2024-05-06 05:00Pressmeddelande

Lidköpings kommun lanserar digitalt stöd för barn och ungdomar vid skilsmässa och separation.

Som en utvidgning av tjänsten Samarbete efter Skilsmässa (SES) introducerar nu Lidköpings kommun SES NXT, en digital plattform utvecklad i samarbete med forskare från Köpenhamns Universitet. SES NXT syftar till att ge barn och unga verktyg för att hantera emotionella svårigheter kopplade till skilsmässor och separationer.

 Studier har visat att det inte är skilsmässan i sig som primärt påverkar barnen, utan snarare hur familjen hanterar processen. Med detta i åtanke är SES NXT designad för att ge barnen en möjlighet att uttrycka sina känslor och tankar, vilket kan bryta den tystnad som ofta omger sådana händelser.

Lidköping erbjuder nu också barn och ungdomar det digitala verktyget SES NXT för att hantera de utmaningarna som skilsmässor och separationer för med sig. Många barn och ungdomar tar ofta på sig skuld för separationen", säger Tommy Larsson, ordförande för välfärdsnämnden. "I SES ONE, som lanserades 2023 för att underlätta samarbete, fick ett väldigt positivt genomslag.

SES NXT är nu tillgängligt för alla barn i Lidköping och fungerar som ett komplement till den nationella tjänsten Samarbete efter Skilsmässa. För att börja använda SES NXT, besök webbplatsen samarbeteefterskilsmassa.se för yngre barn eller sesnxt.se för äldre barn och skapa ett konto.
Om Lidköpings kommun

Du kanske känner oss som Lidköping vid Vänern, porslinsstaden, motorstaden, fikastaden eller bandystaden? Vi är stolta över att vara en plats med stor bredd. Lidköping finns på vackra västgötaslätten och har en 22 mil lång kust med magiska badplatser och hundratals öar. I vår stad finns även en handelstradition som sträcker sig över 350 år tillbaka i tiden. Än idag är Lidköping en viktig mötesplats. Lidköping är en välkomnande och hållbar kommun. Vi är ungefär 40 000 personer som bor här och vårt mål är att vara 45 000 invånare år 2030. I Lidköpings kommun arbetar ungefär 4 300 medarbetare, det gör oss till kommunens största arbetsgivare. Till oss ska du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Välkommen!


Kontaktpersoner

Enhetschef Social Välfärd
Sara Friberg