2022-12-16 15:49Pressmeddelande

Lidköping och Lusaka i klimat- och hållbarhetskonferens

Lusakadelegater besöker Lidköping för konferens om klimat och hållbar utvecklingLusakadelegater besöker Lidköping för konferens om klimat och hållbar utveckling

Klimatförändring och omställningen för att möta framtidens utmaningar var i fokus när partnerskapet mellan Lidköpings kommun och Zambias huvudstad Lusaka träffades för konferens i Lidköping. En mycket viktig del i projektet är utbytet av erfarenheter och lärandet av varandra i strävan efter en hållbar framtid.

Veckan har varit fullspäckad för konferansens deltagare. Efter välkomsttal och genomgång av upplägg för veckans arbete lärde deltagarna känna varandra bättre genom en stadsvandring och ett besök på Rörstrands museum.

Det gemensamma arbetet har utgått från föreläsningar om grön- och blåstrukturplanering, cirkulär ekonomi och ungas deltagande. Varje föreläsning följdes sedan upp av en workshop där man tittade på hur långt man kommit i utvecklingen inom varje område. Därefter vidtog diskussion för planering för framtida insatser för att nå uppsatta mål.

Det kan till exempel handla om hur vi med hjälp av fler gröna områden kan förbereda oss för ett nytt klimat. I Lusaka City har en omfattande plantering av träd påbörjats för att ta hand om stora regnmängder och mildra effekten av hettan. Deltagarna var överens om att vi måste bli bättre på att involvera ungdomarna i kommunernas arbete för en mer hållbar framtid.

Nu fortsätter det egna arbetet i Lusaka och Lidköping och under våren kommer en uppföljande konferens att äga rum i Zambia.

Lusakadelegater besöker Lidköping för konferens om klimat och hållbar utveckling

 


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.

Kontaktpersoner

Kommunikatör
Mikael Ingebäck