2022-05-06 14:28Pressmeddelande

Personuppgiftsincident anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten

I de så kallade V6-kommunerna, Lidköping, Skara, Vara, Götene, Grästorp samt Essunga finns en intern användarkatalog (AD) som bland annat har som uppgift att förse webbpubliceringssystemet för intranät och extern webb som finns med adekvata användaruppgifter gällande anställda inom kommunen.

Kommunerna blev den 4 maj uppmärksammade på att det från denna katalog går att söka ut namn, användar-id, klasstillhörighet samt e-postadresser till alla elever som finns från förskoleklass till och med gymnasie- och vuxenutbildning i det interna system som används för webbpublicering. Det går även att söka ut uppgifter på tidigare anställda i kommunen.

Händelsen bedöms vara en personuppgiftsincident och ska som sådan anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eftersom det gäller ett stort antal personer inklusive omyndiga.

-Personuppgifterna i vår användarkatalog anses var och en för sig som harmlösa. Men vi ser allvarligt på detta på grund av personuppgiftsincidentens omfattning och att det till viss del gäller omyndiga som anses särskilt skyddsvärda enligt dataskyddsförordningen. Utifrån dessa omständigheter bedöms det vara sannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för personers rättigheter och friheter enligt dataskyddsförordningen, säger Elin Karls, kommunjurist vid kommunledningsförvaltningen i Lidköpings kommun.

Webbpubliceringssystemet i sig har ingen koppling till ordinarie system som behövs för att administrera uppgifter om elever i verksamheterna.

Totalt är det drygt 300 personer inom V6-kommunerna som har potentiell möjlighet att göra utsökningar i systemet då dessa uppgifter kan bli synliga. 

-Nu anmäler Lidköpings kommun detta ärende till IMY och parallellt kommer vi nu att vidta åtgärder för att säkerställa så att vi uppfyller lagkraven. Vi behöver också se till att sk. PUB-avtal finns för det aktuella systemet, säger Elin Karls.

Även övriga kommuner arbetar med frågan om anmälan till IMY.

Lidköpings kommun skickar in sin anmälan till IMY under fredagen den 6 maj.

Drift för samtliga system som är berörda av incidenten sköts av det kommungemensamma kommunalförbundet Göliska IT.

Under de senaste åren har kraven kontinuerligt skärpts kring användaruppgifter och personlig integritet utifrån dataskydd och GDPR, spårbarhet och lagring. När systemet för webbpublicering installerades för 17 år sedan var kraven helt andra än idag. Uppgifterna som nu upptäcks vara nåbara har funnits på samma sätt sedan installation och ibruktagande av systemet.

-Vi har gett Göliska IT i uppdrag att återkomma med en rapport kring hur man som leverantör kommer hantera detta. Det behöver även säkerställas att endast rätt personer är nåbara ur respektive system, säger kanslichef och tf utvecklingschef Madelén Schöldberg vid Lidköpings kommun.

-Vi behöver nu tillsammans med våra kunder se över vilka eventuellt ytterligare system som är påverkade av ett liknande upplägg med koppling till denna typ av katalog. Vi behöver säkerställa att vi täpper till denna möjlighet att söka ut personer på detta sätt, säger Anders Thörn, VD för Göliska IT.

Kontaktpersoner Lidköping:

Kanslichef och tf utvecklingschef: Madelén Schöldberg, 0510-77 67 60

Kommunjurist och GDPR-samordnare för Lidköpings kommun: Elin Karls, 0510-77 01 69

Kommunikationschef: Michael Malmborg, 0738-55 23 34

Kontaktpersoner Vara:

Kommunjurist och tf kanslichef Ingrid Everhag (kommunjurist för både Vara och Grästorp) 0512-310 66

Kommunikationschef Maria Joelsson: 0512-310 16

Kontaktpersoner Skara:

Chefsjurist Mikael Hätting: 0511-324 29

Kommunikationsstrateg Edith Rudström: 0511-321 98

Kontaktperson Götene:

Kommunikationsstrateg Charlotta Lövgren, 0511-38 60 47

GDPR-samordnare Ted Ek, 0511-38 60 43

Göliska IT: Anders Thörn


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.

Kontaktpersoner

Michael Malmborg
Kommunikationschef
Michael Malmborg