2024-02-08 10:30Pressmeddelande

Grattis Lidköping – Vi rankas nu som tvåa i Sverige gällande kvinnofrid

Lidköpings kommun har fått ett mycket fint resultat i Kvinnofridsbarometern 2024, en undersökning som mäter kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Lidköping hamnar på en andraplats bland Sveriges 290 kommuner, endast Trollhättan är rankad högre.

Kvinnofridsbarometern är en undersökning som görs av riksförbundet Unizon, som samlar över 130 kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Undersökningen innehåller frågor om hur arbetet är organiserat, rutiner, insatser, förebyggande åtgärder och kompetens inom området. Resultaten i undersökningen bedöms vara relevanta att använda för att ge en bild av kommunernas arbete med kvinnofrid i Sverige idag. Lidköping går från plats 40 när senaste mätningen gjordes 2021 till plats 2.

"Det här är hedrande och ett kvitto på det arbete som görs", säger Camilla Johansson, områdeschef på Sektor social välfärd i Lidköpings kommun.

Hon berättar att kommunen arbetar strategiskt, långsiktigt, kvalitetssäkrat och med hela kommunen som grund för att förebygga och motverka våld i nära relationer.

"Vi samverkar bland annat med andra kommuner och med Kvinnojouren Linnean, som gör ett fantastiskt jobb för att stötta utsatta kvinnor och barn. Vi vill hela tiden bli bättre och utveckla oss", säger hon.

Linda Billing, enhetschef på Sektor social välfärd, håller med.

"Vi är jätteglada över denna placering och vill framhålla att vi kunnat nå den här placeringen tack vare de goda förutsättningar som vi fått av politik och ledning och genom ett systematiskt förbättringsarbete. Vi har bland annat tagit fram en genomförandeplan för Lidköpings kommun tillsammans med kvinnojouren Linnean avseende våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtryck och upprättat rutiner och gemensamma processer", berättar Linda.

Att Lidköping klättrat i rankingen beror också på ett starkt samarbete med andra aktörer som polis, sjukvård och civilsamhälle. Socialtjänsten har också satsat på att stärka sin samordning så att alla familjemedlemmar erbjuds insatser. Enligt Josefin Löwing, metodutvecklare, så har det medfört ett framgångsrikt arbetssätt både för våldsutsatta och våldsutövare.

"Vi är stolta över det arbete vi gör, men vi vet också att det finns mycket kvar att göra. Våldet mot kvinnor är ett samhällsproblem som kräver fortsatt engagemang och insatser från alla håll. Vi hoppas att vårt resultat kan inspirera andra kommuner att satsa mer på kvinnofridsfrågor", avslutar metodutvecklare Josefin Löwing.


Om Lidköpings kommun

Du kanske känner oss som Lidköping vid Vänern, porslinsstaden, motorstaden, fikastaden eller bandystaden? Vi är stolta över att vara en plats med stor bredd. Lidköping finns på vackra västgötaslätten och har en 22 mil lång kust med magiska badplatser och hundratals öar. I vår stad finns även en handelstradition som sträcker sig över 350 år tillbaka i tiden. Än idag är Lidköping en viktig mötesplats. Lidköping är en välkomnande och hållbar kommun. Vi är ungefär 40 000 personer som bor här och vårt mål är att vara 45 000 invånare år 2030. I Lidköpings kommun arbetar ungefär 4 300 medarbetare, det gör oss till kommunens största arbetsgivare. Till oss ska du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Välkommen!


Kontaktpersoner

Enhetschef, Sektor social välfärd
Linda Billing