2022-11-18 13:29Pressmeddelande

Lidköping uppmärksammar En vecka fri från våld

Bild med text En vecka fri från våld. Person håller upp händer mot kamera.

Under vecka 47 tar Lidköpings kommun ställning och deltar i det nationella initiativet En vecka fri från våld. Det är en kampanj där Lidköping likt många andra kommuner och organisationer uppmärksammar mäns våld mot kvinnor. En vecka fri från våld pågår den 21-27 november och i Lidköping sker olika aktiviteter, föreläsningar och manifestationer under veckan.

En vecka fri från våld är ett nationellt initiativ

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges kommuner och regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna. Kampanjen återkommer varje år och under en vecka uppmärksammas det förbyggande arbetet som sker runt om i Sverige kring mäns våld mot kvinnor.

Inte bara en vecka fri från våld

Lidköpings kommun arbetar dagligen med förebyggande insatser gällande våld i nära relationer och kvinnors utsatthet i hemmet.

Att kommunen för 5:e året i rad kraftsamlar i ”En vecka fri från våld” är en viktig del i det ständigt pågående arbetet vi bedriver kring mäns våld mot kvinnor. Under vecka 47 går Sverige samman för att verkligen sätta ljus på problemet och öka kunskapen säger Anna Stadig Pilhagen, Folkhälsostrateg på Lidköpings kommun.

Hur uppmärksammas En vecka fri från våld i Lidköping?

Under veckan ordnas en rad olika aktiviteter runt om i kommunen av bland annat Lidköpings kommun och Kvinnojouren Linnéan. Aktiviteternas syfte är att engagera och sprida kunskap om hur vi tillsammans kan förebygga våld.

Fredagen den 25 november genomförs för andra året i rad den lokala kampanjen ENOUGH IS ENOUGH, ett initiativ av PR-byrån Dotter och Döse. En hel stad tar ställning mot mäns våld mot kvinnor och barn. Under dagen ges en föreläsning för alla elever i årskurs 7-9 och årskurs 1-2 på gymnasiet av Bianca Kronlöf. Föreläsningen berör bland annat sexuella trakasserier, hur man som kompis kan hjälpa en vän som upplevt våld samt vilka stödfunktioner som finns i Lidköping. Bianca Kronlöf är aktuell från SVT med bland annat den uppmärksammade produktionen ”Ta det som en man” och har tilldelats pris för sitt engagemang mot sexuellt våld.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.

Kontaktpersoner

Folkhälsostrateg
Anna Stadig Pilhagen
Kvinnojouren Linnéan
Petra Karlsson