2022-12-20 15:52Pressmeddelande

Sextio nya undersköterskor är redo för arbetsmarknaden

Emelie Salomonsson, Essunga, Carina Norrman, Vårdlärare, Viktoria Molnar, Vinninga och Julia Sekund, Wibecke Wik och Rebecca Karlsson från Grästorp. En glad skara undersköterskor som tillsammans med sin lärare firar examen efter 1, 5 års utbi...En glad skara undersköterskor firar sin examen tillsammans med sin lärare efter 1, 5 års utbildning

Lidköpings kommun och Campus västra Skaraborg firade under dagen avslutning och examinering av sextio nyutbildade undersköterskor från vård- och omsorgsutbildningen. Personalbristen inom vården är stor och verksamheter runt om i landet skriker efter personal. Detta gör utbildningen till en mycket viktig del i arbetet med att kompetenssäkra verksamheter inom Skaraborgs kommuner och möta framtidens stora behov av utbildad personal.

Sektorschef för Sektor social välfärd Lotta Hjoberg höll ett inspirerande tal till de examinerade eleverna om vikten av deras yrkesval för samhällets trygghet, omsorg och utveckling.

Sektorchef för Sektor social välfärd Lotta Hjoberg höll ett inspirerande tal till de examinerade eleverna om vikten av deras yrkesval för samhällets trygghet, omsorg och utveckling.

Vård och omsorgsutbildning vid Campus västra Skaraborg är en bred utbildning som ger goda möjligheter till arbete inom vård och omsorg. Utbildningen finns idag på två orter, i Lidköping och Essunga. Eleverna kommer från alla samverkanskommuner och hälften har läst via Äldreomsorgslyftet som har varit igång sedan 2020. Det innebär att eleven arbetar 50% på sin arbetsplats och studerar 50%. I samband med utbildningsstart blir medarbetaren anställd på arbetsplatsen.

Emelie Salomonsson, Essunga, Carina Norrman, Vårdlärare, Viktoria Molnar, Vinninga och Julia Sekund, Wibecke Wik och Rebecca Karlsson från Grästorp. En glad skara undersköterskor som tillsammans med sin lärare firar examen efter 1, 5 års utbildning genom Äldreomsorgslyftet.

Emelie Salomonsson, Essunga, Carina Norrman, Vårdlärare, Viktoria Molnar, Vinninga och Julia Sekund, Wibecke Wik och Rebecca Karlsson från Grästorp. En glad skara undersköterskor som tillsammans med sin lärare firar examen efter 1, 5 års utbildning genom Äldreomsorgslyftet.

Utbildningen har haft en del utmaningar i och med att den genomförts under pågående pandemi. De digitala mötena och föreläsningarna har avlöst varandra. Allt har dock fungerat bra och utbildningens praktiska moment har under det sista halvåret kunna genomföras på plats.

Nybliven undersköterska Cim Wennström och rektor Rickard Lans framför O Helga natt

Nybliven undersköterska Cim Wennström och rektor Rickard Lans framför O Helga natt

”Vi kommer fortsätta hitta vägar för att nå och få fler sökande till våra utbildningar och vi marknadsför oss på många olika sätt. Vi behöver fortsätta utbilda för lång tid framöver, Säger Ulrica Wennersten, Lärare på Campus västra Skaraborg.”

Nu när arbetet med de nya undersköterskorna är klart för denna gång väntar uppgiften med att få dem att stanna kvar inom yrket och i Skaraborg. Campus  västra Skaraborg framhåller gärna den positiva bilden av att arbeta med människor inom ett yrke som i dag står lite mera redo att möte framtidens behov än det gjorde i går.

GRATTIS!

Utbildningen Restaurang och storhushåll som också ges av Campus västra Skaraborg, stod för julsmörgås och servering.

Utbildningen Restaurang och storhushåll som också ges av Campus västra Skaraborg, stod för julsmörgås och servering.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.

Kontaktpersoner

Kommunikatör
Mikael Ingebäck