2023-12-01 14:37Pressmeddelande

Läge för dubbelt firande

Bild på prisutdelare och Björn Stomberg som håller diplom i handen.

Vid prisutdelningen för Laddguldet 2023 fick idag Lidköpings kommun, för andra året i rad, ett hedersomnämnande med motiveringen:

Ambitiös beslutsamhet och otroligt högt tempo – Lidköping imponerar ännu ett år på juryn med insatser som ökar takten i omställningen och lägger tydlig grund för ett långsiktigt arbete genom alltifrån kravställande i upphandlingar till politisk förankring. Med en omdömesgill inställning att både tempo och omfattning har betydelse, spelar Lidköping en betydande roll i främjandet av eldrivna fordon. Med en imponerande andel eldrivna personbilar i koncernen (48,6%), infrastruktur för eldrivna transporter på väg, räls och vatten, lokal energiproduktion och spridning av goda exempel till andra kommuner är Lidköping ett sant föredöme för fler att ta efter.

Det är oerhört glädjande. Det utgör en tydlig indikation på den snabba utvecklingen och vår framstående position inom kommunsverige. Det faktum att vi erhöll hedersomnämnande förra året och att detta uppmärksammades i media har genererat ökat intresse från fler operatörer att etablera sig i Lidköping. Det är tydligt att vårt arbete uppmärksammas och att vi är ledande inom området. Detta är positivt för samtliga invånare och aktörer som verkar inom Lidköpings kommun samt för våra besökare, säger Björn Stomberg, fordonsstrateg Lidköpings kommun.
Fossiloberoende fordonsflotta

En av grunderna till hedersomnämnandet och som är lika värt att fira är att Lidköpings kommuns fordonsflotta är helt fossiloberoende. Det betyder att alla fordon kan köras på el, biogas, HVO100 och vätgas. Trots att vi har en utökad verksamhet så har effektiviseringen lett till en minskning av kommunens fordonsflotta med mer än 70 fordon.

Detta är exempel på vikten av att sätta upp konkreta mål. Mål som bidrar till att förverkliga Lidköpings kommuns vision om en välkomnande och hållbar kommun, avslutar Björn Stomberg,

 

Om Laddguldet

Laddguldet är ett pris som årligen delas ut under eCarExpo på Svenska Mässan Göteborg. Det går till kommuner och fastighetsägare som tagit konkreta initiativ och skapat förutsättningar för omställningen till en fossilfri fordonsflotta.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Björn Stomberg
Fordonsstrateg
Björn Stomberg