2022-06-17 06:15Pressmeddelande

Kartläggning av kommunens friluftsliv

Hur kan vi utveckla friluftslivet i Lidköpings kommun?Hur kan vi utveckla friluftslivet i Lidköpings kommun?

Nu startar en kampanj för att kartlägga kommunens friluftsliv

Lidköping är rikt på naturområden och möjligheter till friluftsliv. Men vi har inte gjort någon kartläggning av vilka naturområden som är viktigast för friluftsliv, hur besöksfrekvensen ser ut eller vad som kan tillföras för att göra dessa områden ännu bättre. Nu arbetar kommunen med att ta fram ett Friluftslivsprogram som ska ge svar.

Lidköpings kommun tar nu fram ett friluftslivsprogram och bjuder in medborgare att bidra med synpunkter, tankar och förslag på kommunens friluftsliv. Synpunkterna samlas in som ett underlag till friluftslivsprogrammet. Programmet ska formulera vision, mål och strategier samt innehålla en kartläggning av områden viktiga för friluftsliv*. Kartläggningen, ett frågebatteri hittar du till via QR-koder som kommer att finnas fram till och med den 28 augusti på bland annat affischtavlor och stolpar i anslutning till våra friluftsanläggningar, frågorna finns också på lidkoping.se/friluftsliv

– Tanken är att friluftsprogrammet ska innehålla en strategi för friluftslivet i Lidköping, säger fritidschef Maria Hedén Sturesson. Vi har många områden i kommunen med höga naturvärden där friluftslivet pågår i olika former, men vi har hittills inte haft så mycket kunskap om hur vi ska bevara och utveckla dessa områden.

– Naturen är en förutsättning för friluftslivet, säger projektledaren Anna Gunnarsson som är kvalitets- och utvecklingsledare för Kultur & Fritid. Vi har ju många olika typer av naturområden, inte bara skogar och naturreservat, utan även delar av skärgården, kustnära områden med vandringsleder, och även många kulturmiljöer som räknas hit. Vi får heller inte glömma de viktiga gröna områden som ligger nära tätorterna.

– Friluftsliv är ju nära kopplat till välmående och hälsa och vad naturen kan ge oss människor, säger Maria Hedén Sturesson. Vi får inte heller glömma besöksnäringen som är en viktig aktör i det här sammanhanget.

* ”Friluftsliv är vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling.”


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Områdeschef, Sektor bildning
Maria Hedén Sturesson