2022-05-02 11:51Pressmeddelande

Lidköpings kommun erbjuder sina invånare digital hjälp vid skilsmässa.

SES digital skiljsmässohjälpSES digital skiljsmässohjälp

Erbjudandet heter Samarbete efter Skilsmässa (SES) och är utvecklat av forskare vid Köpenhamns universitet. Den digitala plattformen är tänkt att hjälpa skilsmässoföräldrar att hantera egna utmaningar, bli bättre på att förstå och stötta sina barn och undvika typiska fallgropar i föräldrasamarbetet.

Forskningen visar att en skilsmässa eller en separation kan vara en av de svåraste livskriserna som barn och vuxna ställs inför. Många upplever dessa utmaningar och reaktioner för första gången och vet därför inte hur de ska hantera problemen som kan uppstå. På samarbeteefterskilsmässa.se får man kunskap och verktyg som bevisat hjälper.

”En skilsmässa påverkar hela familjen och det blir en stor förändring för alla. Då behövs stöd och vägledning. Alla har inte möjlighet eller vilja att söka hjälp men detta ger möjlighet att i hemmamiljö få stöttning, säger Frida Nilsson, Kommunalråd och ordförande i hållbarhetsutskottet. Jag ser mycket positivt på att steget till hjälp och redskap finns nära och dygnet runt”.

Samarbete efter skilsmässa utvecklades alltså i Danmark och används av landets samtliga kommuner. Verktyget har sedan spridits till Island och nu vidare till Sverige, där Lidköping är en av de första kommunerna att erbjuda sina kommuninvånare denna möjlighet.

Man loggar enkelt in genom att gå till samarbeteefterskilsmassa.se och skapar sig ett konto. Vill man inte uppge några inloggningsuppgifter finns möjlighet att få en kod via Kontaktcenter i Lidköpings kommun. 0510 77 00 00.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.

Kontaktpersoner

Kommunikatör
Mikael Ingebäck