2024-05-21 08:18Pressmeddelande

Fortsatt ökande betyg för Lidköpings kommuns näringslivsarbete

Torgdag Lidköping

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en undersökning där man mäter näringslivsklimatet bland Sveriges 290 kommuner. Det är frågor till företagare om hur man upplever bemötande och service från kommunen som ligger till grund för undersökningen. I maj respektive september offentliggörs resultatet. Idag blev det sammanfattande betyget offentligt och det visar en ökning från 2023 års betyg på 3,16 till 3,34 för 2024.

- Det känns så bra att vi ser en fortsatt positiv trend i vårt resultat!  Det är ett kvitto på att vårt fokus på att förbättra dialog och samverkan med näringslivet fungerar allt bättre, säger Anna Sundbom, chef för Område näringsliv i Lidköpings kommun.

Målet för Lidköpings kommun är att nå ett betyg på 4.0. Rikssnittet är 3,47 i årets undersökning och maximalt kan man nå 6.0.

- Nu vässar vi oss ytterligare och vi tror mycket på vår satsning på arbete med talangattraktion och platsvarumärke för att bli en ännu attraktivare plats för utveckling, kompetensförsörjning och nya etableringar. Vi ser ju nu att ekonomi i Sverige är på återhämtning och tror att vi kommer se en ökad tillväxt och efterfrågan framöver, säger Anna Sundbom.

Betyget som släppts nu är en del i Svenskt Näringslivs kommunikation kring frågan och under hösten offentliggör man även på vilken plats i rankinglistan respektive kommun befinner sig. Lidköpings kommun klättrade 2023, 52 placeringar och tog sig upp till plats 220.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.


Om Lidköpings kommun

Du kanske känner oss som Lidköping vid Vänern, porslinsstaden, motorstaden, fikastaden eller bandystaden? Vi är stolta över att vara en plats med stor bredd. Lidköping finns på vackra västgötaslätten och har en 22 mil lång kust med magiska badplatser och hundratals öar. I vår stad finns även en handelstradition som sträcker sig över 350 år tillbaka i tiden. Än idag är Lidköping en viktig mötesplats. Lidköping är en välkomnande och hållbar kommun. Vi är ungefär 40 000 personer som bor här och vårt mål är att vara 45 000 invånare år 2030. I Lidköpings kommun arbetar ungefär 4 300 medarbetare, det gör oss till kommunens största arbetsgivare. Till oss ska du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Välkommen!


Kontaktpersoner

Anna Sundbom
Näringslivschef
Anna Sundbom