2023-02-21 12:06Pressmeddelande

Städroboten Uno hjälper till att göra rent hus i arenan.

Inget sopas under mattan när städroboten R3 dammar på i arenan.Inget sopas under mattan när städroboten R3 dammar på i arenan.

Inget sopas under mattan när städroboten R3 dammar på i arenan. Sedan en månad har den hjälpt personalen att skura och moppa golvet på bottenvåningen av Sparbanken Lidköping Arena. Den är förprogrammerad för lokalens alla vinklar och vrår och kan städa upp till 1.200m2 per timma. När den är trött och behöver ny energi så dockar den likt en robotgräsklippare och samlar kraft.

Det är Enheten måltid och lokalvård i Lidköpings kommun som tar nästa steg med personalvård och digitalisering i Lidköpings kommun. Man gör det för att förbättra arbetsmiljön och locka ny personal till yrket. Efter målare, murare, VVS-montörer och snickare är lokalvårdare det mest utsatta yrket gällande arbetsrelaterade sjukskrivningar. Det vill man ändra på.

Detta är suveränt, vi får så mycket gjort. Det är ju en miljömässig insats också. När jag började för 36 år sedan så var det jättemycket kemikalier när vi städade. I dag är nästan allt sånt borta och UNO går ju så att säga på vatten, berättar lokalvårdaren Maria Ottersten, som har arbetat med arenan sedan den öppnade 2009.

Detta är suveränt, vi får så mycket gjort. Det är ju en miljömässig insats också. När jag började för 36 år sedan så var det jättemycket kemikalier när vi städade. I dag är nästan allt sånt borta och UNO går ju så att säga på vatten, berättar lokalvårdaren Maria Ottersten, som har arbetat med arenan sedan den öppnade 2009.

Att underlätta städpersonalens arbete och minska förslitningsskador genom att låta roboten utföra det tunga och monotona arbetet är viktigt. Det handlar om att hålla den befintliga personalen frisk samtidigt som man måste locka ny personal. Genom det nu påbörjade arbetet med städrobotar vill Lidköpings kommun höja statusen på yrket med mer attraktiva arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter. Roboten ersätter alltså inte mänsklig arbetskraft utan fungerar som ett komplement för att avlasta, frigöra tid och höja den totala kvalitén på städningen.

Investeringen handlar inte bara om att spara pengar och skapa bättre arbetsmiljö för de anställda. Vi måste också utvecklas och skapa attraktiva arbetsplatser. Enheten måltid och lokalvård söker ständigt ny personal och för att fler ska söka våra tjänster vill vi visa att vi ligger i framkant och att vi gör allt för att lokalvårdare inom Lidköpings kommun ska trivas och må bra, säger enhetschef för lokalvård Mathias Hjelm. På bilden tillsammans med områdeschef för måltid & lokalvård Nathalie Torstensson.

Investeringen handlar inte bara om att spara pengar och skapa bättre arbetsmiljö för de anställda. Vi måste också utvecklas och skapa attraktiva arbetsplatser. Enheten måltid och lokalvård söker ständigt ny personal och för att fler ska söka våra tjänster vill vi visa att vi ligger i framkant och att vi gör allt för att lokalvårdare inom Lidköpings kommun ska trivas och må bra, säger enhetschef för måltid och lokalvård Mathias Hjelm. På bilden tillsammans med områdeschef för måltid och lokalvård Nathalie Torstensson.

Under ett år ska roboten Uno göra sitt för ett bra resultat. Sedan följer en utvärdering för möjligheten till inköp av fler robotar. Enligt leverantörens beräkningar sparas kostnaden för roboten in om den går två timmar om dagen. Därtill kommer besparingarna för uteblivna sjukskrivningar när man får bort monotona moment som i det långa loppet kan ge förslitningsskador. Satsningen går också i linje med kommunens mål och vision om att vara en organisation i framkant med fokus på effektiv användning av resurser, personal och ekonomi. I förlängningen handlar det om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Vi tror på innovation, vi tror på teknologi, vi tror på hållbarhet och vi tror på att underlätta för vardagshjältarna som varje dag sprider omtanke i form av rena och hygieniska lokaler för oss alla att njuta av, avslutar områdeschef för måltid och lokalvård Nathalie Torstenson.

Uno har fått sitt namn eftersom den är den första städroboten i Lidköpings kommun och slår man upp det så betyder namnet i sin ursprungliga form att trivas, att vara tillfreds, är det en ren slump?


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.