2013-10-22 17:03Pressmeddelande

Regionalt bidrag till ett samarbete mellan Strandverket, Marstrand, och Lidköpings konsthall/Rörstrand Museum

null

Västra Götalandsregionens kulturnämnd har fattat beslut om ett ekonomiskt bidrag om 150 000 kr för 2014 för att utveckla ett samarbete mellan konsthallen Strandverket på Marstrand och Lidköpings konsthall i samverkan med Rörstrands Museum.


Målsättningen är att tillsammans stärka utbudet och kunskapen i Västra Götalandsregionen kring:

  • Fotografi
  • Skulptur
  • Digital konst
  • Form och design
  • Keramik och porslin

Genom samverkan kan man utbyta färdigproducerade utställningar, bistå varandra med den pedagogiska verksamheten, och ta ett gemensamt ansvar för den långsiktiga visionen att bredda utbudet och kunskapen i regionen inom ovan nämnda konstområden.

Strandverket Konsthall

Strandverket Konsthall öppnades 2012 med inriktning mot främst fotografi, skulptur och digital konst. Konstnärlig ledare är Hasse Persson som bl.a. varit chef för konstmuseet i Borås. Där har han bidragit till att Borås så framgångsrikt utvecklat den offentliga konsten med statyn av Pinocchio som den mest kända. Konsthallen drivs i stiftelseform med familjen Peter Hjörne som huvudfinansiär. Stiftelsen kommer dock från och med i år att få ett ekonomiskt stöd av Kungälvs kommun, då kommunen funnit att konsthallen styrkt kommunens varumärke i allmänhet och Marstrands i synnerhet. Strandverket ser sig också som en regional kraft och har funnit att samarbetet med just Lidköpings kommun som en attraktiv partner kommer att stärka hela VG-regionens ställning inom konst- och kultursektorn. I det perspektivet kommer Strandverkets specialkunskaper inom fotografi och skulptur väl till pass.

Strandverkets ambition är att stärka kulturutbudet i Västra Götalandsregionen och erbjuda en konstupplevelse av hög kvalitet. Man vill skapa ett unikt möte mellan miljön, konsten och människorna som besöker oss. Strandverket har hittills haft två till fyra utställningar per säsong med svenska och internationella konstnärer.


Under de två första år har man presenterat utställningar med Håkan Ludwigson, Aron Jonason, Maria Miesenberger, Lennart Nilsson, Christer Strömholm och Tony Cragg. Strandverket har också köpt och lånat in ett flertal skulpturer av etablerade svenska och internationella konstnärer som visas upp på Strandverkets borggård och på Marstrandsön. Utöver utställningarna ska Strandverket erbjuda besökarna ett rikt programutbud. En målsättning är att konsthallen ska vara öppen året runt.

”Detta blir en utmärkt start för samarbetet och målsättningen att gemensamt utveckla utbudet och kunskapen i regionen inom våra konstområden” säger Hasse Persson, konstnärlig ledare för Strandverket på Marstrand.

Lidköpings konsthall

Lidköpings kommun har under de senaste åren tydligt visat att man vill utveckla konstområdet inom kommunen och att man har höga ambitioner.

I samband med Konstens år 2011 satte man konstområdet i fokus för att identifiera utvecklingsmöjligheter, aktörer, hot och möjligheter. Detta har bl.a. resulterat i en ny konsthall (invigdes i januari 2013), en nyinrättad heltidstjänst med fokus på konst, en utökad verksamhetsbudget för konstområdet och uppdraget att starta ett stadsmiljöråd.

I och med invigningen av den nya konsthallen letar man nu efter en tydlig identitet och inriktning på utställningsverksamheten.

2013 är alltså första året för den nya konsthallen så det finns ingen årsstatistik på antal utställningar och besökare ännu. Dock kan man redan efter första halvåret se att besöksantalet med drygt 10 000 besökare vida överskrider tidigare år. Målsättningen är att bredda utbudet i konsthallen, få in fler aktörer, jobba mer med pedagogisk verksamhet, och skapa nya samarbeten regionalt. Ett samarbete med Strandverket ligger alltså helt i linje med vad man vill göra och utveckla.

Lidköpings kommunstyrelse har fattat ett beslut om att Lidköping skall ha en tydlig porslinsprofil. Utöver detta är Lidköping aktivt genom lokala aktörer och skolor på form och designområdet. I Skaraborgs kulturplan lyfts Lidköpings profil fram gällande just porslin/keramik/form/design.

”Vi är väldigt glada åt regionens bidrag till detta samarbete och möjligheten till att få jobba nära Hasse Persson i den fortsatta utvecklingen av konstområdet i Lidköping” säger Annika Stedner, kultur- och fritidschef i Lidköping.

Rörstrands Museum

Rörstrands Museum förvaltar ett gediget konst- och kulturarv. Museet har unika samlingar av porslin, keramik och unikat från 287 års produktionshistoria, som sällan visas utanför Lidköping.

Rörstrands konstnärer har gjort avtryck i konsthistorien inte bara inom Sverige utan även i internationella sammanhang.

Rörstrand Museum har en fast basutställning samt även en del där tillfälliga utställningar presenteras. Museet producerar i den tillfälliga delen utställningar i egen regi med utgångspunkt i museets egen samling samt tar emot gästande utställningar. De tillfälliga utställningarna uppgår vanligen till tre stycken per år.

”Vi är glada över beslutet och ser fram emot ett samarbete som kommer att leda till många synergieffekter” säger Inger Nordström, VD för Rörstrands Museum.

Samarbetet kan nu påbörjas

Med bidraget från regionen kan arbetet nu startas med att identifiera lämpliga utställningar att utbyta mellan Strandverket och Lidköpings konsthall/Rörstrand Museum redan under 2014. Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Anders Fyhr
Områdeschef Service
Anders Fyhr
Emma Korjonen
Internationell affärsutvecklare
Emma Korjonen
Kvalitets- och utvecklingschef
Camilla Börjesson Jansson
Ordf. Kultur- och Fritidsnämnden
Roger Ahlén
Enhetschef
Anna Vestberg
Brandingenjör
Roger Bergqvist
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Fredrik Edlund
Mona Wrethman
Miljö- och hälsoskyddschef
Mona Wrethman
Landskapsarkitekt
Jacob Kindstedt
Chef strategisk planering, Sektor samhälle
Tora Gustafsson
Bredbandschef
Daniel Hamrén
Ulrika Strandrot Frid
Kommundirektör
Ulrika Strandrot Frid
2:e vice ordförande Servicenämnden
Mathias Andersson
Enhetschef
Ann-Sofie Lönn
Ordförande socialnämnden
Tommy Larsson
Ordförande Servicenämnden
Karl Wiktorsson
Björn Jonsson
Chef Tillväxt, Sektor samhälle
Björn Jonsson
IT- och teknikutvecklare
Peter Ahlqvist
Maria Synnerdahl
Verksamhetsutvecklare
Maria Synnerdahl
Områdeschef, Sektor bildning
Maria Hedén Sturesson
Trafikplanerare
Martin Björklund
Kommunikatör
Johanna Renko
Förtroendevald
Frida Nilsson
Niklas Holmqvist
Rektor
Niklas Holmqvist
Trafikingenjör
Ulf Anderberg
Irene Ejdestig
Nämndsekreterare
Maria Hamnered
Länsförsäkringar Skaraborg
Sven-David Malmsved
Tf Räddningschef
Joakim Ramåker
Antikvarie/etnolog
Björn Ohlsson
Bibliotekarie
Linnéa Kuster
Museichef Vänermuseet
Ida Billvén
Bibliotekschef
Kajsa Forsell
Andreas Bill
Ordförande Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Andreas Bill
Områdeschef Myndighetsutövning/Socialt ansvarig samordnare, SAS
Camilla Johansson
Urban Olsson
Sektorchef Sektor samhälle
Urban Olsson
Projektledare
Ronnie Hollsten
Stadsmilöutvecklare
Per Westerlind
Områdeschef
Jonas Lundquist
Samordnare
Elin Granath
Bemanningsansvarig
Madelaine Seger
Enhetschef
Susanne Sandén
Kulturassistent
Daniel Waggett
Ordförande i styrgruppen för Fairtrade City Lidköping
Ann-Carin Landström
Stadsarkitekt
Anders Hansson
Thomas Viksberg
Ordförande
Thomas Viksberg
Enhetschef Område Fritid
Lisa Holmström Gustafsson
Marcus Johansson
Marknadskoordinator
Marcus Johansson
Biblioteksassistent
Iida Höög
tf. VD Lidköping Energi
Klas Hallgren
Lotta Hjoberg
Sektorschef, Sektor social välfärd
Lotta Hjoberg
Enhetschef äldreomsorg
Lena Karlsson
Utvecklingsledare
Gunilla Larsson
Bad- och ungdomschef
Patrik Tigerberg
Metodutvecklare
Jenny Kron
Trafikplanerare
Denis Tomazic
Kommunikatör
Annika Bäckström
Områdeschef, Vård & Omsorg
Ingela Hellberg
Andrea Johansson
Planstrateg
Maria Nordqvist
Byggchef
Daniel Holdenmark
Bebyggelseantikvarie
Sandra Wall
Yvonne Träff
Strateg
Yvonne Träff
Utvecklingsledare Kommunikation
Anna Ekefri
Livsmedelsinspektör
Emelie Hallerbäck
Livsmedelsinspektör
Annika Grimling
Ungdomslots
Jacob Sjöberg
Konstintendent
Amanda Österberg
Utvecklingsledare sociala frågor
Dag Tore Stulen
Landskapsarkitekt
Marianne Magnusson
Aktivitetssamordnare
Cecilia Larsson
Personalkonsult
Mia Lindström
Områdeschef Fastighet & Park
Anders Kindberg
Utvecklingsledare internationalisering och landsbygd
Malin Olsson Lundqvist
Arbetsledare badhuset
Sofia Leth
Projektledare
Julia Hildorzon
Chef verksamhetsutveckling och digitalisering
Oskar Liljebäck
Projektledare
Linda Högstedt
Personalkonsult
Anna Hendén
Antikvarie - Vänermuseet
Malena Kindberg
Enhetschef fritid
Lisa Holmström Gustafsson
VD, Destination Läckö-Kinnekulle AB
Anna Ohlin Ek
Barnbibliotekarie
Lena Olsson-Zylberstein
Ungdomslots
Robert Johansson
Ungdomslots
Anna Gunnarsson
Samordnare för jätteloppisen och föreningshandläggare
Carina Grimling
Kontaktcenter
Projektledare
Henrik Johansson
Trafikplanerare hållbara resor
Dennis Tomazic
Exploateringsingenjör
Ann Janzon
Miljöpedagog på Vänermuseet vid Lidköpings kommun
Anna Örnefeldt
Michael Malmborg
Kommunikationschef
Michael Malmborg
Magnus Thilén
Gymnasiechef
Magnus Thilén
Utredningssekreterare
Anna-Karin Folger
Samordnare
Beatrice Broberg
VD
Anders Djup
Anna Sundbom
Näringslivschef
Anna Sundbom
Katarina Sundberg
HR-chef
Katarina Sundberg
Destinationsutvecklare
Carolina Hellström
Malin Gustafsson
Marknadschef, AB Bostäder i Lidköping
Malin Gustafsson
Björn Stomberg
Fordonsstrateg
Björn Stomberg
Ordförande, Teknisk Service nämnd
Kent Folkesson
Adm/Ekonomichef
Jimmie Blomster
bitr Barn och elevhälsochef
Patrik Ekman
Områdeschef Måltid & Lokalvård
Nathalie Torstensson
VA-chef
Pernilla Bratt
Henrik Larsson
Tf VD Lidköping miljö och teknik AB
Henrik Larsson
David Lantz
Rektor
David Lantz