2022-06-09 05:37Pressmeddelande

Stadskärnor i förändring kräver gemensamma krafttag

Ingen puls utan dinIngen puls utan din

Vem vill inte ha en stadskärna som sjuder av liv och rörelse, butiker, caféer, restauranger, hotell, salonger och kultur? Ett levande centrum som inte bara ger mer skatteintäkter utan också fler arbetstillfällen, ökad trygghet och livskvalitet. Det är just detta som 46 städer runt om i landet vill lyfta fram i en ny upplysningskampanj.

Konsumenternas val påverkar samhällsfunktioner

"Ingen puls utan din" är ett nationellt initiativ för att belysa vikten av människor i stadskärnan.

Det handlar om betydligt mer än ett trevligt centrum, inte minst om finansiering av viktiga samhällsfunktioner.

– Stadskärnan är en motor för hela kommunen med en lång kedja av reaktioner. Ju fler som väljer att handla hos de lokala aktörerna desto fler behöver anställas. Ju fler som erbjuds arbete, desto högre blir skatteintäkterna i kommunen. Exempelvis bidrar konsumtion i landets stadskärnor till drygt 30 miljarder i momsintäkter som går till just vård, skola och omsorg, säger Emma Korjonen, handelsutvecklare på Lidköpings kommun.

Handla lokalt, handla hållbart

Kampanjen lyfter också fram det hållbara i att handla lokalt. I stadskärnan möts alla! 

– Att handla lokalt är att handla hållbart, som alla kan vara med och påverka i olika grad. Ett sätt kan vara att ta sig till stadskärnan med ett miljösmart fordon. Ett annat sätt kan vara att handla lokalproducerade varor. Samtidigt minskar de övergripande transporterna eftersom man redan i butiken får rätt vara i rätt storlek och inte behöver skicka några returer, fortsätter Emma.

Öppet brev till näringsministern Karl-Petter Thorwaldsson

Städerna fokuserar på hur konsumenternas val påverkar viktiga samhällsfunktioner. Syftet är att skapa nyfikenhet och debatt, bland annat genom provocerande annonser med rubriker som "Beställ in en dagens, få bättre sjukvård", "Köp en tröja, få fler behöriga lärare" och "Gå på konsert, få bättre bibliotek".

– Svenska stadskärnor har också skrivit ett öppet brev till Karl-Petter Thorwaldsson, landets näringsminister för att lyfta frågorna på nationell nivå – exempelvis utse ett ansvarigt statsråd och utreda samt säkerställa stadskärnans betydelse för hållbar tillväxt och välfärd, avslutar Emma Korjonen.

Pulshöjande statistik 

Visste du att 20 procent av alla svenska momsintäkter från butiker, restauranger, caféer, hotell och andra verksamheter genereras av företag som verkar i våra stadskärnor. (Källa: WSP)

 • Visste du att Sveriges stadskärnor omsätter 220 miljarder kronor, vilket innebär att konsumtion i stadskärnan bidrar till drygt 30 offentliga miljarder i momsintäkter som bland annat går till vård, skola och omsorg.
 • Visste du att de som arbetar i stadskärnan representerar 12 procent av landets inkomstskatter. Det motsvarar cirka 85 miljarder kronor.
 • Visste du att utöver intäkter bidrar ökade flöden i centrum även till trygghet i det offentliga rummet.
 • Visste du att verksamheter i stadskärnan ger ett positivt tillskott även när hänsyn tas till kostnader för klimatpåverkande utsläpp från hushållens konsumtion.

"Ingen puls utan din" är del två av ett nationellt initiativ för att belysa vikten av levande stadskärnor. 46 städer runt om i Sverige står bakom uppropet. Läs mer på ingenpulsutandin.se

MEDVERKANDE STÄDER

 1. Attraktiva Oskarshamn
 2. Bollnäs
 3. Borås stad
 4. Centrala Stadsrum/Falun
 5. Centrum Karlstad
 6. Cesam Örnsköldsvik
 7. Trollhättans stad
 8. Örebro stad
 9. Destination Östersund
 10. Enköping Centrumsamverkan
 11. Eskilstuna stad
 12. Gävle Citysamverkan
 13. Göteborg City Shopping
 14. Handelsplats Höganäs
 15. Helsingborgs stad
 16. Hessle stad
 17. Hudik stad
 18. Kalmar Stads Samverkan
 19. Karlshamn Centrumförening
 20. Karlskrona stad
 21. Kristinehamn
 22. Kristianstad stad
 23. Köping
 24. Lidköpings kommun
 25. Linköpings Citysamverkan
 26. Ljusdal i Centrum
 27. Luleå Destination
 28. Malmö Citysamverkan
 29. Norrköpings stad
 30. Nysam – Nyköping
 31. Stadsliv Kiruna
 32. Stadsutveckling Sundsvall
 33. Söderhamns Cityförening
 34. Södertälje stad
 35. Händel i Sölvesborg
 36. Tillsammans för Ronneby/Ronneby Handels- & Intresseförening
 37. Tillväxt Motala
 38. Trelleborgs stad
 39. Unika Ludvika
 40. Uppsala stad
 41. Besök Skellefteå
 42. Vänneshandlarna
 43. Västervik
 44. Västerås Citysamverkan
 45. Ystad i centrum
 46. Ängelholms Näringsliv

För mer information och bildmaterial, kontakta:
Emma Korjonen – Handelsutvecklare, Lidköpings kommun
emma.korjonen@lidkoping.se
Tel: 0734428337


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Emma Korjonen
Internationell affärsutvecklare
Emma Korjonen