2021-08-26 16:48Pressmeddelande

Ett unikt nav för idrott och aktivitet

null

Nu presenteras en förstudie om utveckling av Ågårdens fritidsområde - Lidköpings nya nav för idrott och aktivitet  - en samlad arena för friidrott och elitfotboll och en samlingspunkt för hela hälsosamma Lidköping. Förstudien är ett steg i utvecklingen av Lidköping i syfte att öka stadens attraktionskraft och nå det strategiska målet; Lidköping 2030 - erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service, samt 45 000 invånare år 2030.


Ågårdens fritidsområde blir den självklara idrottsplatsen i regionen med en ny, sammanhållen och lekfull prägel med Ågårdsvallen som hjärta. I förslaget finns förutom en elifotbollsarena, ett nytt torg, utegym och belysning som knyter ihop de olika idrottsverksamheterna till ett nav för idrott och aktivitet i Lidköping. Självklart finns utomhusbandyarenan kvar och genom en kombinationslösning kommer fotboll och bandy att kunna samlokaliseras.

— Att samla olika idrotter på ett och samma ställe innebär en stark profilering av Lidköping som en idrottsstad i framkant, det är en unik satsning som sätter Lidköping på kartan. Föreningslivet vill detta, Lidköpings utveckling har behovet och vår politiska majoritet har ambitionerna att nu lösa detta. Nu ska ärendet upp i Kultur- och fritidsnämnden för beslut att ta in det i investeringsberedningen, säger Roger Ahlén (s) nämndens ordförande.


En plats där generationer kan mötas kring aktivitet
Området länkas samman genom gestaltning i material, belysning och uttryck. Går förslaget igenom skapas ett nytt Ågårdens fritidsområde som både blir vackrare och mer tryggt genom att området fylls av liv, rörelse, fysisk aktivitet och förbättrad belysning. Lidköping får en plats där generationer kan mötas kring aktiviteter. En plats för umgänge, både avskilt och med andra. Idrottsanläggningar är en viktig del i bygget av socialt hållbara städer, för att attrahera nya invånare och en förutsättning för möjligheten att idrotta och motionera.


Framnäs IP – historien och arvet
Framnäs IP är en betydelsefull arena som bidragit till att bygga en stark idrottskultur i Lidköping. Att vi blev nominerade och kom på en hedersam 17:e plats i Årets idrottskommun (SVT) visar på det. Framnäs IP är ett område som många Lidköpingsbor någon gång besökt och det är även hemmaarenan för den legendariska fotbollsklubben Heimer och nuvarande hemmaplan för LFK där LFK dam spelar i elitettan (den näst högsta serien). Nu förvaltar vi arvet och tar nästa steg i utvecklingen av Lidköpings idrottskultur.

Det driv som präglat Framnäs IP och dess verksamhet i generationer flyttas i förstudien till Ågårdens fritidsområde. Det ger möjligheter att tillvarata det unika läge Framnäs har med närheten till Vänern och ger förutsättningar för en hållbar stadsutveckling som öppnar upp staden mot vattnet.

— Ågårdsområdet är på sitt sätt navet i kommunens olika anläggningar för idrott. Nu ser vi en vision där Ågårdsområdet blir en än starkare mötesplats för olika idrotter och idrottare i alla åldrar. Det här är starten på en spännande framtidsresa för Lidköpings idrottskultur, säger Tobias Bengtsson, förvaltningschef Kultur & Fritid.

-Det här känns jättebra och nu är vi ett steg närmare att få till en riktigt bra kraftsamling runt idrotten i Lidköping, säger kommunstyrelsen ordförande, Jonas Sundström (S) och Frida Nilsson (C) 1:e vice ordförande för kommunstyrelsen.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Anders Fyhr
Områdeschef Service
Anders Fyhr
Emma Korjonen
Internationell affärsutvecklare
Emma Korjonen
Kvalitets- och utvecklingschef
Camilla Börjesson Jansson
Ordf. Kultur- och Fritidsnämnden
Roger Ahlén
Enhetschef
Anna Vestberg
Brandingenjör
Roger Bergqvist
Mona Wrethman
Miljö- och hälsoskyddschef
Mona Wrethman
Landskapsarkitekt
Jacob Kindstedt
Chef strategisk planering, Sektor samhälle
Tora Gustafsson
Bredbandschef
Daniel Hamrén
Ulrika Strandrot Frid
Kommundirektör
Ulrika Strandrot Frid
2:e vice ordförande Servicenämnden
Mathias Andersson
Enhetschef
Ann-Sofie Lönn
Ordförande socialnämnden
Tommy Larsson
Ordförande Servicenämnden
Karl Wiktorsson
Björn Jonsson
Chef Tillväxt, Sektor samhälle
Björn Jonsson
IT- och teknikutvecklare
Peter Ahlqvist
Maria Synnerdahl
Verksamhetsutvecklare
Maria Synnerdahl
Områdeschef, Sektor bildning
Maria Hedén Sturesson
Trafikplanerare
Martin Björklund
Kommunikatör
Johanna Renko
Förtroendevald
Frida Nilsson
Irene Ejdestig
Nämndsekreterare
Maria Hamnered
Länsförsäkringar Skaraborg
Sven-David Malmsved
Tf Räddningschef
Joakim Ramåker
Antikvarie/etnolog
Björn Ohlsson
Bibliotekarie
Linnéa Kuster
Museichef Vänermuseet
Ida Billvén
Bibliotekschef
Kajsa Forsell
Andreas Bill
Ordförande Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Andreas Bill
Områdeschef Myndighetsutövning/Socialt ansvarig samordnare, SAS
Camilla Johansson
Urban Olsson
Sektorchef Sektor samhälle
Urban Olsson
Projektledare
Ronnie Hollsten
Stadsmilöutvecklare
Per Westerlind
Områdeschef
Jonas Lundquist
Samordnare
Elin Granath
Bemanningsansvarig
Madelaine Seger
Enhetschef
Susanne Sandén
Kulturassistent
Daniel Waggett
Ordförande i styrgruppen för Fairtrade City Lidköping
Ann-Carin Landström
Stadsarkitekt
Anders Hansson
Thomas Viksberg
Ordförande
Thomas Viksberg
Enhetschef Område Fritid
Lisa Holmström Gustafsson
Marcus Johansson
Marknadskoordinator
Marcus Johansson
Biblioteksassistent
Iida Höög
tf. VD Lidköping Energi
Klas Hallgren
Lotta Hjoberg
Sektorschef, Sektor social välfärd
Lotta Hjoberg
Enhetschef äldreomsorg
Lena Karlsson
Utvecklingsledare
Gunilla Larsson
Bad- och ungdomschef
Patrik Tigerberg
Metodutvecklare
Jenny Kron
Trafikplanerare
Denis Tomazic
Kommunikatör
Annika Bäckström
Områdeschef, Vård & Omsorg
Ingela Hellberg
Andrea Johansson
Planstrateg
Maria Nordqvist
Byggchef
Daniel Holdenmark
Bebyggelseantikvarie
Sandra Wall
Yvonne Träff
Strateg
Yvonne Träff
Utvecklingsledare Kommunikation
Anna Ekefri
Livsmedelsinspektör
Emelie Hallerbäck
Livsmedelsinspektör
Annika Grimling
Ungdomslots
Jacob Sjöberg
Konstintendent
Amanda Österberg
Utvecklingsledare sociala frågor
Dag Tore Stulen
Landskapsarkitekt
Marianne Magnusson
Aktivitetssamordnare
Cecilia Larsson
Personalkonsult
Mia Lindström
Områdeschef Fastighet & Park
Anders Kindberg
Utvecklingsledare internationalisering och landsbygd
Malin Olsson Lundqvist
Arbetsledare badhuset
Sofia Leth
Projektledare
Julia Hildorzon
Chef verksamhetsutveckling och digitalisering
Oskar Liljebäck
Projektledare
Linda Högstedt
Personalkonsult
Anna Hendén
Antikvarie - Vänermuseet
Malena Kindberg
Enhetschef fritid
Lisa Holmström Gustafsson
VD, Destination Läckö-Kinnekulle AB
Anna Ohlin Ek
Barnbibliotekarie
Lena Olsson-Zylberstein
Ungdomslots
Robert Johansson
Ungdomslots
Anna Gunnarsson
Samordnare för jätteloppisen och föreningshandläggare
Carina Grimling
Kontaktcenter
Projektledare
Henrik Johansson
Trafikplanerare hållbara resor
Dennis Tomazic
Exploateringsingenjör
Ann Janzon
Miljöpedagog på Vänermuseet vid Lidköpings kommun
Anna Örnefeldt
Michael Malmborg
Kommunikationschef
Michael Malmborg
Magnus Thilén
Gymnasiechef
Magnus Thilén
Utredningssekreterare
Anna-Karin Folger
Samordnare
Beatrice Broberg
VD
Anders Djup
Anna Sundbom
Näringslivschef
Anna Sundbom
Katarina Sundberg
HR-chef
Katarina Sundberg
Destinationsutvecklare
Carolina Hellström