2023-10-02 12:49Pressmeddelande

Pressinbjudan: Första spadtaget för nytt bostadsområde i Vinninga

Kartbild över Vinninga Trädgårdsby.

Trädgårdsbyn i Vinninga kommer att bestå av flera olika typer av boendelösningar såsom bostadsrätter, äganderätter i form av parhus och fristående villor likväl som hyresrätter. Totalt växer Lidköping med 70 nya hem i och med detta projekt.

Torsdagen den 5 oktober kl. 11.00 tas det första spadtaget!

På plats finns representanter från entreprenörerna och kommunen.  

(På kartbilden ser du var i Vinninga det nya området ligger.)

Fakta:

- Vinninga har i dagsläget drygt 1000 boende.

- Från Vinninga är det en mil till Lidköpings centrum.

- Området kommer att bestå av 70 bostäder.

- Byggnation av bostäder planeras att påbörjas våren 2025.

- Området består av cirka 8 hektar mark.

- Infrastrukturen, det vill säga gator och vägar, byggs av entreprenören Svevia.

- Bostäderna kommer att byggas av GBJ bygg och Lyckebohus.

- Här finns den gällande detaljplanen för Vinninga "Trädgårdsby"

- Här finns en kort informationsfilm om Vinninga "Trädgårdsby"

 


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Exploateringsingenjör
Ann Janzon