2022-05-09 08:00Pressmeddelande

Projektmedel till digital transformation

Digital transformation Digital transformation

Vinnova har beviljat närmare två miljoner kronor till samverkansprojektet ”Kommunsamverkan för digital transformation”. Lidköpings kommun är en av flera projektpartners i projektet. Övriga projektpartners är Högskolan i Skövde, Essunga, Grästorp, Skara, Götene och Vara kommuner samt det gemensamma kommunalförbundet Göliska IT.

Digitalisering är ett begrepp som nyttjas i flera sammanhang för att beskriva helt olika frågor, egentligen handlar det om samma sak; att använda möjligheterna som det digitala formatet och dess teknik för med sig för att kunna utveckla, förbättra eller förändra något. Digital transformation handlar om själva förändringen som digitaliseringen möjliggör.

Sammansatt fråga
–Digital transformation är en sammansatt förändringsprocess. Det vi vet om denna process idag handlar främst om det privata näringslivet och gäller då stora och resursstarka organisationer. Därför behövs det forskning för att undersöka processen i offentlig verksamhet och i vårt fall sex kommuner i västra Skaraborg, säger Thomas Andersson, forskningsledare i projektet.

Han är professor i företagsekonomi med inriktning organisation och ledarskap vid Institution för Handel och Företagande vid Högskolan i Skövde, HiS. HiS har satt ihop ett forskningsteam bestående av fem forskare inom informationssystem respektive organisering som ska följa projektet som påbörjades i början av april och ska pågå i två år.

Gemensamma problem
–Det är viktigt för Lidköpings kommun att på ett effektivt sätt bedriva samverkan kring kommungemensamma utmaningarna och lösningar på dessa. Förhoppningen är att projektet kan bidra till att vi blir ännu bättre på det när det gäller digital transformation, säger Oskar Liljebäck, chef för enheten verksamhetsutveckling och digitalisering i Lidköpings kommun.

– Projektet sätter fokus på att även om kommunöverskridande samverkan kan vara en möjliggörare för digital transformation som en enskild kommun inte hade klarat av ensam, så innebär också själva samverkan utmaningar i sig, fortsätter Thomas Andersson.

Ny kunskap
Målet är att projektet ska bidra till ny kunskap om det förutsättningsskifte som måste skapas i kommunerna i samverkan tillsammans med Göliska IT. Det ska göras en kartläggning av utmaningar och lösningar för en lyckad kommunal samverkan för digital transformation. Vidare ska projektet finna utvecklingsinsatser kopplat till roller, strukturer och förhållningssätt som behövs för ett lyckat resultat och hur detta arbete ska ledas och organiseras.

Utmaningarna med digital transformation är inte något unikt för projektdeltagarna utan är något de delar med många kommuner i landet av samma storlek. Det finns även ett värde av att sprida kunskap om detta mellan kommunerna och till andra.

– Vi vet att den digitala transformationen kan vara en möjliggörare för att kunna bibehålla och förbättra kvaliteten i det arbete vi genomför inom kommunen. Därmed kan det också göra skillnad för både invånare och medarbetare, avslutar Oskar Liljebäck.

 

För ytterligare information om projektet ”Kommunsamverkan för digital transformation:

Thomas Andersson
Professor i företagsekonomi inriktning organisation och ledarskap och projektets forskningsledare, tel: 0707-99 72 60
e-post: thomas.andersson@his.se

Oskar Liljebäck
Chef verksamhetsutveckling och digitalisering, kommunledningsförvaltningen
tel. 0510-77 15 52
e-post: oskar.liljeback@lidkoping.se


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.

Kontaktpersoner

Kommunikatör
Mikael Ingebäck