2022-06-21 13:02Pressmeddelande

Kristin Créton ny ekonomichef i Lidköping

Kristin CrétonKristin Créton

Nu är det klart att det blir Kristin Créton som blir ny ekonomichef för Lidköpings kommun.

- Det är med stor glädje vi hälsar Kristin Créton välkommen till Lidköpings kommun! Kristin har bred erfarenhet från både politiskt styrd verksamhet och privat näringsverksamhet. Kristin kommer bidra med mycket värdefull kunskap och är en trygg ledare med mångårigt chefskap bakom sig och hon kommer komplettera vårt kommunledningslag på ett mycket bra sätt, säger kommundirektör Ulrika Strandroth Frid.

Kristin arbetar idag inom Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp på Västra Götalandsregionen och är CFO/controller för Koncerninköp. Tidigare har Kristin, inom samma koncernstab, varit avdelningschef för Ekonomi Koncernkontoret och avdelningschef för Budget, redovisning och finans. Mellan åren 2010 - 2015 var Kristin CFO för Erik Thun AB, (Thunbolagen).

- Jag känner mig otroligt inspirerad inför uppdraget som ekonomichef för Lidköpings kommun. Jag är lidköpingsbo sedan många år och ser fram emot att vara med och påverka utvecklingen i positiv riktning. Min bakgrund med olika chefsuppdrag från både offentlig sektor och privat näringsliv tror jag kan bidra till kommunens utveckling på ett bra sätt. Mina styrkor kommer fram i förändringsarbete och eftersom Lidköpings kommun påbörjat en förändringsresa känner jag att jag kan bidra genom att ta med mig min breda erfarenhet in i detta arbete. Jag ser verkligen fram emot starten i början av hösten! säger Kristin Créton.

Utöver uppdraget som ekonomichef blir Kristin även vice vd för det kommande Lidköping Stadshus AB. Kristin kommer inleda sitt arbete i Lidköpings kommun under september månad.

Frågor besvaras av:
Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid, 0510-77 67 77
Tillträdande ekonomichef Kristin Créton, 070-082 58 16


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.

Kontaktpersoner

Ulrika Strandrot Frid
Kommundirektör
Ulrika Strandrot Frid