2022-11-10 06:38Pressmeddelande

Höj- och sänkbara pollare installeras vid Ågårdens vårdcentral

Pollare installeras vid Ågårdens VårdcentralDag Stulen och Nicklas Johansson vid infarten till Ågårdens Vårdcentral

Efterfrågan av avspärrningar för att hindra infart och trafik vid Ågårdens vårdcentral nattetid har nu resulterat i höj- och sänkbara pollare. Det finns två uppsättningar av stolpar som är tidsstyrda. Båda tas i bruk helgen v.45 och väktare kommer finnas på plats under första tiden, för att hjälpa och se till att allt går rätt till. Stolpen vid stora parkeringen kommer vara uppfälld mellan klockan 19.00 och 05.00 varje kväll/natt. Stolpen som avser infart vid jourcentralen är uppfälld mellan 23.00-05.00. Under dessa timmar behöver de som avser att använda parkeringarna tillgång till en ”tag” eller en kod.

Det är en trygghetsfråga för både boende och den personal som arbetar i området.  Det har under framför allt helger varit mycket trafik vid denna parkering eftersom den ligger i anslutning till OKQ8 och Mc Donalds. I och med denna insats hoppas vi begränsa möjlighet till hög volym och stök, säger Dag Stulen, utvecklingsledare i Lidköpings kommun.

Uppfälld pollare vid Ågårdens Vårdcentral stänger av parkeringarna kvälls- och nattetid för allmänheten.

Uppfälld pollare vid Ågårdens Vårdcentral stänger av parkeringarna kvälls- och nattetid för allmänheten.

Pollaren blinkar rött när den är uppfälld och allmänheten uppmanas att hålla god uppsikt då en påkörning kan ge omfattande skador på fordon och i värsta fall även vålla kroppsskada. Pollaren kan komma att avaktiveras under vissa perioder för att underlätta snöröjning.

Om man av någon händelse blir inlåst kan man kontakta kommunens samarbetspartner för säkerhet så öppnar dom upp emot en kostnad. Information kommer att finnas vid varje pollare, säger Niclas Johansson, fastighetsförvaltare på Lidköpings kommun.

Om du är anställd inom området och vet med dig att du behöver tillgång till någon av parkeringarna, kontakta din verksamhet i ärendet. Pollarna tas i bruk under hösten.

För mer information ring kontaktcenter på 0510 77 00 00


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.