2023-03-30 07:00Pressmeddelande

Platsvarumärket ska stärka bilden av Lidköping

Collage av bilder från Lidköping.Vi har mycket att vara stolta över i Lidköping!

Vi är idag Lidköping vid Vänern. Ett starkt och viktigt varumärke. Men Lidköping är ju så mycket mer! Nu initierar Lidköpings kommun ett långsiktigt arbete för att identifiera platsens unika värden och sprida platsens attraktivitet.

Under 2022 fattade kommunstyrelsen i Lidköping beslut om att stärka arbetet med platsvarumärket för Lidköping. Målet är att locka fler inflyttare, besökare, företagsetableringar och öka samarbeten inom och utom Lidköping. En viktig aspekt är också att se till Skaraborg som helhet där Lidköping är en betydelsefull aktör.

- Det är jätteviktigt att vi arbetar vidare med platsens attraktion och med att vässa vårt erbjudande för att ytterligare stärka Lidköpings position, säger kommundirektör Ulrika Strandroth Frid. Att vi kan locka fler personer och aktörer till oss ingår inte bara i kommunens strategiska mål utan är också en grundförutsättning för vidare utveckling, oavsett om vi är kommun, näringsliv, föreningar eller som privatpersoner.

Platsvarumärket ägs gemensamt av alla som bor och verkar här i Lidköping. Alla platser har ett varumärke, vare sig man jobbar aktivt med det eller inte. Det som utmärker framgångsrika platser är att de ständigt arbetar med sin platsutveckling.

Planeringen har pågått sedan årsskiftet med bland annat genomlysning av tidigare undersökningar och analyser. Nästa steg är att gå ut med en lokal och nationell attitydundersökning, för att samla in en aktuell bild kring uppfattningar om platsen. Dessa undersökningar kommer att genomföras under april, och alla som vill får möjlighet att bidra för att ge sin bild av Lidköping. Vi planerar också att under våren genomföra fokusgrupper för medborgare, föreningsliv och näringsliv.

Resultatet av undersökningar och fokusgrupper ska forma den nya uppdaterade idén om vad platsen Lidköping står för. Det kommer sedan ligga till grund för det kommunikationsmaterial som längre fram kommer att tas fram, till exempel texter, bilder och filmer. Materialet ska finnas tillgängligt online för alla som vill arbeta för utveckling av Lidköping.

I dagsläget finns en webbsida där du hittar löpande information om arbetet samt frågor och svar: lidkoping.se/bildenavlidkoping  


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.

Kontaktpersoner

Urban Olsson
Sektorchef Sektor samhälle
Urban Olsson
Michael Malmborg
Kommunikationschef
Michael Malmborg