2022-10-28 08:54Pressmeddelande

Nytt digitalt skyltfönster visar hur Lidköping växer

Lidköping har under flera år varit inne i en positiv spiral vad gäller utveckling. Nu tar vi klivet att visa alla våra utvecklingsprojekt tydligt på webben. Vi kallar det ”Lidköping växer” och här finns allt man som exploatör, byggare och fastighetsutvecklare kan behöva.

För att synliggöra och stärka bilden av Lidköping som en växande kommun har webbplatsen Lidköping växer tagits fram av kommunen, efter värdefulla inspel och dialog med aktörer inom branschen.

Där kan man se den utveckling som pågår, både pågående och planerade projekt. Behovet att få en överblick över byggprojekt som pågår eller planeras i kommunen har varit stor.  Det går även att få en överblick över de utpekade utvecklingsområden som finns.

- Att ta fram denna webbsida, detta skyltfönster, ser vi som ett viktigt steg i berättelsen av Lidköpings väg mot målet om 45 000 invånare. Här får vi den överblick som så många saknat och efterfrågat. Nu kan företagare inom byggsektorn, redan etablerade och tillkommande, se hur utvecklingen sker i samverkan, säger Urban Olsson, samhällsbyggnadschef i Lidköpings kommun.

En första version av webbplatsen lanserades idag i samband med kommunens Samhällsbyggnadsfrukost för företagare inom bland annat byggsektorn.

Den primära målgruppen är ”de som arbetar med att bygga staden” exempelvis byggherrar, exploatörer, fastighetsägare och företagare. Alla är dock välkomna att kika på Lidköping växer, för innehållet kan även vara av intresse till allmänhet, besökare och andra. Utveckling av innehåll och nya funktioner kommer att ske löpande.

- Detta är en första version och arbetet med sidan kommer att fortsätta oavbrutet efter lanseringen då pågående projekt avancerar och nya tillkommer. Sidan kommer att utvecklas och målgruppen eventuellt breddas på sikt, säger Linda Frank, verksamhetsutvecklare på Samhällsbyggnad.

Till webbplatsen Lidköping växer

 

 


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Urban Olsson
Sektorchef Sektor samhälle
Urban Olsson