2016-06-02 14:14Pressmeddelande

Fotograf Maria Friberg vill öppna våra hjärnor

null

– Jag hatar egentligen plast, men tycker att det blir vackert när det blir så stora kvantiteter. Mina bilder måste vara vackra, annars öppnar vi inte upp våra hjärnor så att vi sen kan ta in det underliggande budskapet, säger Maria Friberg, en av Sveriges mest betydelsefulla fotografer. I sommar visar hon sina bilder i Lidköpings Konsthall i utställningen Piles of Dreams. 

I Maria Fribergs konstnärskap finns en stor vilja att skildra och förmedla fenomen i samtiden. Utställningen Piles of dreams fokuserar på konsumtion och på människornas sätt att överexploatera jorden. I sina verk synliggör och problematiserar hon även normer gällande identitet, könsroller och socialt konstruerade hierarkier. Bilderna förmedlar ofta en berättelse där människan skapar sin identitet genom konsumtion och definieras genom sitt yttre. I Piles of Dreams visar hon hur människan tror sig äga sin omvärld, och resultatet av det.

Europas största återvinningscentral
Inför arbetet gav hon sig ner till Småland och Bredaryd, där norra Europas största återvinningscentral finns. Tillsammans med föreståndare, skolbarn och sitt egna team skapade hon bilder som berättar något om plasten som fullkomligt tar över våra hem och om vårt ganska dåliga förhållande till våra egna sopor. Nyhetsbilder av barn som lever på sophögar i andra delar av världen gör ont i hjärtat, men vackert illustrerade bilder av svenska barn på sopberg öppnar ögonen för vår egen konsumtion, menar Maria som gärna utforskar  vår komplexa relation till naturen och landskapet. Hon är även känd för sina fotografier av män, bilder i vilka hon utreder och transformerar vad maskulinitet innebär.

Maria Friberg föddes i Malmö på sextiotalet, pluggade konst på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och har sina konstnärsrötter i den målande genren. Men hon ville ut, träffa folk och inte stå ensam i en ateljé. Hennes bildkonst kommer ofta till genom enorma projekt där hon bygger upp miljöer, samlar ihop stora kvantiteter av material och sedan samarbetar i team där bland annat en fotograf ingår. Det är Marias idéer som visualiseras, men det är tillsammans med teamet och modellerna som historien kan berättas.

Internationellt erkänd
- Att få visa ett urval av Maria Fribergs verk under sommaren känns fantastiskt. Hon är en mästare på att få fram sitt bildspråk på ett renodlat och enkelt sätt, säger Isabel Eriksson.

Maria Friberg ställer regelbundet ut både i Sverige och internationellt. Hon har haft separatutställningar på bland annat Fotografiska i Stockholm, Nordic Heritage Museum i Seattle och Bendana- Pinel Art Contemporain i Paris. Hon har också medverkat i grupputställningar världen över.

Konstnären finns representerad i flera betydande privata och museisamlingar, exempelvis Moderna Museet, Stockholm, Kiasma, Helsingfors, Fotomuseum Wintherthur, Zürich, National Museum of Women in the Arts, Washington DC, Tampa Art Museum, Tampa, Florida och Denver Art Museum, Denver, Colorado

Piles of dreams

Maria Friberg

4 juni – 14 augusti

Lidköpings Konsthall


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Anders Fyhr
Områdeschef Service
Anders Fyhr
Emma Korjonen
Internationell affärsutvecklare
Emma Korjonen
Kvalitets- och utvecklingschef
Camilla Börjesson Jansson
Ordf. Kultur- och Fritidsnämnden
Roger Ahlén
Enhetschef
Anna Vestberg
Brandingenjör
Roger Bergqvist
Mona Wrethman
Miljö- och hälsoskyddschef
Mona Wrethman
Landskapsarkitekt
Jacob Kindstedt
Chef strategisk planering, Sektor samhälle
Tora Gustafsson
Bredbandschef
Daniel Hamrén
Ulrika Strandrot Frid
Kommundirektör
Ulrika Strandrot Frid
2:e vice ordförande Servicenämnden
Mathias Andersson
Enhetschef
Ann-Sofie Lönn
Ordförande socialnämnden
Tommy Larsson
Ordförande Servicenämnden
Karl Wiktorsson
Björn Jonsson
Chef Tillväxt, Sektor samhälle
Björn Jonsson
IT- och teknikutvecklare
Peter Ahlqvist
Maria Synnerdahl
Verksamhetsutvecklare
Maria Synnerdahl
Områdeschef, Sektor bildning
Maria Hedén Sturesson
Trafikplanerare
Martin Björklund
Kommunikatör
Johanna Renko
Förtroendevald
Frida Nilsson
Irene Ejdestig
Nämndsekreterare
Maria Hamnered
Länsförsäkringar Skaraborg
Sven-David Malmsved
Tf Räddningschef
Joakim Ramåker
Antikvarie/etnolog
Björn Ohlsson
Bibliotekarie
Linnéa Kuster
Museichef Vänermuseet
Ida Billvén
Bibliotekschef
Kajsa Forsell
Andreas Bill
Ordförande Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Andreas Bill
Områdeschef Myndighetsutövning/Socialt ansvarig samordnare, SAS
Camilla Johansson
Urban Olsson
Sektorchef Sektor samhälle
Urban Olsson
Projektledare
Ronnie Hollsten
Stadsmilöutvecklare
Per Westerlind
Områdeschef
Jonas Lundquist
Samordnare
Elin Granath
Bemanningsansvarig
Madelaine Seger
Enhetschef
Susanne Sandén
Kulturassistent
Daniel Waggett
Ordförande i styrgruppen för Fairtrade City Lidköping
Ann-Carin Landström
Stadsarkitekt
Anders Hansson
Thomas Viksberg
Ordförande
Thomas Viksberg
Enhetschef Område Fritid
Lisa Holmström Gustafsson
Marcus Johansson
Marknadskoordinator
Marcus Johansson
Biblioteksassistent
Iida Höög
tf. VD Lidköping Energi
Klas Hallgren
Lotta Hjoberg
Sektorschef, Sektor social välfärd
Lotta Hjoberg
Enhetschef äldreomsorg
Lena Karlsson
Utvecklingsledare
Gunilla Larsson
Bad- och ungdomschef
Patrik Tigerberg
Metodutvecklare
Jenny Kron
Trafikplanerare
Denis Tomazic
Kommunikatör
Annika Bäckström
Områdeschef, Vård & Omsorg
Ingela Hellberg
Andrea Johansson
Planstrateg
Maria Nordqvist
Byggchef
Daniel Holdenmark
Bebyggelseantikvarie
Sandra Wall
Yvonne Träff
Strateg
Yvonne Träff
Utvecklingsledare Kommunikation
Anna Ekefri
Livsmedelsinspektör
Emelie Hallerbäck
Livsmedelsinspektör
Annika Grimling
Ungdomslots
Jacob Sjöberg
Konstintendent
Amanda Österberg
Utvecklingsledare sociala frågor
Dag Tore Stulen
Landskapsarkitekt
Marianne Magnusson
Aktivitetssamordnare
Cecilia Larsson
Personalkonsult
Mia Lindström
Områdeschef Fastighet & Park
Anders Kindberg
Utvecklingsledare internationalisering och landsbygd
Malin Olsson Lundqvist
Arbetsledare badhuset
Sofia Leth
Projektledare
Julia Hildorzon
Chef verksamhetsutveckling och digitalisering
Oskar Liljebäck
Projektledare
Linda Högstedt
Personalkonsult
Anna Hendén
Antikvarie - Vänermuseet
Malena Kindberg
Enhetschef fritid
Lisa Holmström Gustafsson
VD, Destination Läckö-Kinnekulle AB
Anna Ohlin Ek
Barnbibliotekarie
Lena Olsson-Zylberstein
Ungdomslots
Robert Johansson
Ungdomslots
Anna Gunnarsson
Samordnare för jätteloppisen och föreningshandläggare
Carina Grimling
Kontaktcenter
Projektledare
Henrik Johansson
Trafikplanerare hållbara resor
Dennis Tomazic
Exploateringsingenjör
Ann Janzon
Miljöpedagog på Vänermuseet vid Lidköpings kommun
Anna Örnefeldt
Michael Malmborg
Kommunikationschef
Michael Malmborg
Magnus Thilén
Gymnasiechef
Magnus Thilén
Utredningssekreterare
Anna-Karin Folger
Samordnare
Beatrice Broberg
VD
Anders Djup
Anna Sundbom
Näringslivschef
Anna Sundbom
Katarina Sundberg
HR-chef
Katarina Sundberg
Destinationsutvecklare
Carolina Hellström