2023-05-05 12:59Pressmeddelande

Lidköpings kommun och Försvarsmakten övar samverkan för höjd försvarsförmåga

Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga kommun övar samverkan med försvarsmakten.Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga kommun övar samverkan med försvarsmakten.

Lidköpings kommun har tillsammans med grannkommunerna Vara, Grästorp och Essunga genomfört en totalförsvarsövning i samverkan med Försvarsmakten. Civila aktörer spelar en viktig roll i händelse av att Sverige angrips och därför är övningen en viktig pusselbit för att höja den Svenska försvarsförmågan.

Övningen vänder sig denna gång till chefer på verksamhets- och enhetsnivå. Målet är att när cheferna åker hem ska de ha fått en insikt i vad de behöver utveckla när det gäller krisberedskap och sin del i totalförsvaret, Säger major Erik Lindström. På bilden tillsammans med kommunikationschef Lena Bogren.

Övningen vänder sig denna gång till chefer på verksamhets- och enhetsnivå. Målet är att när cheferna åker hem ska de ha fått en insikt i vad de behöver utveckla när det gäller krisberedskap och sin del i totalförsvaret, Säger major Erik Lindström. På bilden tillsammans med kommunikationschef Lena Bogren.

Som ett led i framtagandet av den mer långsiktiga utbildnings- och övningsplan för kommunerna är tanken att genom Försvarsmaktens övningsstruktur öva på kommunens ansvar vid höjd beredskap. Med det som utgångspunkt samlas alltså utvalda funktioner från Lidköping, Vara, Essunga och Grästorp för att diskutera och väcka tankar om inom vilka områden de behöver öva. Syftet med dagen är att deltagaren ska få en ökad kunskap och insikt om utvecklingsbehov kring kommunens roll i totalförsvaret.

Vi kommer att vara på flera platser under dagen för besök och även göra kartstudier på plats för att prata om vad Försvarsmakten och kommunen gör under höjd beredskap. Exempelvis kommer utrymning/inrymningsfrågan vara i fokus med de utmaningar för skolan och äldreomsorgen det medför, säger Maria Åkervall, Säkerhetssamordnare på Lidköpings kommun. På bilden tillsammans med säkerhetssamordnare och kollegor (fr.v)Freja Abelsson, Andreas Gustavsson och Carl Paegle.

Vi kommer att vara på flera platser under dagen för besök och även göra kartstudier på plats för att prata om vad Försvarsmakten och kommunen gör under höjd beredskap. Exempelvis kommer utrymning- och inrymningsfrågan vara i fokus med de utmaningar för skolan och äldreomsorgen det medför, säger Maria Åkervall, Säkerhetssamordnare på Lidköpings kommun. På bilden tillsammans med säkerhetssamordnare och kollegor (fr.v)Freja Abelsson, Andreas Gustavsson och Carl Paegle.

Planen är att Under Aurora 2023 diskutera målbild för kommunerna och titta på de kommunala skyldigheterna under höjd beredskap. Under Luftförsvarsövningen 2024 ska kommunerna sedan utbilda och titta på grunderna, för att under Luftförsvarsövningen 2025 titta på mer på funktionerna. Under Försvarsmaktsövningen 2026 ska de slutligen öva och pröva den kommunala planering för höjd beredskap.

Leverans av mat är en bra övning för Lidköpings kommun eftersom Försvarsmakten ska kunna göra matbeställningar från en kommun vid höjd beredskap. Kommunikationssoldat Freja och skolinformatör Birger från F7 serverar hungriga deltagare uppskattade kåldolmar.

Leverans av mat är en bra övning för Lidköpings kommun eftersom Försvarsmakten ska kunna göra matbeställningar från en kommun vid höjd beredskap. Kommunikationssoldat Freja och skolinformatör Birger från F7 serverar hungriga deltagare uppskattade kåldolmar.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Mikael Ingebäck