2023-10-12 09:42Pressmeddelande

Eva Hild gör konstnärlig gestaltning till strandpromenaden i Lidköping

Eva Hild med prototypen på konstverket Hold.

I förra veckan blev det klart att konstnären Eva Hild blir den som kommer att ansvara för den konstnärliga gestaltningen som ska placeras längst ut på piren vid Framnäs nya strandpromenad. Det är lite av kronan på verket till den nya strandpromenaden som kommer att invigas sommaren 2025.

Evas konstverk Hold tar avstamp i det omkringliggande landskapet. Det hänvisar till Lidköpings gamla cisterner såväl som den runda keramiska formen från stadens karaktäristiska porslinstillverkning. Genom sin organiska form speglar konstverket Hold sjölandskapet och samverkar med omgivningen för att ge besökaren möjlighet att uppleva platsen på nya stimulerande sätt.

Eva Hild (f. 1966 i Lidköping) är en av Sveriges mest omtyckta och prisade skulptörer. Hennes konstnärskap tar sin formmässiga utgångspunkt i det organiska samt i spänningen mellan olika polariteter: mörker och ljus, yttre och inre krafter, struktur och oregelbundenhet, det öppna och det slutna, det mjuka och det hårda. Eva Hild är numera bosatt och verksam i Sparsör i Borås kommun. År 2021 tilldelades hon Västra Götalandsregionens kulturpris.

Eva Hilds fleråriga erfarenhet som skapare av storskalig offentlig konst upplevs som en försäkran om ett konstruktivt samarbete med byggprojektet strandpromenaden och en konstnärligt högkvalitativ slutprodukt som kommer att bidra till att skapa en öppen, användbar och tillgänglig mötesplats för alla.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Bibliotekschef
Kajsa Forsell