2023-04-11 13:56Pressmeddelande

Partierna ska gemensamt utreda förutsättningar för grundskolan i Lidköpings kommun

Till bildningsnämndens möte 11 april fanns ett förslag om att stänga Wennerbergskolan och ge elever möjlighet att välja annan skola. Det förslaget röstades ned och i stället beslutades bland annat att tillsätta en politisk arbetsgrupp för att utreda förutsättningarna för grundskoleverksamheten i Lidköping kommun.

 

När det gäller den arbetsmiljöutredning, integrationsfrågan samt de förhållandevis svaga resultaten vad gäller elevernas måluppfyllelse så har Lidköpings kommuns grundskoleverksamhet nu fått i uppdrag att utveckla verksamheten.

Det är flera faktorer som låg bakom förslaget om att stänga skolan. Vi ser att barnens resultat tyvärr inte ger rätt förutsättningar för att de ska klara sig vidare i skolsystemet.  Det är konstaterat på nationell nivå att en segregerad skola inte gynnar elevernas utveckling. Vi har ett ansvar att alla barn får möjligheter att nå sina mål i skolan. Lokalerna är inte heller optimala och tyvärr har vi inte heller en tillfredsställande arbetsmiljön för rektor och lärare, säger Pär Johnson, (L) ordförande för bildningsnämnden. Nu blir det i stället så att vi tar ett helhetsgrepp och ger Sektor bildning i uppdrag att ta fram en kommunövergripande utredning gällande behovet av skollokaler inom en femårsperiod.

Nämnden beslutade även att ta fram en kommunövergripande plan gällande minskad segregation och att ta fram en kommunövergripande handlingsplan för en än mer jämlik skola där så många som möjligt kan nå sina mål.

Arbetet ska ske i dialog med en partiövergripande arbetsgrupp och man ska redovisa vad man kommit fram till, senast vid bildningsnämndens möte den 9 september.

Information till elever och vårdnadshavare samt personal ges under eftermiddagen den 11 april.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Pär Arvidsson Fäldt
Sektorchef Sektor bildning
Pär Arvidsson Fäldt
Pär Johnson
Ordförande bildningsnämnden
Pär Johnson