2024-03-12 07:55Pressmeddelande

Polisen och kommunen överens - tydligt fokus på fortsatt trygghet i Lidköping

Undertecknande av medborgarlöftet mellan Lidköpings kommun och lokalpolisområdet Västra Skaraborg. Undertecknande av medborgarlöftet

Polisen och kommunen överens - tydligt fokus på fortsatt trygghet i Lidköping

Nu har ett nytt medborgarlöfte undertecknats mellan Lidköpings kommun och den lokala polisen, med det gemensamma målet att skapa ökad trygghet för invånarna.

Löftet har tagits fram i dialog med invånarna. Det är invånarnas upplevelser och synpunkter kring vad som är viktigt för känslan av att bo i en trygg och säker kommun som varit centralt i valet av fokusområden för samarbetet. Åsikterna har samlats in både vid medborgardialoger, enkäter och i form av den medborgarundersökning som gjordes tidigare under 2023.

Invånarnas upplevelser vägleder arbetet

Enligt medborgarlöftet, som undertecknades av Bertil Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande, och Johan Rexhag, lokalpolisområdeschef, åtar sig både polisen och kommunen att tillsammans åstadkomma konkreta förbättringar och satsningar utifrån invånarnas behov och önskemål.

Särskilt framhävs vikten av synlighet och ökad närvaro av poliser och andra vuxna på skolor, fritidsgårdar och i det offentliga rummet under kvällar och helger. Ett av målen är att minska den oro som, enligt medborgarundersökningen, drygt 15 procent av invånarna känner för att röra sig utomhus i sitt område under dygnets mörka timmar, en siffra som redan är lägre än riksgenomsnittet på drygt 24 procent.

Enligt medborgarundersökningen är det särskilt frågor kring drogmissbruk och narkotikahandel som sticker ut, där Lidköpings oro överstiger det nationella genomsnittet. Detta gör dessa frågor till högt prioriterade områden för fortsatt arbete och åtgärder.

"Detta är ett viktigt samarbete för Lidköping. Genom detta löfte tar vi ytterligare steg mot att skapa en tryggare och säkrare miljö för våra invånare. Samarbete mellan kommunen, polisen och våra invånare är nyckeln till framgång, och jag ser fram emot att se de positiva förändringar som detta medborgarlöfte kommer att medföra", konstaterar Bertil Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande. 

"Vi har över tid haft en väldig god samverkan med Lidköpings kommun i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, denna vill vi ska bestå och utvecklas ytterligare. Polisen fortsätter att växa som organisation det kommande året, vilket kommer avspeglas i fler poliser ute bland allmänheten. Att polisen blir fler är viktigt, men vår stryka ligger i samverkan. Tillsammans med medborgarna och Lidköpings kommun kan vi skapa goda förutsättningar för ett fortsatt tryggt samhälle", Johan Rexhag, lokalpolisområdeschef.

Medborgarlöftet – en del av samverkansöverenskommelsen

Medborgarlöftet är del utav samverkansöverenskommelsen mellan lokalpolisområde Västra Skaraborg och Lidköpings kommun och beskriver mer i detalj vad polisen, kommunen och andra samverkanspartners lovar att arbeta för tillsammans för att skapa en tryggare och säkrare kommun för alla dess invånare.

Medborgarlöftet och samverkansöverenskommelsen går att läsa i sin helhet på lidkoping.se


Om Lidköpings kommun

Du kanske känner oss som Lidköping vid Vänern, porslinsstaden, motorstaden, fikastaden eller bandystaden? Vi är stolta över att vara en plats med stor bredd. Lidköping finns på vackra västgötaslätten och har en 22 mil lång kust med magiska badplatser och hundratals öar. I vår stad finns även en handelstradition som sträcker sig över 350 år tillbaka i tiden. Än idag är Lidköping en viktig mötesplats. Lidköping är en välkomnande och hållbar kommun. Vi är ungefär 40 000 personer som bor här och vårt mål är att vara 45 000 invånare år 2030. I Lidköpings kommun arbetar ungefär 4 300 medarbetare, det gör oss till kommunens största arbetsgivare. Till oss ska du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Välkommen!


Kontaktpersoner

Utvecklingsledare sociala frågor
Dag Tore Stulen