2024-01-19 07:47Pressmeddelande

Rörelseglädje och spontanidrott på ny aktivitetsyta

Inspirationsbild från aktivitetsytan Uppsala Summer Zone. Inspirationsbild från aktivitetsytan Uppsala Summer Zone.

Lidköpings kommun fortsätter utveckla möjligheterna till en aktiv och jämlik fritid. Tillsammans med Sparbanken Lidköping planeras en ny aktivitetsyta på utebandybanan i Ågårdsområdet.

Ågårdens idrottsområde erbjuder redan idag många alternativ för fysisk aktivitet och gemenskap. Nu planeras fler möjligheter. Utebandybanan används i nuläget endast mellan november och mars. Genom att lägga ett golv på ytan med olika funktioner så som planer för basket, innebandy, handboll, lekyta för mindre barn, dansbana och dessutom sociala ytor kan ytan bli tillgänglig och full av liv även från maj till september.  

Detta kommer bli jättebra. Vi vill ge människor fler förutsättningar att röra på sig i sin vardag och på så sätt förbättra hälsan hos alla oavsett ålder. Här kommer människor ha möjlighet att träffas över generationsgränser och röra på sig tillsammans säger Ewa Sunnerkrantz, ordförande i Fritids- och föreningsnämnden

Aktivitetsytan kommer vara öppen för alla åldrar och är gratis att besöka. 

Dialogmöten avgör aktiviteter på området

Exakt vilka aktiviteter som kommer finnas på området avgörs i dialog med bland annat föreningar, barn och ungdomar, seniorer, funktionsnedsatta och övrig allmänhet.

Vi är glada att få stötta projekt som får fler människor i alla åldrar att röra på sig. Ytan ger plats för spontanidrott och samlingar vilket skapar samhörighet. Nästa dialogmöte är öppet för allmänheten. Kom och träffa oss som jobbar med projektet, på Sparbanken Lidköping och berätta vilka aktiviteter just du vill se på området. Vi ses torsdag 25 januari, klockan 13:00-18:00 och alla förslag är välkomna! Säger Fredrik Blad, VD på Sparbanken Lidköping.

På dialogmötena har det hittills kommit in önskemål om handboll, innebandy, basket, parkour, inlines, pumptrack, volleyboll, käpphäst med hinder, balansbana, utomhuspingis och boule. 

Utrustningen som behövs för att utföra aktiviteterna kommer kunna lånas av Fritidsbanken som öppnar en filial på området under tiden aktivitetsytan kommer vara öppen. 

Främja fysisk och psykisk hälsa 

Färre och färre människor når upp till Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring fysisk aktivitet och det är ett växande samhällsproblem.

Skapandet av en aktivitetsyta främjar också social samhörighet, särskilt för barn och unga som ibland kan känna att det är svårt att etablera sådana band på andra sätt. Att uppleva delaktighet och få möjligheten att vara bra på något kan ge en ökad känsla av trygghet och stärkt självkänsla, enligt Ewa Sunnerkrantz, ordförande i Fritids- och föreningsnämnden. 

En aktivitetsyta främjar fysisk hälsa, social interaktion och kreativitet. Den kan också bidra till motorisk utveckling och skapar en miljö där barn kan lära sig samarbeta och lösa problem. Förhoppningen är också att skapa en naturligare väg mot det organiserade föreningslivet.  

Upplägget är inspirerat av Uppsala Summer Zone. Dit vallfärdar människor i alla åldrar som vill röra på sig. Drömmen vore att få skolor, föreningslivet och självklart Lidköpings kommuns invånare i alla åldrar att använda området avslutar Johan Hjelmaeus verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen Lidköping.

 


Om Lidköpings kommun

Du kanske känner oss som Lidköping vid Vänern, porslinsstaden, motorstaden, fikastaden eller bandystaden? Vi är stolta över att vara en plats med stor bredd. Lidköping finns på vackra västgötaslätten och har en 22 mil lång kust med magiska badplatser och hundratals öar. I vår stad finns även en handelstradition som sträcker sig över 350 år tillbaka i tiden. Än idag är Lidköping en viktig mötesplats. Lidköping är en välkomnande och hållbar kommun. Vi är ungefär 40 000 personer som bor här och vårt mål är att vara 45 000 invånare år 2030. I Lidköpings kommun arbetar ungefär 4 300 medarbetare, det gör oss till kommunens största arbetsgivare. Till oss ska du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Välkommen!


Kontaktpersoner

Enhetschef Område Fritid
Lisa Holmström Gustafsson