2023-01-18 17:09Pressmeddelande

Lidköpings kommun lockar värnpliktiga under yrkesmässa

William Eriksson och Cornelia Björberg arbetar med flygstridsledning och visar de värnpliktiga att det finns många olika karriärmöjligheter efter muck.William Eriksson och Cornelia Björberg arbetar med flygstridsledning och visar de värnpliktiga att det finns många olika karriärmöjligheter efter muck.

Under två dagar, den 17 och 18 januari, anordnar  Skaraborgs flygflottilj - F7 yrkes- och utbildningsdagar. Man gör det i form av en mässa och syftet är att visa upp olika utbildningar för den som kan tänka sig en karriär inom armén eller flygvapnet efter värnplikten. På plats var också Lidköpings kommun för att visa vad som finns att erbjuda den som kan tänka sig att flytta till kommunen. Frågorna kan handla om alltifrån bostad och fritid till arbete eller studier för sambo.

Carina Grimling och Mathias Rohr från Lidköpings kommun och Annelie Klintebjer från AB Bostäder pratade med värnpliktiga om Lidköping som plats att bo och leva i.

Carina Grimling och Mathias Rohr från Lidköpings kommun och Annelie Klintebjer från AB Bostäder pratade med värnpliktiga om Lidköping som plats att bo och leva i.

"Det är roligt och viktigt att vi är med och visar vilken fantastisk plats Lidköping är för de som kan tänka sig flytta hit för en karriär inom Försvarsmakten säger Annelie Klintebjer som arbetar med uthyrning på AB Bostäder i Lidköping"

Efter tre månader har de 105 värnpliktiga på F7 nu genomgått sin grundutbildning. Samtidigt som de fortsätter sina olika utbildningar som flygplanstekniker, inom logistik och samband är det samtidigt dags att tänka på framtiden. Muck är trots allt bara ett halvår bort för de flesta och armén och flygvapnet behöver rekrytera för framtiden.

Emma Andersson från Halmstad, Jesper Karlsson från Göteborg och Hanna Florqvist från Karlstad har just avslutat sin grundutbildning och besökte mässan för att se vad framtiden kan innehålla om de väljer F7 och Lidköping.

Emma Andersson från Halmstad, Jesper Karlsson från Göteborg och Hanna Florqvist från Karlstad har just avslutat sin grundutbildning och besökte mässan för att se vad framtiden kan innehålla om de väljer Skaraborgs flygflottilj - F7 och Lidköping.

Under mässan har de värnpliktiga haft möjlighet att besöka montrar från K3 Karlsborg, Helikopterflottiljen Linköping, Amfibieregementet 4 Göteborg, tolkskolan, Försvarsmaktens tekniska skola och luftvärnsregementet Lv 6, båda i Halmstad. Skaraborgs flygflottilj - F7  samarbetar alltså brett och var så sent som förra veckan på besök i just Halmstad, där man visade upp sin verksamhet. Detta är en del i ett allt större arbete kring rekrytering med anledning av omvärldens händelser.

Linda Tengdal är Rekryteringskoordinator och arbetar brett med att locka de värnpliktiga till en karriär inom Försvarsmakten.

Linda Tengdal är rekryteringskoordinator och arbetar brett med att locka de värnpliktiga till en karriär inom försvarsmakten.

Vi har stora utmaningar inom rekrytering och jag tycker att mässformatet lämpar sig väl för att visa ett brett utbud. Vi behöver ungdomarnas engagemang och det är viktigt att visa vad vi kan erbjuda i form av arbete och boende säger Linda Tengdal, Rekryteringskoordinator Skaraborgs flygflottilj - F7.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Mikael Ingebäck