2023-03-30 15:10Pressmeddelande

Omvärldsläget påverkar Lidköpings kommuns resultat 2022 negativt

Under kommunstyrelsens möte nästa vecka kommer ärendet årsredovisning 2022 finnas på agendan.Under kommunstyrelsens möte nästa vecka kommer ärendet årsredovisning 2022 finnas på agendan.

Under kommunstyrelsens möte nästa vecka kommer ärendet årsredovisning 2022 finnas på agendan. I rapporten framkommer det att kommunen för första gången på nästan tio år gör ett negativt resultat för 2022 om minus 163 mnkr.

Det budgeterade resultatet var 135 mnkr, vilket innebär en negativ avvikelse om ca 297 mnkr. Den enskilt största anledningen är värdeminskningen av kommunens kapital.

Det är naturligtvis inte bra att göra ett negativt resultat men är det viktigt att poängtera att verksamheterna går bra. Både gällande budget och uppsatt verksamhetsmål. Minusresultatet beror i stället på den värdeminskningen i våra värdepapper och det beror ju i mångt och mycket på omvärldsläget. Vad som är positivt är att värdet ökar i takt med att marknaden stabiliserar sig. Det ser vi nu och har redan plockat in ca 170 mnkr av värdeminskningen till och med februari, säger ekonomichef Kristin Créton.

Det är naturligtvis inte bra att göra ett negativt resultat men är det viktigt att poängtera att verksamheterna går bra. Både gällande budget och uppsatt verksamhetsmål. Minusresultatet beror i stället på den värdeminskningen i våra värdepapper och det beror ju i mångt och mycket på omvärldsläget. Vad som är positivt är att värdet ökar i takt med att marknaden stabiliserar sig. Det ser vi nu och vi har redan plockat in ca 170 mnkr av värdeminskningen till och med februari, säger ekonomichef Kristin Créton.

I rapporten står det att Lidköpings kommun har en robust ekonomi med två väsentliga fördelar som ger fog för en optimistisk hållning. En över tid positiv befolkningsutveckling lägger grunden till att leverera god kvalitet till medborgarna. Den andra stora fördelen är att kommunen har ett stort kapital som bidrar med resurser. Värdet på kommunens kapital har vuxit stadigt även om enstaka år som 2022 uppvisat negativa resultat.

Alla kommuner strävar efter god ekonomisk hushållning. Då används det kommungemensamma begreppet Balanskravsresultat. Det är kommunernas resultat när man tagit bort poster såsom värdeminskning av kapital eller exempelvis försäljning av fastigheter. Lidköpings kommun har ett balanskravsresultat på plus 199 mnkr, vilket får anses vara mycket bra, avslutar Kristin Créton

Efter Kommunstyrelsens möte nästa vecka kommer rapporten gå vidare för godkännande i Kommunfullmäktige.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.