2022-11-15 16:53Pressmeddelande

Lidköpings kommuns åtgärder för att spara el och energi

Tillsammans spar vi el och energi.Tillsammans spar vi el och energi.

För att spara pengar och minska risken för frånkoppling av el har kommunen som mål att följa Svenska Kraftnäts rekommendation om att sänka elförbrukningen med 5 procent. Under oktober månad sparade Lidköpingsborna totalt 8,7 procent. Det berodde delvis på det milda vädret men också på de insatser invånare och företag vidtagit.

Under hösten har en styrgrupp bestående av förvaltningschefer och experter inom el och säkerhet gett förvaltningar och sektorer i uppdrag att se över verksamheter, för att de ska kunna bidra till att nå målet. Detta har resulterat i ett antal beslut som finns redovisade på kommunens webbplats. Listan innehåller bland annat avstängda bastur, släckt julbelysning dagtid och att isbanan på torget inte sätts upp.

Läs mer om kommunens åtgärder på Lidkoping.se

För att nå målet måste vi nå ut med budskap om hur man kan sänka konsumtionen som invånare och företag, samtidigt måste vi förbereda oss för en situation där vi kan tvingas stänga ner delar av nätet. Även om det bara kommer ske under någon eller några timmar så kan det få stora konsekvenser om vi inte är förberedda, säger tf Teknisk Servicechef Henrik Larsson.

Lidkoping.se och sms-tjänst

Sidan Tillsammans spar vi el och energi på Lidkoping.se innehåller också information om vad du eller ditt företag kan göra för att hålla förbrukningen nere och om varför det är viktigt att hjälpas åt. Där finns även länkar till andra sidor såsom myndigheter och konsumtionsrådgivning med mera.

Vidare uppmanas allmänheten att ansluta sig till kommunens SMS-tjänst för att få information vid en eventuell avstängning.

För att få tillgång till information är SMS-tjänsten en mycket bra och viktig kanal i kommunen som vi ofta använder oss av. Vi ringar in ett geografiskt område och skickar SMS till alla som är anslutna, säger säkerhetssamordnare Maria Åkervall. Utifrån krisberedskap är det viktigt att varje individ tar sitt ansvar och hjälper sig själv. På så vis kan samhället lägga resurserna på de som behöver hjälpen bättre. Det kan vara alltifrån att säkra informationsflödet via SMS-tjänst till att införskaffa krisberedskap i hemmet med exempelvis vatten och livsmedel för att klara sig några dagar utan el, avslutar hon.

Kommunens lista på åtgärder uppdateras kontinuerligt på Lidkoping.se

 • Inte driftsätta konstisbanan på Nya stadens torg i år.
 • Släcka informationsskyltarna vid entrévägarna. (skylten vid arenan är inte kommunens)
 • Släcka fasadbelysning som inte påverkar trygghetsskapande åtgärder. Exempelvis gamla vattentornet. (järnvägsbrons nya belysning kommer tändas vid invigning men annars vara släckt)
 • Fastighetsskötarna ser över fastigheter exempelvis tätningslister etc.
 • Ladda elbilar nattetid under låglasttimmar. (De enheter som bedriver verksamhet dygnet runt är undantagna)
 • Släcka kommunens julbelysning på dagtid.
 • Allmän energibesparing inom kommunen: Ingen julbelysning inne i kontorsmiljöer och personalutrymmen. Detta gäller all julgransbelysning och ljusstakar eller annan julbelysning som drar el. (Undantagna är verksamheter för barn, individer med funktionsvariation och äldre.)
 • Minska energiförbrukningen i kommunens storkök med cirka 5 procent.
 • Riktad information om allmän elbesparing inom alla kommunens verksamheter så att medarbetarna medvetet minskar elkonsumtionen.
 • Stänga Parketten/Galejan och därigenom minska elförbrukningen.
 • Stänga av tryckluftsanläggningar i fastigheter.
 • Bastuanläggningar stängs av i kommunala arenor/lokaler. (Förutom verksamheter där det finns ett krav)
 • Stänga ner Rotundan för uthyrning från och med 1 januari 2023.
 • Fontänerna stängs av.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Mikael Ingebäck