2018-01-22 12:47Pressmeddelande

Ny bokbuss gör entré i Lidköping

null

Lördagen den 27 januari invigs den nya bokbussen i samband med Vinterkalaset. Just verksamheten bokbuss är inget nytt i Lidköpings kommun. Den har funnits i drygt 45 år och försett invånare med böcker och tidskrifter genom att besöka mer än 40 hållplatser och dagbarnvårdare, servicehem och fyra av kommunens skolor. Till hösten finns det dessutom planer på att erbjuda alla skolor ett besök av den nya bokbussen under läsåret 2018/2019.

Lidköping är den enda kommunen i gamla Skaraborg som använder sig av bokbuss, en enormt uppskattad verksamhet, med ständigt ökade utlåningssiffror.
- Vi satsar mycket på barns läsning och att nå dem som bor i kommunens ytterområden och de som har svårt att ta sig till biblioteket i Lidköping. 2017 ökade vi med över 5000 utlån vilket innebär att vi hade 43 800 utlån, berättar Irene Ejdestig, bokbussansvarig.

I dagarna fylls bokbusen med böcker och tidskrifter.
- Vi räknar med att få in cirka 800 stycken, fortsätter Irene. Det extra smarta är att samma lånekort som man har till biblioteket, går att använda hos bokbussen och så kan man faktiskt återlämna böcker som man lånat på stadsbiblioteket till oss i bokbussen, så tar vi med dem tillbaka till stadsbiblioteket. Det är det många som uppskattar, säger Irene.

Den nya bokbussen är något lägre än tidigare bokbuss, vilket gör det betydligt enklare för alla att ta sig in och ut ur den. Den upplevs ljus och luftig och har en klargrön disk som ska föra tankarna till stadsbiblioteket i Lidköping där lånedisken har samma färg. Den vackra utsidan har designats av Annika Nilsson, samma konstnär som även står bakom Sagans skog i biblioteksscenen i stadsbiblioteket. Man valde samma konstnär för att ge en upplevelse av att bokbussen och stadsbiblioteket hör ihop. Bokbussens skog ska symbolisera landsbygden och att bokbussens lilla bibliotek på hjul lämnar staden och fyren vid Vänern, för att uppsöka dem som bor en bit bort från stadsbiblioteket.

I bokbussen hittar man nästan enbart nya böcker, romaner deckare och faktaböcker. Det finns cd-böcker och över 20 olika tidskrifter för hemlån. Naturligtvis finns även böcker för barn i olika åldrar, bilderböcker, mysterier och de genom tiderna populära hästböckerna.

Det är fyra tjejer som turas om att bemanna och köra bokbussens olika turer, en av dem är Irene Ejdestig som berättar att det bästa med bokbussen är mötet med besökare.
- Man lär känna dem som lånar och vet lite vad de önskar eller har reserverat. Dessutom blir bokbussen en naturlig mötesplats för dem som bor i samma by eller i samma område.

Lördagen den 27 januari klockan 10:00 invigs bokbussen utanför stadsbiblioteket av vice ordförande i kultur- och fritidsförvaltningen Jonas Krantz (S). Ett par trumpetare från musikskolan bjuder på fanfar och drillsektionen kommer att ha uppvisning. Under invigningen har alla besökare möjlighet att önska sig en egen hållplats som man skulle vilja lägga till i turlistan hösten 2018.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Anders Fyhr
Områdeschef Service
Anders Fyhr
Emma Korjonen
Internationell affärsutvecklare
Emma Korjonen
Kvalitets- och utvecklingschef
Camilla Börjesson Jansson
Ordf. Kultur- och Fritidsnämnden
Roger Ahlén
Enhetschef
Anna Vestberg
Brandingenjör
Roger Bergqvist
Mona Wrethman
Miljö- och hälsoskyddschef
Mona Wrethman
Landskapsarkitekt
Jacob Kindstedt
Chef strategisk planering, Sektor samhälle
Tora Gustafsson
Bredbandschef
Daniel Hamrén
Ulrika Strandrot Frid
Kommundirektör
Ulrika Strandrot Frid
2:e vice ordförande Servicenämnden
Mathias Andersson
Enhetschef
Ann-Sofie Lönn
Ordförande socialnämnden
Tommy Larsson
Ordförande Servicenämnden
Karl Wiktorsson
Björn Jonsson
Chef Tillväxt, Sektor samhälle
Björn Jonsson
IT- och teknikutvecklare
Peter Ahlqvist
Maria Synnerdahl
Verksamhetsutvecklare
Maria Synnerdahl
Områdeschef, Sektor bildning
Maria Hedén Sturesson
Trafikplanerare
Martin Björklund
Kommunikatör
Johanna Renko
Förtroendevald
Frida Nilsson
Irene Ejdestig
Nämndsekreterare
Maria Hamnered
Länsförsäkringar Skaraborg
Sven-David Malmsved
Tf Räddningschef
Joakim Ramåker
Antikvarie/etnolog
Björn Ohlsson
Bibliotekarie
Linnéa Kuster
Museichef Vänermuseet
Ida Billvén
Bibliotekschef
Kajsa Forsell
Andreas Bill
Ordförande Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Andreas Bill
Områdeschef Myndighetsutövning/Socialt ansvarig samordnare, SAS
Camilla Johansson
Urban Olsson
Sektorchef Sektor samhälle
Urban Olsson
Projektledare
Ronnie Hollsten
Stadsmilöutvecklare
Per Westerlind
Områdeschef
Jonas Lundquist
Samordnare
Elin Granath
Bemanningsansvarig
Madelaine Seger
Enhetschef
Susanne Sandén
Kulturassistent
Daniel Waggett
Ordförande i styrgruppen för Fairtrade City Lidköping
Ann-Carin Landström
Stadsarkitekt
Anders Hansson
Thomas Viksberg
Ordförande
Thomas Viksberg
Enhetschef Område Fritid
Lisa Holmström Gustafsson
Marcus Johansson
Marknadskoordinator
Marcus Johansson
Biblioteksassistent
Iida Höög
tf. VD Lidköping Energi
Klas Hallgren
Lotta Hjoberg
Sektorschef, Sektor social välfärd
Lotta Hjoberg
Enhetschef äldreomsorg
Lena Karlsson
Utvecklingsledare
Gunilla Larsson
Bad- och ungdomschef
Patrik Tigerberg
Metodutvecklare
Jenny Kron
Trafikplanerare
Denis Tomazic
Kommunikatör
Annika Bäckström
Områdeschef, Vård & Omsorg
Ingela Hellberg
Andrea Johansson
Planstrateg
Maria Nordqvist
Byggchef
Daniel Holdenmark
Bebyggelseantikvarie
Sandra Wall
Yvonne Träff
Strateg
Yvonne Träff
Utvecklingsledare Kommunikation
Anna Ekefri
Livsmedelsinspektör
Emelie Hallerbäck
Livsmedelsinspektör
Annika Grimling
Ungdomslots
Jacob Sjöberg
Konstintendent
Amanda Österberg
Utvecklingsledare sociala frågor
Dag Tore Stulen
Landskapsarkitekt
Marianne Magnusson
Aktivitetssamordnare
Cecilia Larsson
Personalkonsult
Mia Lindström
Områdeschef Fastighet & Park
Anders Kindberg
Utvecklingsledare internationalisering och landsbygd
Malin Olsson Lundqvist
Arbetsledare badhuset
Sofia Leth
Projektledare
Julia Hildorzon
Chef verksamhetsutveckling och digitalisering
Oskar Liljebäck
Projektledare
Linda Högstedt
Personalkonsult
Anna Hendén
Antikvarie - Vänermuseet
Malena Kindberg
Enhetschef fritid
Lisa Holmström Gustafsson
VD, Destination Läckö-Kinnekulle AB
Anna Ohlin Ek
Barnbibliotekarie
Lena Olsson-Zylberstein
Ungdomslots
Robert Johansson
Ungdomslots
Anna Gunnarsson
Samordnare för jätteloppisen och föreningshandläggare
Carina Grimling
Kontaktcenter
Projektledare
Henrik Johansson
Trafikplanerare hållbara resor
Dennis Tomazic
Exploateringsingenjör
Ann Janzon
Miljöpedagog på Vänermuseet vid Lidköpings kommun
Anna Örnefeldt
Michael Malmborg
Kommunikationschef
Michael Malmborg
Magnus Thilén
Gymnasiechef
Magnus Thilén
Utredningssekreterare
Anna-Karin Folger
Samordnare
Beatrice Broberg
VD
Anders Djup
Anna Sundbom
Näringslivschef
Anna Sundbom
Katarina Sundberg
HR-chef
Katarina Sundberg
Destinationsutvecklare
Carolina Hellström