2022-03-29 16:59Pressmeddelande

Juniorlivräddarskolan - ett nytt koncept i Lidköping.

null

Att kunna rädda andra och sig själv i en nödsituation i och vid vatten är en livsviktig kunskap. Under sex dagar i juni månad kommer ungdomar mellan 10-15 år erbjudas utbildning till juniorlivräddare. Ungdomarna kommer att få kunskap i HLR, första hjälpen och lära sig olika livräddningstekniker både i bassäng och i sjö. Kunskaper som de kommer ha med sig i resten av livet - livsviktig kunskap som alla borde ha som bor nära en sjö. Utbildningen riktar sig till ungdomar mellan 10-15 år och tanken är att locka lite äldre ungdomar till vår verksamhet.

Juniorlivräddarskolan kommer att hålla till både i bassängen på Framnäsbadet och ute i sjön för att öva i naturtrogen miljö och få med sig praktisk kunskap efter avslutad utbildning. Utbildningen grundar sig på Svenska livräddningssällskapets kursplan och bygger på flera olika moment i tre nivåer som ska genomföras innan man får diplom som färdig juniorlivräddare.

- Nu på fredag 1 april öppnar vi upp för anmälningar till juniorlivräddarskolan och till sommarsimskolan, vi hoppas på stort gensvar, säger Ida Norrgård, ansvarig för simskolan. 

 

För mer information kontakta:
Ida Norrgård, Badmästare, Lidköpings kommun Telefon: 0510-770508
Malin Lundborg, Badmästare, Lidköpings kommun Telefon: 0733990438


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.

Kontaktpersoner

Emma Korjonen
Internationell affärsutvecklare
Emma Korjonen
Helena Ljunggren
Ekonomichef
Helena Ljunggren
Anders Fyhr
Områdeschef Service
Anders Fyhr
Ordf. Kultur- och Fritidsnämnden
Roger Ahlén
Enhetschef
Anna Vestberg
Verksamhetschef
Camilla Brolin
Bredbandschef
Daniel Hamrén
Kvalitets- och utvecklingschef
Camilla Börjesson Jansson
Ulrika Strandrot Frid
Kommundirektör
Ulrika Strandrot Frid
Mariella Niemi
Mariella Niemi
2:e vice ordförande Servicenämnden
Mathias Andersson
Ordförande Servicenämnden
Karl Wiktorsson
IT- och teknikutvecklare
Peter Ahlqvist
Miljö-Hälsa anhetschef
Mona Wrethman
Maria Westh
Jurist barn- och skola
Maria Westh
Brandingenjör
Roger Bergqvist
Tf Räddningschef
Joakim Ramåker
tf chef bibliotek, konst & kultur
Kajsa Forsell
Andreas Bill
Ordförande Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Andreas Bill
Ove Brodin
Förvaltningschef Utbildning
Ove Brodin
Områdeschef Myndighetsutövning/Socialt ansvarig samordnare, SAS
Camilla Johansson
Kultursekreterare
Helene Nilsson
Urban Olsson
Samhällsbyggnadschef
Urban Olsson
Projektledare
Ronnie Hollsten
VD Lidköping Energi
Stina Bergenheim
Processledare stadsutveckling
Per Westerlind
Områdeschef
Jonas Lundquist
Landskapsarkitekt
Jacob Kindstedt
Plan- och Trafikchef
Tora Gustafsson
Energi- och klimatrådgivare
Christer Broberg
Bemanningsansvarig
Madelaine Seger
Enhetschef
Susanne Sandén
Enhetschef
Ann-Sofie Lönn
Ordförande socialnämnden
Tommy Larsson
Ordförande i styrgruppen för Fairtrade City Lidköping
Ann-Carin Landström
Stadsarkitekt
Anders Hansson
Thomas Viksberg
Ordförande
Thomas Viksberg
Marcus Johansson
Marknadskoordinator
Marcus Johansson
Biblioteksassistent
Iida Höög
Björn Jonsson
Mark och exploateringschef
Björn Jonsson
Kommunekolog
Anna-Lena Berggren Drotz
Maria Synnerdahl
Verksamhetsutvecklare
Maria Synnerdahl
Utvecklingsledare Samhällsbyggnad
Simon Holst
Kultursamordnare
Lisa Gustafsson
tf. VD Lidköping Energi
Klas Hallgren
Antikvarie
Lars Göran Nilsson
Lotta Hjoberg
Sektorschef
Lotta Hjoberg
Destinationsutvecklare
Carolina Hellström
Enhetschef äldreomsorg
Lena Karlsson
Utvecklingsledare
Gunilla Larsson
Kommunikatör
Mikael Ingebäck
Bad- och ungdomschef
Patrik Tigerberg
Metodutvecklare
Jenny Kron
Trafikplanerare
Denis Tomazic
Kommunikatör
Annika Bäckström
Områdeschef, Vård & Omsorg
Ingela Hellberg
Andrea Johansson
Fritidschef
Maria Hedén Sturesson
Kommunikatör
Johanna Renko
Planstrateg
Maria Nordqvist
Byggchef
Daniel Holdenmark
Bebyggelseantikvarie
Sandra Wall
Trafikplanerare
Martin Björklund
Utvecklingsledare Kommunikation
Anna Ekefri
Livsmedelsinspektör
Emelie Hallerbäck
Livsmedelsinspektör
Annika Grimling
Ungdomslots
Jacob Sjöberg
Förtroendevald
Frida Nilsson
Ungdomslots
Robert Johansson
Kulturassistent
Daniel Waggett
Konstintendent
Amanda Österberg
Utvecklingsledare sociala frågor
Dag Tore Stulen
Landskapsarkitekt
Marianne Magnusson
Aktivitetssamordnare
Cecilia Larsson
Personalkonsult
Mia Lindström
Områdeschef Fastighet & Park
Anders Kindberg
Irene Ejdestig
Jonas Sundström
Kommunstyrelsens ordförande
Jonas Sundström
Utvecklingsledare internationalisering och landsbygd
Malin Olsson Lundqvist
Arbetsledare badhuset
Sofia Leth
Projektledare
Julia Hildorzon
Chef verksamhetsutveckling och digitalisering
Oskar Liljebäck
Projektledare
Linda Högstedt
Personalkonsult
Anna Hendén
Antikvarie - Vänermuseet
Malena Kindberg
Antikvarie/etnolog
Björn Ohlsson
Nämndsekreterare
Maria Hamnered
Bibliotekarie
Linnéa Kuster
Områdeschef Service
Lennart Jonsson
Energiingenjör
Sara Vallgren Klang
Ungdomslots
Anna Gunnarsson
TF biträdande chef Bibliotek, konst & kultur
Lisa Holmström Gustafsson
VD, Destination Läckö-Kinnekulle AB
Anna Ohlin Ek
Barnbibliotekarie
Lena Olsson-Zylberstein
Renhållningschef
Jan Westin
Samordnare för jätteloppisen och föreningshandläggare
Carina Grimling
Museichef Vänermuseet
Ida Billvén
Länsförsäkringar Skaraborg
Sven-David Malmsved
Samordnare KomJobb
Håkan Svensson
Kontaktcenter
Projektledare
Henrik Johansson
Trafikplanerare hållbara resor
Dennis Tomazic
Park- Gatuchef
Ann Janzon
Miljöpedagog på Vänermuseet vid Lidköpings kommun
Anna Örnefeldt
Bibliotekarie
Maria Albinsson
Förvaltningschef Kultur & Fritid Lidköpings kommun
Tobias Bengtsson
Samordnare
Elin Granath
Kultursekreterare Konst & Kultur
Helene Wellner
Magnus Thilén
Gymnasiechef
Magnus Thilén
Yvonne Träff
Strateg
Yvonne Träff
Kulturproducent på KulturBruket vid Lidköpings kommun
Susanne Leverén
Anna Bolander
Enhetschef, Campus Västra Skaraborg
Anna Bolander
Utredningssekreterare
Anna-Karin Folger
Samordnare
Beatrice Broberg
VD
Anders Djup
Säkerhetssamordnare
Andreas Gustavsson
Näringslivschef
Anna Sundbom
Katarina Sundberg
HR-chef
Katarina Sundberg
Michael Malmborg
Kommunikationschef
Michael Malmborg
Kvalitetsutvecklare
Tim Andersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Fredrik Edlund
Niklas Holmqvist
Rektor
Niklas Holmqvist
David Lantz
Rektor
David Lantz
Trafikingenjör
Ulf Anderberg
Malin Gustafsson
Marknadschef, AB Bostäder i Lidköping
Malin Gustafsson
Områdeschef Måltid & Lokalvård
Nathalie Torstensson
Björn Stomberg
Fordonsstrateg
Björn Stomberg
VA-chef
Pernilla Bratt
Henrik Larsson
TF Förvaltningschef Teknisk Service/Elnätschef
Henrik Larsson
Ordförande, Teknisk Service nämnd
Kent Folkesson
Adm/Ekonomichef
Jimmie Blomster
bitr Barn och elevhälsochef
Patrik Ekman