2022-09-09 11:39Pressmeddelande

Klart idag – Lantmännen miljardsatsar i Lidköping

Miljardsatsning i LidköpingMiljardsatsning i Lidköping

Detta är en stor dag för Lidköping! Det är mig veterligen den största investeringen från näringslivet i Lidköping någonsin, säger Jonas Sundström, kommunstyrelsens ordförande i Lidköping.

Nu är det klart att Lantmännen storsatsar med en investering om drygt 1 miljard kronor i en ny storskalig produktionsanläggning för ärtprotein i Lidköping.

Ärtproteinerna kommer att komplettera det befintliga sortimentet av hållbara spannmålsbaserade proteiner från vete och havre. Den nya produktionsanläggningen beräknas stå klar i början av 2026.

Skenande livsmedelspriser och tomma butikshyllor till följd av covid-19 och kriget i Ukraina har fått många att fundera över varifrån maten kommer en stark trend går mot mer växtbaserade livsmedel. På så vis blir Lantmännens besked om att investera miljardbelopp i tillverkning av ärtprotein i Lidköping vältajmat. Satsningarna inom västsvensk livsmedelsindustri är också en utveckling helt i linje med den regionala utvecklingsstrategin. Strategin tar sikte på omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle, där livsmedel är ett utpekat styrkeområde.

Vad betyder investeringen för Lidköping?

– Det är fantastiskt glädjande att Lantmännen fortsätter att växa i Lidköping. Västsverige är ett betydande odlingsområde och i Lidköping har de redan en hög kompetens kring produktion av växtbaserade proteiner. På så vis är det helt naturligt att de fortsätter expandera här hos oss, vilket vi naturligtvis är mycket stolta över. investeringen kommer utan tvivel att ha stor betydelse för både Lantmännens, Lidköpings, Skaraborgs och hela regionens konkurrenskraft, säger Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör vid Lidköpings kommun. Det känns också så bra när man vet att alla parter har samverkat för att få detta att komma till stånd.

Hur bygger kommunen vidare på denna historiska investering?

– Den här satsningen är helt i linje med vår ambition att utveckla vårt livsmedelskluster i regionen. Det handlar om att möjliggöra för nya innovationer, såväl som ge utrymme för tillväxt inom befintliga processer och tillgängliggöra ny kunskap kring hela näringskedjan, säger Ulrika Strandroth Frid.

Det är många parametrar som ska stämma för att få en så här stor satsning ska bli verklighet och dialog har pågått sedan 2018 mellan Lidköpings kommun, Lantmännen och Lidköpings Energi. Produktionen är energiberoende och där passar det utmärkt bra att Lidköping Energi AB ligger tvärs över vägen och kan leverera energi på kort avstånd.

– För oss är detta en jättebetydelsefull satsning som Lantmännen gör och vi kommer i stort sett fördubbla vår energiproduktion till Lantmännen och de är redan idag vår största kund, säger en Christian Olausson, VD för Lidköping Energi.

– Marknaden har visat hög tillväxttakt under många år i rad och synergierna med den befintliga produktionen i Lidköping och bioraffinaderierna i Norrköping och Kimstad är många. Ärtan är dessutom en bra gröda att ha i växtföljden och är, för klimatet, ett viktigt substitut till den importerade sojabönan, säger Lars-Gunnar Edh, chef för division Energi hos Lantmännen. Det känns bra för oss att förlägga produktionen till Lidköping eftersom vi redan har produktion här och vi har ett mycket bra samarbete och dialog med Lidköpings kommun och Lidköpings Energi, vilket är jätteviktigt.

– Det här är ytterligare en viktig investering för svensk livsmedelsförsörjning och en milstolpe i vår strategi för att ta ansvar från jord till bord. Den är bra för våra medlemmar, aktiva svenska lantbrukare, för livsmedelsproducenter – och för konsumenterna som kommer få fler svenska och hållbart framställda produkter att välja bland, säger Magnus Kagevik, vd och koncernchef på Lantmännen.

Investeringen delfinansieras av Naturvårdsverket genom Klimatklivet som är en del av Europeiska Unionens investeringsprogram NextGenerationEU.

När anläggning är färdigbyggd uppskattas ett tjugotal arbetstillfällen finnas på plats och 200-300 personer kommer arbeta med etablering och byggnation. Dessutom förväntas etableringen skapa ytterligare arbetstillfällen i omkringliggande branscher.

Personer i bilden ovan, från vänster: Johan Andersson, head of operations Lidköping, Fredrik Jönsson, head of Lantmännen Biorefineries, Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Lidköpings kommun, Jonas Sundström, kommunstyrelsens ordförande Lidköping,  Lars-Gunnar Edh, chef för division Energi, Magnus Fransson, head of technical projects, Michael Jeppson, spannmålschef, Per Arfvidsson vice vd Lantmännen, Magnus Kagevik, vd och koncernchef Lantmännen.

Här kan du se en film med kommentarer till storsatsningen: 

https://youtu.be/EZJzKkuodAc

 


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.

Kontaktpersoner

Näringslivschef
Anna Sundbom