2024-04-24 12:22Pressmeddelande

Fortsatt stabilt nöjd-kund-resultat för Lidköpings kommun i företagsmätning

Rådhuset Lidköping

Lidköpings kommun får 75 av 100 i medelvärde i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) senaste mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner, ett fortsatt högt resultat. Störst kliv uppåt finns inom området servering (alkoholtillstånd), där index landade på 68 jämfört med 58 vid förra mätningen. Rikssnittet är 79 poäng.

Undersökningen innefattar även kundens nöjdhet inom områdena bygg, mark, miljö och livsmedel och här är resultatet över rikssnittet i samtliga mätningar, förutom livsmedel där det saknas ett par poäng till snittet.

Vi ser också ett ökat antal svarande, vilket tyder på ett stort engagemang i frågan gällande kundbemötande. Det är viktigt att få ett brett underlag att titta på när vi jobbar med vår verksamhetsutveckling, säger Urban Olsson, chef Sektor samhälle.

Vi noterar glädjande en ökning inom området servering, som markant överträffat tidigare års siffror, säger Mona Wrethman, chef miljö och hälsa.

Vi är glada att vi har presterat ett förbättrat resultat kopplat till servering och vårt arbete med att förbättra service, kommunikation och dialog fortsätter. Denna undersökning ger oss ett bra underlag för att identifiera vilka områden som behöver ytterligare förbättringar, säger Anna Sundbom, näringslivschef.

Det känns väldigt positivt att vi även i år placerar oss på ett högt NKI-resultat inom området bygg. Vi ser att vårt arbete ger effekt. Genom att möta upp företagens behov av tidig rådgivning och vägledning försöker vi ge förutsättningar för en smidig bygglovsprocess. Resultaten är ett mått på den totala nöjdheten för verksamheten och ett index som lämpar sig för jämförelser över tid, avslutar Malin Bengtsson, byggchef.

Fakta om NKI

Vårt samlade resultat gav index 75, vid förra mätningen var index 76.

Lidköpings kommun finns med i kategorin "Mindre stad/tätort" och jämförs därför indexmässigt i den gruppens snitt.

Under mer än ett decennium har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomfört denna öppna jämförelse för att utvärdera och jämföra företagsklimatet i landets kommuner. Syftet är att ge kommunerna ett verktyg för kvalitetsutveckling, genom att erbjuda tydliga indikationer på områden där förbättringar kan göras för att öka kundnöjdheten och stödja näringslivet.

Betygsskalan för index

>80 = Mycket högt
70-79 = Högt
62-69 = Godkänt
50-61 = Lågt
<50 = Mycket lågt


Om Lidköpings kommun

Du kanske känner oss som Lidköping vid Vänern, porslinsstaden, motorstaden, fikastaden eller bandystaden? Vi är stolta över att vara en plats med stor bredd. Lidköping finns på vackra västgötaslätten och har en 22 mil lång kust med magiska badplatser och hundratals öar. I vår stad finns även en handelstradition som sträcker sig över 350 år tillbaka i tiden. Än idag är Lidköping en viktig mötesplats. Lidköping är en välkomnande och hållbar kommun. Vi är ungefär 40 000 personer som bor här och vårt mål är att vara 45 000 invånare år 2030. I Lidköpings kommun arbetar ungefär 4 300 medarbetare, det gör oss till kommunens största arbetsgivare. Till oss ska du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Välkommen!


Kontaktpersoner

Mona Wrethman
Miljö- och hälsoskyddschef
Mona Wrethman
Urban Olsson
Sektorchef Sektor samhälle
Urban Olsson
Anna Sundbom
Näringslivschef
Anna Sundbom
Malin Bengtsson
Byggchef
Malin Bengtsson