2019-11-28 12:26Pressmeddelande

Knyta ihop nyanlända och arbetsgivare inom livsmedelskedjan

Det har blivit dags att avrunda ESF-projektet Framtidens arbetsplats som nu pågått i två år. Projektet är finansierat av ESF (Europeiska socialfonden).

Projektet har handlat om att skapa bryggor mellan nyanlända och arbetsgivare inom livsmedelskedjan. Målet har varit att fler ska komma i arbete och studier, och den metod som använts är att en lokal coach arbetat med att hitta rätt matchning mellan nyanländ och arbetsgivare.

De deltagande kommunerna är Lidköping, Götene, Grästorp, Essunga, Vara och Skara.

Den 4 december samlas personer som jobbat i och med projektet, i Lidbeckska huset i Lidköping för att berätta om erfarenheter och resultat, hinder och lösningar och hur samarbetet över kommungränserna har fungerat. Coacher, deltagare, arbetsgivare och samarbetspartners deltar och ger sin berättelse. Alla är välkomna att delta och lyssna under dagen – anmälan sker här.

Coachen Marie Kihlén berättar om projektet

Marie Kihlén har jobbat som coach i projektet, i Götene kommun. Hon berättar att skapandet av nätverk och kontaktytor med arbetssökande och företagare har varit en avgörande uppgift för att lyckas med syftet.

Även samverkan med befintliga föreningar och organisationer har gett stor verkan. Bland annat har man samarbetat med organisationen Support Group Network (SGN) i regionen. SGN är en icke-vinstdrivande organisation som verkar för att stötta nyanlända i Sverige.

– Vi har hjälpts åt över kommungränserna. När vi stött på problem, problem som man inte kunnat förutspå, har vi tillsammans jobbat för att lösa dem, säger Marie Kihlén.

– Aluland är ett exempel på ett företag där ägaren lagt stort engagemang på att ta få sin praktikant Fahd Hammoud att utvecklas och trivas. Här har samverkan mellan arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen, Eductus (yrkessvenska) och projektet Framtidens arbetsplats varit avgörande. Målet är att denna praktik ska övergå i anställning, avslutar Marie.

Arbetsförmedlingen har spelat en viktig roll

Förutom att knyta kontakter så har de arbetssökande fått hjälp med att formulera sina ansökningshandlingar, hur man hittar jobben och hur man ansöker. Representanter från Arbetsförmedlingen har suttit med i projektets arbetsgrupp och har jobbat med att erbjuda utbildningsinsatser inom yrkessvenska, för att stärka deltagarna i det specifika yrkets språk. Språkbegränsningarna hos de arbetssökande har generellt varit det största hindret i projektet.

Lokala arbetsgivare

Då många jobb kräver specifik utbildning så har det varit en utmaning att nå mål som till exempel fast anställning, men projektet har varit till stor hjälp för att göra deltagarna mer anställningsbara. Här erbjuder de lokala arbetsgivarna bra praktikplatser där de sökande får chansen att öva på svenska språket samt lära de mer oskrivna regler som finns på varje arbetsplats. Denna kunskap är helt avgörande för att deltagarna skall lyckas förvandla sin praktik till en anställning.

Välkommen att lyssna mer på plats!
Alla är välkomna. Anmälan sker här.

Tid och plats: Onsdagen den 4 december, Lidbeckska huset, Lidköping.
Dagen startar med frukostfika kl. 8.30 och slutar med gemensam lunch kl. 12.00.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Anders Fyhr
Områdeschef Service
Anders Fyhr
Emma Korjonen
Internationell affärsutvecklare
Emma Korjonen
Kvalitets- och utvecklingschef
Camilla Börjesson Jansson
Ordf. Kultur- och Fritidsnämnden
Roger Ahlén
Enhetschef
Anna Vestberg
Brandingenjör
Roger Bergqvist
Mona Wrethman
Miljö- och hälsoskyddschef
Mona Wrethman
Landskapsarkitekt
Jacob Kindstedt
Chef strategisk planering, Sektor samhälle
Tora Gustafsson
Bredbandschef
Daniel Hamrén
Ulrika Strandrot Frid
Kommundirektör
Ulrika Strandrot Frid
2:e vice ordförande Servicenämnden
Mathias Andersson
Enhetschef
Ann-Sofie Lönn
Ordförande socialnämnden
Tommy Larsson
Ordförande Servicenämnden
Karl Wiktorsson
Björn Jonsson
Chef Tillväxt, Sektor samhälle
Björn Jonsson
IT- och teknikutvecklare
Peter Ahlqvist
Maria Synnerdahl
Verksamhetsutvecklare
Maria Synnerdahl
Områdeschef, Sektor bildning
Maria Hedén Sturesson
Trafikplanerare
Martin Björklund
Kommunikatör
Johanna Renko
Förtroendevald
Frida Nilsson
Irene Ejdestig
Nämndsekreterare
Maria Hamnered
Länsförsäkringar Skaraborg
Sven-David Malmsved
Tf Räddningschef
Joakim Ramåker
Antikvarie/etnolog
Björn Ohlsson
Bibliotekarie
Linnéa Kuster
Museichef Vänermuseet
Ida Billvén
Bibliotekschef
Kajsa Forsell
Andreas Bill
Ordförande Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Andreas Bill
Områdeschef Myndighetsutövning/Socialt ansvarig samordnare, SAS
Camilla Johansson
Urban Olsson
Sektorchef Sektor samhälle
Urban Olsson
Projektledare
Ronnie Hollsten
Stadsmilöutvecklare
Per Westerlind
Områdeschef
Jonas Lundquist
Samordnare
Elin Granath
Bemanningsansvarig
Madelaine Seger
Enhetschef
Susanne Sandén
Kulturassistent
Daniel Waggett
Ordförande i styrgruppen för Fairtrade City Lidköping
Ann-Carin Landström
Stadsarkitekt
Anders Hansson
Thomas Viksberg
Ordförande
Thomas Viksberg
Enhetschef Område Fritid
Lisa Holmström Gustafsson
Marcus Johansson
Marknadskoordinator
Marcus Johansson
Biblioteksassistent
Iida Höög
tf. VD Lidköping Energi
Klas Hallgren
Lotta Hjoberg
Sektorschef, Sektor social välfärd
Lotta Hjoberg
Enhetschef äldreomsorg
Lena Karlsson
Utvecklingsledare
Gunilla Larsson
Bad- och ungdomschef
Patrik Tigerberg
Metodutvecklare
Jenny Kron
Trafikplanerare
Denis Tomazic
Kommunikatör
Annika Bäckström
Områdeschef, Vård & Omsorg
Ingela Hellberg
Andrea Johansson
Planstrateg
Maria Nordqvist
Byggchef
Daniel Holdenmark
Bebyggelseantikvarie
Sandra Wall
Yvonne Träff
Strateg
Yvonne Träff
Utvecklingsledare Kommunikation
Anna Ekefri
Livsmedelsinspektör
Emelie Hallerbäck
Livsmedelsinspektör
Annika Grimling
Ungdomslots
Jacob Sjöberg
Konstintendent
Amanda Österberg
Utvecklingsledare sociala frågor
Dag Tore Stulen
Landskapsarkitekt
Marianne Magnusson
Aktivitetssamordnare
Cecilia Larsson
Personalkonsult
Mia Lindström
Områdeschef Fastighet & Park
Anders Kindberg
Utvecklingsledare internationalisering och landsbygd
Malin Olsson Lundqvist
Arbetsledare badhuset
Sofia Leth
Projektledare
Julia Hildorzon
Chef verksamhetsutveckling och digitalisering
Oskar Liljebäck
Projektledare
Linda Högstedt
Personalkonsult
Anna Hendén
Antikvarie - Vänermuseet
Malena Kindberg
Enhetschef fritid
Lisa Holmström Gustafsson
VD, Destination Läckö-Kinnekulle AB
Anna Ohlin Ek
Barnbibliotekarie
Lena Olsson-Zylberstein
Ungdomslots
Robert Johansson
Ungdomslots
Anna Gunnarsson
Samordnare för jätteloppisen och föreningshandläggare
Carina Grimling
Kontaktcenter
Projektledare
Henrik Johansson
Trafikplanerare hållbara resor
Dennis Tomazic
Exploateringsingenjör
Ann Janzon
Miljöpedagog på Vänermuseet vid Lidköpings kommun
Anna Örnefeldt
Michael Malmborg
Kommunikationschef
Michael Malmborg
Magnus Thilén
Gymnasiechef
Magnus Thilén
Utredningssekreterare
Anna-Karin Folger
Samordnare
Beatrice Broberg
VD
Anders Djup
Anna Sundbom
Näringslivschef
Anna Sundbom
Katarina Sundberg
HR-chef
Katarina Sundberg
Destinationsutvecklare
Carolina Hellström