag, året om, inte bara vid särskilda händelser.

Att Lidköping når framgång när krafterna samlas finns det flera exempel på. Ett av dem är arvet efter Rörstrand. Idag finns fler arbetstillfällen i Rörstrandsområdet än vad det gjorde när porslinstillverkningen var i full gång. Tillväxt Lidköping har tagit ett initiativ till och samlat representanter från näringslivet och kommunen i ett öppet brev mot eventuella sjukhuset i Lidköping. Under hösten kommer Tillväxt förtäta dialogen med Bolagsrådet, LRF, Företagarna och övriga näringslivsorganisationer för att gemensamt identifiera hur vi bättre identifierar näringslivets utmaningar och gemensamt och systematiskt kan arbeta med de frågor som företagen själva uppfattar som de viktigaste för att skapa tillväxt. Det är genom en tät dialog med näringslivet och kommunen där målbilden är gemensam och förankrad. Vi kan skapa de bästa förutsättningarna för framtiden, säger Thomas Viksberg.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Anders Fyhr
Områdeschef Service
Anders Fyhr
Emma Korjonen
Internationell affärsutvecklare
Emma Korjonen
Kvalitets- och utvecklingschef
Camilla Börjesson Jansson
Ordf. Kultur- och Fritidsnämnden
Roger Ahlén
Enhetschef
Anna Vestberg
Brandingenjör
Roger Bergqvist
Mona Wrethman
Miljö- och hälsoskyddschef
Mona Wrethman
Landskapsarkitekt
Jacob Kindstedt
Chef strategisk planering, Sektor samhälle
Tora Gustafsson
Bredbandschef
Daniel Hamrén
Ulrika Strandrot Frid
Kommundirektör
Ulrika Strandrot Frid
2:e vice ordförande Servicenämnden
Mathias Andersson
Enhetschef
Ann-Sofie Lönn
Ordförande socialnämnden
Tommy Larsson
Ordförande Servicenämnden
Karl Wiktorsson
Björn Jonsson
Chef Tillväxt, Sektor samhälle
Björn Jonsson
IT- och teknikutvecklare
Peter Ahlqvist
Maria Synnerdahl
Verksamhetsutvecklare
Maria Synnerdahl
Områdeschef, Sektor bildning
Maria Hedén Sturesson
Trafikplanerare
Martin Björklund
Kommunikatör
Johanna Renko
Förtroendevald
Frida Nilsson
Irene Ejdestig
Nämndsekreterare
Maria Hamnered
Länsförsäkringar Skaraborg
Sven-David Malmsved
Tf Räddningschef
Joakim Ramåker
Antikvarie/etnolog
Björn Ohlsson
Bibliotekarie
Linnéa Kuster
Museichef Vänermuseet
Ida Billvén
Bibliotekschef
Kajsa Forsell
Andreas Bill
Ordförande Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Andreas Bill
Områdeschef Myndighetsutövning/Socialt ansvarig samordnare, SAS
Camilla Johansson
Urban Olsson
Sektorchef Sektor samhälle
Urban Olsson
Projektledare
Ronnie Hollsten
Stadsmilöutvecklare
Per Westerlind
Områdeschef
Jonas Lundquist
Samordnare
Elin Granath
Bemanningsansvarig
Madelaine Seger
Enhetschef
Susanne Sandén
Kulturassistent
Daniel Waggett
Ordförande i styrgruppen för Fairtrade City Lidköping
Ann-Carin Landström
Stadsarkitekt
Anders Hansson
Thomas Viksberg
Ordförande
Thomas Viksberg
Enhetschef Område Fritid
Lisa Holmström Gustafsson
Marcus Johansson
Marknadskoordinator
Marcus Johansson
Biblioteksassistent
Iida Höög
tf. VD Lidköping Energi
Klas Hallgren
Lotta Hjoberg
Sektorschef, Sektor social välfärd
Lotta Hjoberg
Enhetschef äldreomsorg
Lena Karlsson
Utvecklingsledare
Gunilla Larsson
Bad- och ungdomschef
Patrik Tigerberg
Metodutvecklare
Jenny Kron
Trafikplanerare
Denis Tomazic
Kommunikatör
Annika Bäckström
Områdeschef, Vård & Omsorg
Ingela Hellberg
Andrea Johansson
Planstrateg
Maria Nordqvist
Byggchef
Daniel Holdenmark
Bebyggelseantikvarie
Sandra Wall
Yvonne Träff
Strateg
Yvonne Träff
Utvecklingsledare Kommunikation
Anna Ekefri
Livsmedelsinspektör
Emelie Hallerbäck
Livsmedelsinspektör
Annika Grimling
Ungdomslots
Jacob Sjöberg
Konstintendent
Amanda Österberg
Utvecklingsledare sociala frågor
Dag Tore Stulen
Landskapsarkitekt
Marianne Magnusson
Aktivitetssamordnare
Cecilia Larsson
Personalkonsult
Mia Lindström
Områdeschef Fastighet & Park
Anders Kindberg
Utvecklingsledare internationalisering och landsbygd
Malin Olsson Lundqvist
Arbetsledare badhuset
Sofia Leth
Projektledare
Julia Hildorzon
Chef verksamhetsutveckling och digitalisering
Oskar Liljebäck
Projektledare
Linda Högstedt
Personalkonsult
Anna Hendén
Antikvarie - Vänermuseet
Malena Kindberg
Enhetschef fritid
Lisa Holmström Gustafsson
VD, Destination Läckö-Kinnekulle AB
Anna Ohlin Ek
Barnbibliotekarie
Lena Olsson-Zylberstein
Ungdomslots
Robert Johansson
Ungdomslots
Anna Gunnarsson
Samordnare för jätteloppisen och föreningshandläggare
Carina Grimling
Kontaktcenter
Projektledare
Henrik Johansson
Trafikplanerare hållbara resor
Dennis Tomazic
Exploateringsingenjör
Ann Janzon
Miljöpedagog på Vänermuseet vid Lidköpings kommun
Anna Örnefeldt
Michael Malmborg
Kommunikationschef
Michael Malmborg
Magnus Thilén
Gymnasiechef
Magnus Thilén
Utredningssekreterare
Anna-Karin Folger
Samordnare
Beatrice Broberg
VD
Anders Djup
Anna Sundbom
Näringslivschef
Anna Sundbom
Katarina Sundberg
HR-chef
Katarina Sundberg
Destinationsutvecklare
Carolina Hellström