2022-12-02 12:44Pressmeddelande

Rörstrands museum tilldelas Funktionshinderrådets tillgänglighets- och bemötandepris 2022

Rörstrands museum tilldelas Funktionshinderrådets tillgänglighets- och bemötandepris 2022Rörstrands museum tilldelas Funktionshinderrådets tillgänglighets- och bemötandepris 2022

Funktionshinderrådet delar årligen ut tillgänglighets- och bemötandepris för att uppmärksamma ett företag som har ett bra bemötande, visar respekt för allas olika behov och som har ansträngt sig för att utforma sina lokaler så att de är tillgängliga för alla.

Rörstrand museum har under ombyggnaden av sina lokaler hela tiden haft fokus på tillgänglighet och har tillsammans med arkitekt planerat lokalerna utifrån detta perspektiv. Förutom planlösningarna har museet exempelvis gjort entrén mer tydlig och visuellt tillgänglig.

Personalen har ju varit helt avgörande i arbetet med utformningen av lokalerna såväl som deras egen tillgänglighet i form av bemötande. De har gjort ett fantastiskt jobb och de förtjänar verkligen denna utmärkelse, säger ordförande i styrelsen för Rörstrand museum Bodil Warolin.

Priset är en hedersutmärkelse och en del i arbetet med att förbättra tillgängligheten samt att skapa en mer välkomnande och hållbar kommun. De områden som bedöms inom tillgänglighets- och bemötandepriset är: 

  • Framkomlighet 
  • Produkt- och serviceinformation 
  • Bullernivåer 
  • Hänsyn till personer med allergi och överkänslighetsproblematik 
  • Bemötande och respekt för allas olika behov 

 Rådets ordförande Frida Nilsson(C) delade tillsammans med Sören Jansson ut priset i form av ett diplom med följande motivering:

Genom att erbjuda en helhet med en lättframkomlig och välplanerad lokal samt en trevlig och serviceinriktad personal, har Rörstrands museum lyckats utmärka sig som ett föredöme inom tillgänglighets- och bemötandeområdet.

Detta är ett pris som förpliktigar, säger rådets vice ordförande Sören Jansson, och fortsätter. Ni har gjort ett fantastiskt jobb och vi förväntar oss att ni fortsätter att visa vägen för allaverksamheter och näringar med offentliga lokaler i Lidköping, avslutar han.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.

Kontaktpersoner

Kommunikatör
Mikael Ingebäck