2021-06-15 15:26Pressmeddelande

Pristagare av tillgänglighets- och bemötandepriset utsedd

null

Det blir Skogshyddan som får tillgänglighets- och bemötandepriset. En enhällig jury, bestående av funktionshinderrådet i samverkan med samarbetskommittén funktionsnedsättning Lidköping, har utsett Skogshyddan som vinnare.

Priset delades idag ut och mottogs glatt av Camilla Rydh, föreståndare på Skogshyddan. Frida Nilsson, ordförande i funktionshinderrådet samt kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och Sören Jansson, ordförande i samarbetskommittén samt vice ordförande i funktionshinderrådet var prisutdelare.

– Skogshyddan är ett mycket bra exempel på hur alla med funktionsnedsättning fritt och utan svårigheter kan fika och vistas i en välplanerad lokal med trevlig och serviceinriktad personal. Skogshyddan utmärker sig som ett föredöme inom tillgänglighet och bemötande, säger Sören Jansson.

  Funktionshinderrådet delar årligen ut detta pris. Det går till ett företag som har ett bra bemötande, visar respekt för allas olika behov och som har ansträngt sig att utforma sina lokaler så att de är tillgängliga för alla. Priset är en hedersutmärkelse och en del i arbetet med att förbättra tillgängligheten samt att skapa en mer välkomnande och hållbar kommun.


  Om Lidköpings kommun

  Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


  Kontaktpersoner

  Anders Fyhr
  Områdeschef Service
  Anders Fyhr
  Emma Korjonen
  Internationell affärsutvecklare
  Emma Korjonen
  Kvalitets- och utvecklingschef
  Camilla Börjesson Jansson
  Ordf. Kultur- och Fritidsnämnden
  Roger Ahlén
  Enhetschef
  Anna Vestberg
  Brandingenjör
  Roger Bergqvist
  Mona Wrethman
  Miljö- och hälsoskyddschef
  Mona Wrethman
  Landskapsarkitekt
  Jacob Kindstedt
  Chef strategisk planering, Sektor samhälle
  Tora Gustafsson
  Bredbandschef
  Daniel Hamrén
  Ulrika Strandrot Frid
  Kommundirektör
  Ulrika Strandrot Frid
  2:e vice ordförande Servicenämnden
  Mathias Andersson
  Enhetschef
  Ann-Sofie Lönn
  Ordförande socialnämnden
  Tommy Larsson
  Ordförande Servicenämnden
  Karl Wiktorsson
  Björn Jonsson
  Chef Tillväxt, Sektor samhälle
  Björn Jonsson
  IT- och teknikutvecklare
  Peter Ahlqvist
  Maria Synnerdahl
  Verksamhetsutvecklare
  Maria Synnerdahl
  Områdeschef, Sektor bildning
  Maria Hedén Sturesson
  Trafikplanerare
  Martin Björklund
  Kommunikatör
  Johanna Renko
  Förtroendevald
  Frida Nilsson
  Irene Ejdestig
  Nämndsekreterare
  Maria Hamnered
  Länsförsäkringar Skaraborg
  Sven-David Malmsved
  Tf Räddningschef
  Joakim Ramåker
  Antikvarie/etnolog
  Björn Ohlsson
  Bibliotekarie
  Linnéa Kuster
  Museichef Vänermuseet
  Ida Billvén
  Bibliotekschef
  Kajsa Forsell
  Andreas Bill
  Ordförande Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
  Andreas Bill
  Områdeschef Myndighetsutövning/Socialt ansvarig samordnare, SAS
  Camilla Johansson
  Urban Olsson
  Sektorchef Sektor samhälle
  Urban Olsson
  Projektledare
  Ronnie Hollsten
  Stadsmilöutvecklare
  Per Westerlind
  Områdeschef
  Jonas Lundquist
  Samordnare
  Elin Granath
  Bemanningsansvarig
  Madelaine Seger
  Enhetschef
  Susanne Sandén
  Kulturassistent
  Daniel Waggett
  Ordförande i styrgruppen för Fairtrade City Lidköping
  Ann-Carin Landström
  Stadsarkitekt
  Anders Hansson
  Thomas Viksberg
  Ordförande
  Thomas Viksberg
  Enhetschef Område Fritid
  Lisa Holmström Gustafsson
  Marcus Johansson
  Marknadskoordinator
  Marcus Johansson
  Biblioteksassistent
  Iida Höög
  tf. VD Lidköping Energi
  Klas Hallgren
  Lotta Hjoberg
  Sektorschef, Sektor social välfärd
  Lotta Hjoberg
  Enhetschef äldreomsorg
  Lena Karlsson
  Utvecklingsledare
  Gunilla Larsson
  Bad- och ungdomschef
  Patrik Tigerberg
  Metodutvecklare
  Jenny Kron
  Trafikplanerare
  Denis Tomazic
  Kommunikatör
  Annika Bäckström
  Områdeschef, Vård & Omsorg
  Ingela Hellberg
  Andrea Johansson
  Planstrateg
  Maria Nordqvist
  Byggchef
  Daniel Holdenmark
  Bebyggelseantikvarie
  Sandra Wall
  Yvonne Träff
  Strateg
  Yvonne Träff
  Utvecklingsledare Kommunikation
  Anna Ekefri
  Livsmedelsinspektör
  Emelie Hallerbäck
  Livsmedelsinspektör
  Annika Grimling
  Ungdomslots
  Jacob Sjöberg
  Konstintendent
  Amanda Österberg
  Utvecklingsledare sociala frågor
  Dag Tore Stulen
  Landskapsarkitekt
  Marianne Magnusson
  Aktivitetssamordnare
  Cecilia Larsson
  Personalkonsult
  Mia Lindström
  Områdeschef Fastighet & Park
  Anders Kindberg
  Utvecklingsledare internationalisering och landsbygd
  Malin Olsson Lundqvist
  Arbetsledare badhuset
  Sofia Leth
  Projektledare
  Julia Hildorzon
  Chef verksamhetsutveckling och digitalisering
  Oskar Liljebäck
  Projektledare
  Linda Högstedt
  Personalkonsult
  Anna Hendén
  Antikvarie - Vänermuseet
  Malena Kindberg
  Enhetschef fritid
  Lisa Holmström Gustafsson
  VD, Destination Läckö-Kinnekulle AB
  Anna Ohlin Ek
  Barnbibliotekarie
  Lena Olsson-Zylberstein
  Ungdomslots
  Robert Johansson
  Ungdomslots
  Anna Gunnarsson
  Samordnare för jätteloppisen och föreningshandläggare
  Carina Grimling
  Kontaktcenter
  Projektledare
  Henrik Johansson
  Trafikplanerare hållbara resor
  Dennis Tomazic
  Exploateringsingenjör
  Ann Janzon
  Miljöpedagog på Vänermuseet vid Lidköpings kommun
  Anna Örnefeldt
  Michael Malmborg
  Kommunikationschef
  Michael Malmborg
  Magnus Thilén
  Gymnasiechef
  Magnus Thilén
  Utredningssekreterare
  Anna-Karin Folger
  Samordnare
  Beatrice Broberg
  VD
  Anders Djup
  Anna Sundbom
  Näringslivschef
  Anna Sundbom
  Katarina Sundberg
  HR-chef
  Katarina Sundberg
  Destinationsutvecklare
  Carolina Hellström