2015-12-01 13:51Pressmeddelande

Lappat och klart i Lidköpings Konsthall

null

En stor bredd av tekniker och uttryck, allt från traditionella tekniker till illusioner och artquilt, ställs ut när det är dags för årets sista utställning i Lidköpings Konsthall.

Kreatörerna bakom årets sista utställning i Lidköpings Konsthall är medlemmar från föreningen VänTäcket Lidköpings kviltgille. De ställer ut både ut traditionella lapptäcken och Art Quilt. Utställningen ”Lappat och klart” visar en bredd av tekniker och uttryck, allt från traditionella tekniker till illusioner och artquilt. Artquilt innebär att lapptäckestekniken gått från att vara ett traditionellt hantverk till att bli ett eget uttryck.

”Det ska bli spännande att visa upp dessa verk i Lidköpings konsthall. Möjligheterna är oändliga i detta hantverk. Likväl som att skapa lapptäcken kan man även göra porträtt och landskapsbilder”, säger konstintendent Isabel Eriksson.

Lappteknik som hantverk är en global och historisk företeelse som finns spridd över hela världen. Det finns mycket gamla bevarade verk från Egypten och Kina som är daterade till minst 1000 år före vår tideräkning. Lapptäckestekniken i Sverige slog igenom vid sekelskiftet 1800-1900, i och med att hemvändande svenskamerikaner tog med sig denna tradition hem. Här hemma fick lapptäckestekniken en stor renässans som ebbade ut när industrialiseringen gjorde det möjligt att köpa täcken och filtar till en billig peng.

VänTäcket Lidköpings Kviltgille är en förening som startades 1994 av några lapptäckesentusiaster som inte ville sluta gå på kurs. Idag består föreningen av 55 medlemmar. De är verksamma, utöver sina månadsmöten, med utställningsarbete både lokalt, nationellt och internationellt.

Under utställningsperioden kan besökare i alla åldrar delta i workshops och föreläsningar om lappteknik. Under de handledda workshoptillfällena kan du med hjälp av de kunniga hantverkarkarna lära dig att, till exempel skapa julpynt med lappteknik.

Program

12 december kl 11-15:

11.00 Invigning under Vinterfestivalen med konstintendent Isabel Eriksson och ordförande VäntTäcket Gunilla Plesner.

13.30 Föreläsning av Mikael Svensson. ”En man bland alla lappar- Mikaels väg i den textila världen”

13 december:

11-14 Workshop drop-in. Välkommen in och göra eget julpynt eller julklappar!

16 december:

12.30 Lunchvisning

14-18 Workshop drop-in. Välkommen in och göra eget julpynt eller julklappar!

19 december:

11-14 Workshop drop-in. Välkommen in och göra eget julpynt eller julklappar!

23 december:

12.30 Lunchvisning

30 december:

12.30 Lunchvisning

2 januari:

13.00 visning

9 januari:

11-13 Workshop drop-in.

12.00 Föreläsning med Inger Widhja ”Lapptäcke som kulturarv” på Bibliotekscenen.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Anders Fyhr
Områdeschef Service
Anders Fyhr
Emma Korjonen
Internationell affärsutvecklare
Emma Korjonen
Kvalitets- och utvecklingschef
Camilla Börjesson Jansson
Ordf. Kultur- och Fritidsnämnden
Roger Ahlén
Enhetschef
Anna Vestberg
Brandingenjör
Roger Bergqvist
Mona Wrethman
Miljö- och hälsoskyddschef
Mona Wrethman
Landskapsarkitekt
Jacob Kindstedt
Chef strategisk planering, Sektor samhälle
Tora Gustafsson
Bredbandschef
Daniel Hamrén
Ulrika Strandrot Frid
Kommundirektör
Ulrika Strandrot Frid
2:e vice ordförande Servicenämnden
Mathias Andersson
Enhetschef
Ann-Sofie Lönn
Ordförande socialnämnden
Tommy Larsson
Ordförande Servicenämnden
Karl Wiktorsson
Björn Jonsson
Chef Tillväxt, Sektor samhälle
Björn Jonsson
IT- och teknikutvecklare
Peter Ahlqvist
Maria Synnerdahl
Verksamhetsutvecklare
Maria Synnerdahl
Områdeschef, Sektor bildning
Maria Hedén Sturesson
Trafikplanerare
Martin Björklund
Kommunikatör
Johanna Renko
Förtroendevald
Frida Nilsson
Irene Ejdestig
Nämndsekreterare
Maria Hamnered
Länsförsäkringar Skaraborg
Sven-David Malmsved
Tf Räddningschef
Joakim Ramåker
Antikvarie/etnolog
Björn Ohlsson
Bibliotekarie
Linnéa Kuster
Museichef Vänermuseet
Ida Billvén
Bibliotekschef
Kajsa Forsell
Andreas Bill
Ordförande Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Andreas Bill
Områdeschef Myndighetsutövning/Socialt ansvarig samordnare, SAS
Camilla Johansson
Urban Olsson
Sektorchef Sektor samhälle
Urban Olsson
Projektledare
Ronnie Hollsten
Stadsmilöutvecklare
Per Westerlind
Områdeschef
Jonas Lundquist
Samordnare
Elin Granath
Bemanningsansvarig
Madelaine Seger
Enhetschef
Susanne Sandén
Kulturassistent
Daniel Waggett
Ordförande i styrgruppen för Fairtrade City Lidköping
Ann-Carin Landström
Stadsarkitekt
Anders Hansson
Thomas Viksberg
Ordförande
Thomas Viksberg
Enhetschef Område Fritid
Lisa Holmström Gustafsson
Marcus Johansson
Marknadskoordinator
Marcus Johansson
Biblioteksassistent
Iida Höög
tf. VD Lidköping Energi
Klas Hallgren
Lotta Hjoberg
Sektorschef, Sektor social välfärd
Lotta Hjoberg
Enhetschef äldreomsorg
Lena Karlsson
Utvecklingsledare
Gunilla Larsson
Bad- och ungdomschef
Patrik Tigerberg
Metodutvecklare
Jenny Kron
Trafikplanerare
Denis Tomazic
Kommunikatör
Annika Bäckström
Områdeschef, Vård & Omsorg
Ingela Hellberg
Andrea Johansson
Planstrateg
Maria Nordqvist
Byggchef
Daniel Holdenmark
Bebyggelseantikvarie
Sandra Wall
Yvonne Träff
Strateg
Yvonne Träff
Utvecklingsledare Kommunikation
Anna Ekefri
Livsmedelsinspektör
Emelie Hallerbäck
Livsmedelsinspektör
Annika Grimling
Ungdomslots
Jacob Sjöberg
Konstintendent
Amanda Österberg
Utvecklingsledare sociala frågor
Dag Tore Stulen
Landskapsarkitekt
Marianne Magnusson
Aktivitetssamordnare
Cecilia Larsson
Personalkonsult
Mia Lindström
Områdeschef Fastighet & Park
Anders Kindberg
Utvecklingsledare internationalisering och landsbygd
Malin Olsson Lundqvist
Arbetsledare badhuset
Sofia Leth
Projektledare
Julia Hildorzon
Chef verksamhetsutveckling och digitalisering
Oskar Liljebäck
Projektledare
Linda Högstedt
Personalkonsult
Anna Hendén
Antikvarie - Vänermuseet
Malena Kindberg
Enhetschef fritid
Lisa Holmström Gustafsson
VD, Destination Läckö-Kinnekulle AB
Anna Ohlin Ek
Barnbibliotekarie
Lena Olsson-Zylberstein
Ungdomslots
Robert Johansson
Ungdomslots
Anna Gunnarsson
Samordnare för jätteloppisen och föreningshandläggare
Carina Grimling
Kontaktcenter
Projektledare
Henrik Johansson
Trafikplanerare hållbara resor
Dennis Tomazic
Exploateringsingenjör
Ann Janzon
Miljöpedagog på Vänermuseet vid Lidköpings kommun
Anna Örnefeldt
Michael Malmborg
Kommunikationschef
Michael Malmborg
Magnus Thilén
Gymnasiechef
Magnus Thilén
Utredningssekreterare
Anna-Karin Folger
Samordnare
Beatrice Broberg
VD
Anders Djup
Anna Sundbom
Näringslivschef
Anna Sundbom
Katarina Sundberg
HR-chef
Katarina Sundberg
Destinationsutvecklare
Carolina Hellström