2016-10-17 16:20Pressmeddelande

Nominerade till företagspris för hållbar utveckling i Lidköping 2016

null

I år är det andra gången som Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling delas ut till ett företag som har gjort något särskilt för hållbar utveckling. Priset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran till fortsatt arbete genom en prissumma på 20 000 kronor. Kommunens miljö- och klimatutskott beslutar om pristagare och eventuella hedersomnämnanden vid sitt möte den 20 oktober.

De fem företag som nominerats till företagspriset för hållbar utveckling 2016 är:

Bildelslagret Lidköping

Bildelslagret i Lidköping har under många år konsekvent arbetet med en hållbar miljösatsning inom bildemontering. Företaget är både kvalitets- och miljöcertifierade genom ISO 9001 och ISO 14001. Genom sitt konsekventa arbete har de fått flera bilföretag och försäkringsbolag som kunder. Det som är unikt för Bildelslagret Lidköping är det som de gör inom social hållbarhet. De är det första bildemonteringsföretaget som fått sin ledning certifierad utifrån hur de arbetar med personal och företagsutveckling. De gör även mer än vad som kan förväntas inom miljöområdet genom att de investerat i vindkraftverk och producerar cirka 3 400 000 kWh grön el vilket är 30 gånger mer än företaget själv använder. De är på många sätt en föregångare inom bildemonteringsbranschen.

ICA Hjertberg

Ica Hjertberg är en i Lidköping välkänd livsmedelsbutik som nu gör en stor miljöinvestering för att minska sin energianvändning. Investeringen innebär att man byter ut kyl- och frysdiskar mot nya som stänger inne kylan med hjälp av dörrar och luckor.

Inquire AB

Inquire AB levererar intelligenta logistiklösningar för förbättrad lönsamhet för kunderna och med miljöinriktning och socialt ansvarstagande. Logistiklösningarna utvecklas i nära samarbete med kunderna och ger kunderna full kontroll över sina ofta komplicerade distributionsflöden. Inquires operativa center sköter planering, övervakning och uppföljning. Det som gör Inquire AB unika i branschen är den satsning de gör tillsammans med kunderna på social hållbarhet genom initiativet ”schyssta transporter” där de erbjuder alla transportörer skandinaviska villkor oavsett vilket land de kommer ifrån. Även miljön har fått fördelar av de smart planerade transporterna. Miljön sätt nu ytterligare i fokus i år genom ett projekt som har startats för att kartlägga miljöpåverkan i logistikkedjan.

Jordnära miljökonsult AB

Jordnära miljökonsult AB är ett kunskapsbaserat företag som har miljö och hållbar utveckling som sin affärsidé. Inom sitt företags verksamhetsområde kartlägger man och föreslår åtgärder för att på miljömässigt och ekonomiskt bästa sätt hantera föroreningar i mark. Hållbarhetsfrågorna genomsyrar hela företaget. I sitt arbete med miljö stöttar man forskning om kemikalier och delar med sig av sin egen kompetens för att öka kunskapen om miljöfrågor hos kunderna och i hela samhället. Företaget använder el-bilar och alla har Fairtrade-märkta telefoner. Inom social hållbarhet erbjuder man de anställda flexibla arbetsförhållanden som passar vars och ens livssituation och med möjligheter till träning på arbetstid. De har även skapat en praktikplats till en nyanländ naturvetare. Som företag siktar de på långsiktigt ekonomisk hållbara lösningar både för det egna företagets utveckling och för kunderna.

Reikicentrum Lidköping

Reikicentrum ger behandlingar och utbildar i Reiki. Reiki är en avslappnande och avstressande metod som också ger individen full tillgång till sin inre kraft. Syftet är att genom Reiki aktivera kroppens självläkande system. Reikicentrum i Lidköping bidrar till social hållbarhet genom ökad livskvalitet för kunderna. Bidrag till miljömässig och ekonomisk hållbarhet kan skapas genom att behandlingarna ger minskat behov av sjukskrivning och kanske minskat behov av mediciner.

Ny chans att nominera företag kommer nästa höst.

Priset kommer att delas ut i samband med Lidköpingsgalan i Sparbanken Lidköping Arena den 11 november.

Kontaktperson

Monika Andersson
Hållbarhetsstrateg
Telefon 0510-77 12 83
E-post monika.andersson2@lidkoping.se


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Anders Fyhr
Områdeschef Service
Anders Fyhr
Emma Korjonen
Internationell affärsutvecklare
Emma Korjonen
Kvalitets- och utvecklingschef
Camilla Börjesson Jansson
Ordf. Kultur- och Fritidsnämnden
Roger Ahlén
Enhetschef
Anna Vestberg
Brandingenjör
Roger Bergqvist
Mona Wrethman
Miljö- och hälsoskyddschef
Mona Wrethman
Landskapsarkitekt
Jacob Kindstedt
Chef strategisk planering, Sektor samhälle
Tora Gustafsson
Bredbandschef
Daniel Hamrén
Ulrika Strandrot Frid
Kommundirektör
Ulrika Strandrot Frid
2:e vice ordförande Servicenämnden
Mathias Andersson
Enhetschef
Ann-Sofie Lönn
Ordförande socialnämnden
Tommy Larsson
Ordförande Servicenämnden
Karl Wiktorsson
Björn Jonsson
Chef Tillväxt, Sektor samhälle
Björn Jonsson
IT- och teknikutvecklare
Peter Ahlqvist
Maria Synnerdahl
Verksamhetsutvecklare
Maria Synnerdahl
Områdeschef, Sektor bildning
Maria Hedén Sturesson
Trafikplanerare
Martin Björklund
Kommunikatör
Johanna Renko
Förtroendevald
Frida Nilsson
Irene Ejdestig
Nämndsekreterare
Maria Hamnered
Länsförsäkringar Skaraborg
Sven-David Malmsved
Tf Räddningschef
Joakim Ramåker
Antikvarie/etnolog
Björn Ohlsson
Bibliotekarie
Linnéa Kuster
Museichef Vänermuseet
Ida Billvén
Bibliotekschef
Kajsa Forsell
Andreas Bill
Ordförande Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Andreas Bill
Områdeschef Myndighetsutövning/Socialt ansvarig samordnare, SAS
Camilla Johansson
Urban Olsson
Sektorchef Sektor samhälle
Urban Olsson
Projektledare
Ronnie Hollsten
Stadsmilöutvecklare
Per Westerlind
Områdeschef
Jonas Lundquist
Samordnare
Elin Granath
Bemanningsansvarig
Madelaine Seger
Enhetschef
Susanne Sandén
Kulturassistent
Daniel Waggett
Ordförande i styrgruppen för Fairtrade City Lidköping
Ann-Carin Landström
Stadsarkitekt
Anders Hansson
Thomas Viksberg
Ordförande
Thomas Viksberg
Enhetschef Område Fritid
Lisa Holmström Gustafsson
Marcus Johansson
Marknadskoordinator
Marcus Johansson
Biblioteksassistent
Iida Höög
tf. VD Lidköping Energi
Klas Hallgren
Lotta Hjoberg
Sektorschef, Sektor social välfärd
Lotta Hjoberg
Enhetschef äldreomsorg
Lena Karlsson
Utvecklingsledare
Gunilla Larsson
Bad- och ungdomschef
Patrik Tigerberg
Metodutvecklare
Jenny Kron
Trafikplanerare
Denis Tomazic
Kommunikatör
Annika Bäckström
Områdeschef, Vård & Omsorg
Ingela Hellberg
Andrea Johansson
Planstrateg
Maria Nordqvist
Byggchef
Daniel Holdenmark
Bebyggelseantikvarie
Sandra Wall
Yvonne Träff
Strateg
Yvonne Träff
Utvecklingsledare Kommunikation
Anna Ekefri
Livsmedelsinspektör
Emelie Hallerbäck
Livsmedelsinspektör
Annika Grimling
Ungdomslots
Jacob Sjöberg
Konstintendent
Amanda Österberg
Utvecklingsledare sociala frågor
Dag Tore Stulen
Landskapsarkitekt
Marianne Magnusson
Aktivitetssamordnare
Cecilia Larsson
Personalkonsult
Mia Lindström
Områdeschef Fastighet & Park
Anders Kindberg
Utvecklingsledare internationalisering och landsbygd
Malin Olsson Lundqvist
Arbetsledare badhuset
Sofia Leth
Projektledare
Julia Hildorzon
Chef verksamhetsutveckling och digitalisering
Oskar Liljebäck
Projektledare
Linda Högstedt
Personalkonsult
Anna Hendén
Antikvarie - Vänermuseet
Malena Kindberg
Enhetschef fritid
Lisa Holmström Gustafsson
VD, Destination Läckö-Kinnekulle AB
Anna Ohlin Ek
Barnbibliotekarie
Lena Olsson-Zylberstein
Ungdomslots
Robert Johansson
Ungdomslots
Anna Gunnarsson
Samordnare för jätteloppisen och föreningshandläggare
Carina Grimling
Kontaktcenter
Projektledare
Henrik Johansson
Trafikplanerare hållbara resor
Dennis Tomazic
Exploateringsingenjör
Ann Janzon
Miljöpedagog på Vänermuseet vid Lidköpings kommun
Anna Örnefeldt
Michael Malmborg
Kommunikationschef
Michael Malmborg
Magnus Thilén
Gymnasiechef
Magnus Thilén
Utredningssekreterare
Anna-Karin Folger
Samordnare
Beatrice Broberg
VD
Anders Djup
Anna Sundbom
Näringslivschef
Anna Sundbom
Katarina Sundberg
HR-chef
Katarina Sundberg
Destinationsutvecklare
Carolina Hellström